BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesik Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland), Piwowar-Sulej Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Project Managers' Competencies and Leadership Styles from the Perspective of Organizations Functioning in Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 3, s. 35-60, tab., bibliogr. s. 56-59
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Organizations' Business Performance
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Kompetencje, Kierownik projektu
Project management, Competences, Project manager
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12
streszcz., summ., This study was supported by a grant from the National Science Centre in Poland (DEC--2013/09/D/HS4/00566)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie kompetencji kierownika projektu oraz stylów kierowania projektem występujących w różnych typach organizacji zorientowanych na projekty, tj. organizacjach stricte projektowych (realizujących projekty dla klientów zewnętrznych) oraz organizacjach zarządzających projektami na potrzeby wewnętrzne. Do osiągnięcia powyższego celu wykorzystano studia literatury przedmiotu oraz badania empiryczne przeprowadzone w 100 przedsiębiorstwach. Autorzy omówili specyfikę pracy projektowej i specyfikę zarządzania zespołem projektowym. Następnie przeprowadzono przegląd literatury dotyczący kompetencji kierownika projektu i stylów kierowania projektem. Zidentyfikowano trzy ważne kompetencje, które odróżniają kierowników projektu pracujących w organizacjach stricte projektowych od kierowników zarządzających projektami na potrzeby wewnętrzne organizacjach, tj. orientacja na osiągnięcie, wrażliwość, praca zespołowa i współpraca. Analiza stosowanych i pożądanych stylów kierowania wskazała, że członkowie zespołów projektowych w obu typach organizacji zorientowanych na projekty, preferują demokratyczny styl kierowania w poszczególnych fazach realizacji projektu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the issue of project manager competencies and project leadership styles which occur in different types of project-oriented organizations, i.e., the strictly project-oriented organizations (implementing projects for external clients) and organizations that manage projects for internal purposes. The subject literature studies and empirical research results conducted in 100 enterprises were used to accomplish the above-defined goal. The authors discussed the specific nature of project-oriented work and the specificity of project team management. A literature review on project manager competencies and project leadership styles was conducted. Three important competencies were identified that differentiate project managers between those working in strictly project-oriented organizations and those working in organizations which perform project-based management for internal purposes, i.e., achievement orientation, sensitivity teamwork and cooperation. The analysis of applied and desired leadership styles indicated a preference by project team members for a democratic leadership style, in particular during the project implementation phase, in both types of project-oriented organizations. Keywords: project manager, competencies, leadership, project success. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anantatmula, V.S. (2010). Project manager leadership role in improving project performance. Engineering Management Journal, 22(1), 13-22.
 2. Ansell, T. (1993). Managing for Quality in the Financial Services Industry. London, England: Chapman&Hall.
 3. Belout, A., & Gauvreau, C. (2004). Factors affecting project success: The impact of human resource management. International Journal of Project Management, 22(1), 1-12.
 4. Cheng, M.I. & Dainty, A.R.J. (2005). What makes a good project manager?. Human Resources Management Journal, 15(1), 25-37.
 5. Cobb, A.T. (2012). Leading Project Team. The Basics of Project Management and Team Leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.
 6. Coghlan, D., & Brannick, T. (2003). Kurt Lewin: The "practical theorist" for the 21st century. Irish Journal of Management, 24(2), 31.
 7. Cunningham, J., Salomone, J., & Wielgus, N. (2015). Project management leadership style: A team member perspective. International Journal of Global Business, 8(2), 37-54.
 8. Dias, M., Tereso, A., Braga, A.C., & Fernandes, A.G. (2014). The key project managers' competencies for different types of projects, In A. Rocha, A. Correia, F. Tan & K. Stroetmann (Eds.), New Perspectives in Information Systems and Technologies (Vol. 1, pp. 359-368). New York, NY: Springer International Publishing.
 9. Dulaimi, M.F. (2005). The influence of academic education and formal training on the project manager's behavior. Journal of Construction Research, 6(1), 179-193.
 10. Dulewicz, V., & Higgs, M.J. (2005). Assessing leadership styles and organisational context. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 105-123.
 11. Dvir, D., Sadeh, A., & Malch-Pines, A. (2006). Projects and project managers: The relationship between project manager's personality, project types and project success. Project Management Journal, 37(5), 36-48.
 12. Feger, A. L., & Thomas, G.A. (2012). A framework of exploring the relationship between project manager leadership style and project success. The International Journal of Management, 1(1), 1-19.
 13. Frame, J.D. (2003). Managing Projects in Organizations: How to Make the Best Use of Time, Techniques, and People (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 14. Fujishin, R. (2007). Creating effective Groups. The art of small group communication (2nd ed.). New York, NY: Rowman and Littlefield Publishers Inc.
 15. Gallagher, E.C., Mazur, A.K., & Ashkanasy, N.M. (2015). Rallying the troops or beating the horses? How project-related demands can lead to either high-performance or abusive supervision. Project Management Journal, 46(3), 10-24.
 16. Gehring, D.R. (2007). Applying traits theory of leadership to project management. Project Management Journal, 38(1), 44-54.
 17. Geoghegan, L., & Dulewicz V. (2008). Do project managers' leadership competencies contribute to project success? Project Management Journal, 39(4), 58-67.
 18. Hossein, A., Bakhsheshi, F., & Rashidi Nejad, S. (2011). Impact of project managers' personalities on project success in four types of project. In 2nd International Conference on Construction and Project Management IPEDR (Vol. 15, pp. 181-186). Singapore: IACSIT Press.
 19. Janasz, K., & Wiśniewska, J. (2014). Zarządzanie Projektami w Organizacji [Project management in an organization]. Warszawa, Poland: Difin.
 20. Keegan, A.E., & Den Hartog, D.N. (2004). Transformational leadership in a project-based environment: a comparative study of the leadership styles of project managers and line managers. International Journal of Project Management, 22(8), 609-617.
 21. Kendra, K., & Taplin, L.J. (2004). Project success: A cultural framework. Project Management Journal, 35(1), 30- 45.
 22. Krahn, J., & Hartman, F.T. (2004). Important leadership competencies for project managers: The fit between competencies and project characteristics. Paper presented at PMI® Research Conference: Innovations, London, England. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
 23. Lee-Kelley, L., & Leong Loong, K. (2003). Turner's five functions of project-based management and situational leadership in IT services project. International Journal of Project Management, 21(8), 583-591.
 24. Leybourne, S. (2007). The changing bias of project management research: A consideration of the literature and an application of extant theory. Project Management Journal, 38(1), 61-73.
 25. Martin, H., & Edwards, K. (2016). The interaction between leadership styles and management level, and their impact on project success, In H.H. Laun, F.E. Tang, C.K. Ng & A. Singh (Eds.), Integrated Solutions for Infrastructure Development. Fargo, ND: ISEC Press.
 26. Madter, N., Bower, D.A., & Artua, B. (2012). Projects and personalities: A framework for individualising project management career development in the construction industry. International Journal of Project Management, 30(3), 273-281.
 27. Maqbool, R., Sudong, Y., Manzoor, N., & Rashid, Y. (2017). The impact of emotional intelligence, project managers' competencies, and transformational leadership on project success: An empirical perspective. Project Management Journal, 48(3), 58-75.
 28. Mączyński, J. (2010). Dostosowanie stylu zarządzania polskich menedżerów do standardów Unii Europejskiej poprzez "Trening Partycypacji Decyzyjnej" [Adjustment of management styles of Polish managers to European Union standards through "decision participation training"]. Edukacja Dorosłych [Adult Education], 1(62), 159-174.
 29. Melcher, A.J., & Kayser, T.A. (1970). Leadership without formal authority. The project department. California Management Review, 13(2), 57-64.
 30. Müller, R., & Turner, J.R. (2007). Matching the project manager's leadership style to project type. International Journal of Project Management, 25(1), 21-32.
 31. Müller, R., & Turner, R. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management, 28(5), 437-448.
 32. Nauman, S. (2012). Patterns of social intelligence and leadership style for effective virtual project management. International Journal of Information Technology Project Management, 3(1), 49-63.
 33. Pettersen, N. (1991). What do we know about the effective project manager? International Journal of Project Management, 9(2), 99-104.
 34. Piwowar- Sulej, K. (2016). Postawy wobec pracy w projektach oraz ich determinanty [Attitudes towards work in projects and their determinants]. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów [Education of Economists and Managers], 1(39), 173-185.
 35. Prabhakar, G.P. (2005). Switch leadership in projects: An empirical study reflecting the importance of transformational leadership on project success across twenty eight nations. Project Management Journal, 36(4), 53-60.
 36. Project Management Institute, (2002). Project Manager Competency Development Framework. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
 37. Smith, J.K. (1983). Quantitative versus qualitative research: An attempt to clarify the issue. Educational Researcher, 12(3), 6- 13.
 38. Spałek, S., & Karbownik, A. (2014). Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce. Przegląd Organizacji, 9, 8-12.
 39. Stoner, J.A.F., & Wankel, Ch. (1986). Management (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 40. Trocki, M., Grucza, B. & Ogonek, K. (2003). Zarządzanie Projektami [Project management], Warszawa: PWE.
 41. Turner, J.R., & Müller, R. (2005). The project manager's leadership style as a success factor on projects: A literature review. Project Management Journal, 36(2), 49-61.
 42. Turner, J.R. (1993). The Handbook of Project-based Management - Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives. London, England: McGraw- Hill.
 43. Tyssen, A.K., Wald, A., & Spieth, P. (2014). The challenge of transactional and transformational leadership in projects. International Journal of Project Management, 32(3), 365-375.
 44. Winter, M., & Checkland, P. (2003). Soft system: A fresh perspective for project management. Proceeding of ICE - Civil Engineering, 156(4), 187-192.
 45. Wysocki, R.K. (2014). Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme (7th ed.). Indianapolis, IN: John Wiley & Sons.
 46. Yanga, L., Huang, Ch., & Wu, K. (2011). The association among project manager's leadership style, teamwork and project success, International Journal of Project Management, 29(3), 258-267.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20181432
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu