BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Problem symetrii między otwartą gospodarką a otwartym społeczeństwem
The question of symmetry between open economy and open society
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 2, s. 11-38, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka otwarta, Społeczeństwo
Open economy, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z przyczyn zahamowania procesu reform, krytycznego nastawienia do globalizacji i związanej z nią liberalizacji jest brak symetrii między otwarciem gospodarek a otwarciem społeczeństw. W artykule analizuje się ten problem, zaczynając od definicji obu pojęć, przedstawienia mierników otwarcia gospodarki i społeczeństwa oraz pokazania stanu asymetrii czy nierównowagi między nimi. Opracowanie składa się z wstępu, czterech części merytorycznych i zakończenia. W pierwszej części omówiono występujące tu pojęcia, zastosowane mierniki, warunki stymulujące i hamujące procesy otwierania w obu przypadkach. W części drugiej przedstawiono kwestie związane z równowagą między otwarciem gospodarki a otwarciem społeczeństwa; w trzeciej - problem braku równowagi czy symetrii między dwoma omawianymi procesami i możliwe konsekwencje tego zjawiska. W części czwartej skoncentrowano się na kwestiach równowagi między dwoma zjawiskami: otwarciem gospodarki i społeczeństwa oraz warunkami równowagi.(fragment tekstu)

The article discusses the problem of absence of symmetry between opening of the economy and opening of the society. Even though both discussed occurrences have their history, they are studied separately. In the article a hypothesis is put on existence of asymmetry between opening of the economy and opening of the society and this fact is seen as one of the obstacles which limits both studied and analysed processes. The attention in the article is turned to fact that there are measures which help to estimate the scale of opening of an economy, however there are no similar tools to measure openness of a society. This asymmetry limits our ability to understand the problem and to construct tools necessary to reduce it. The aim of the article is not to show actions or a plan for narrowing the existing gap between the two processes but pointing at the role of those two processes in shaping the effective policy in the two fields.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, red. J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz, OficynaWydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 2. Amish Population Profile, Elizabethtown College, "The Young Center for Anabaptist and Pietist Studies" 2017.
 3. As GM Falters, Opel Seeks Government Help, 17.11.2008, Spiegel Online, http://www. spiegel.de/international/germany/auto-industry-bailout-as-gm-falters-opel-seeks- -government-help-a-590906.html
 4. Atkinson R. D., Ezeell S. J., Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University Press, New Haven-London 2012.
 5. Attitudes towards Immigration and their Antecents: Topline Results from Round 7 of the European Social Survey, November 2016; In depth Gallup Survey on Religion, Gallup USA 2017.
 6. Bergson H., The Two Sources of Morality and Religion (tłum. z franc. R. Ashley Andra, C. Brereton), Doubleday Anchor 1935; tytuł oryg. Les deux sources de la morale et de la religion, 1932.
 7. Cares S., Garnero A., Martin S., The State of Trade Unions, Employer Organizations and Collective Bargaining in OECD Countries, OECD, Paris 2017.
 8. Dornbush K., Fisher S., Starz R., Macroeconomics, McGraw-Hill Book Comp. 2001, 8ht ed., (DFS), http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072823402/information_ center_view0/
 9. Gellately R., Lenin, Stalin, Hitler: The Age of Social Catastrophe, Vintage, London 2008.
 10. Human Development Report 2016, UN, New York 2016.
 11. Keohane R. O., Nye J. S., Power and Interdependence, Pearson Education, New York 2001.
 12. Krugman P., Wells R., Macroeconomics, 4th ed., Worth Publ., New York 2015.
 13. Mankiw N. G., Macroeconomics, 4th ed., 1999, http://bcs.worthpublishers.com/mankiw6/
 14. Mortensen Ch. E., The Leibnitz Continuity Condition, Inconsistency and Quantum Dynamics, 1997, Oai:digital.library.adelaide.edu.au:2440/1607
 15. Nash J. C., Fernandez-Kelly M. P., Women, Men, and the International Division of Labor, Sunny Press, New York 1983.
 16. O'Brien R., Williams M., Global Political Economy, 3rd ed., Palgrave-Macmillan, London 2010.
 17. Ozimek A., Reinventing Unions for 21st century, "Forbes" 29.10.2012.
 18. Popper K. R., The Open Society and its Enemies, Routledge, London 1995.
 19. Priest G., Paradoxical Truth, "The New York Times'' 28.11.2010, https://opinionator. blogs.nytimes.com/2010/11/28/paradoxical-truth/
 20. Raworth K., Doughnut Economics. 7 ways to think like a 21st Century Economist, Chelsea Green Publ., Vermont 2017.
 21. Topline Results from Round 7 of the European Social Survey, November 2016; In depth Gallup Survey on Religion, Gallup USA 2017.
 22. Trade Unions and the global crisis. Labour's visions, strategies and responses, red. M. Serrano, E. Xhafa, M. Fichter, International Labour Office, Geneva 2011.
 23. Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 24. US Exempts Some Allies From Tariffs but May Opt for Quotas, "The New York Times'' 22.03.2018.
 25. Vos R., Ganuza E., Morley S., Robinson Sh., Who Gains from Free Trade. Export-led growth, inequality and poverty in Latin America, Routledge Studies in Development Economics, London-New York 2006.
 26. Żukrowska K., Ocena interesów gospodarczych i politycznych w układzie Świat Zachodni - Azja, [w:] Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, red. nauk. E. Mączyńska, J. J. Michalak, J. Niżnik, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000+, Warszawa 2013.
 27. Żukrowska K., Powiązania liberalizacyjne rynków z różnych regionów/Liberalizationties of markets from different region, "Ekonomia XXI wieku/Economics of the 21st Century" UE we Wrocławiu 3 (11), 2016, s. 11-25.
 28. Żukrowska K., Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" nr 1 (XVII), 2017, s. 17-34.
 29. Żukrowska K., Rynek USA: pierwsze reakcje na wynik wyborów prezydenckich i realizacja haseł gospodarczych z kampanii wyborczej, [w:] Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, red. J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 30. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
 31. http://www.heritage.org/index/country/poland
 32. http://www.heritage.org/index/ranking
 33. https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm
 34. http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members
 35. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
 36. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm#observer
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.2.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu