BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrowicz-Jopek Elżbieta (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma świadczenia usług publicznych z zakresu oświaty
Public-private partnership as a form of providing public services in education
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 2, s. 59-80, bibliogr. 65
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Usługi publiczne, Zarządzanie publiczne, Oświata
Public-Private Partnerships (PPP), Public services, Public governance, Education system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja idei partnerstwa publiczno-prywatnego jako jednego ze sposobów świadczenia usług publicznych w dziedzinie oświaty. Partnerstwo publiczno-prywatne wpisuje się w nurty zarządzania sprawami publicznymi, inspirowane neoliberalną myślą ekonomiczną, określane jako New Public Management i New Governance, zakładające szeroki udział sektora pozarządowego i prywatnego w produkcji i dystrybucji dóbr publicznych. Udział ten manifestuje się bądź w realizacji przez podmioty spoza administracji publicznej projektów "twardych" dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, bądź w wykonywaniu zadań "miękkich", z zakresu świadczenia usług edukacyjnych (prowadzenia kształcenia lub szkolenia).(fragment tekstu)

The text discusses the context and background for development of public-private partnership in the education sector. This development is based in the concept of New Public Management (New Governance) widespreaded in the policy and practice of governments since 1980 s. The article discuses an example of involvement of non-public actors in providing education: The Private Financial Initiative (PFI). PFI has become the predominant model for building and operating of new schools in the United Kingdom. The British experiences have been employed by other countries as the number and volume of educational investments conducted in the PPP formula is steadily growing. This process has been illustrated by the relevant European Investment Bank data. The text also features the Polish approach to contracting out public education services i.e. when local authorities entrusts the operation of public school to a private entity. This concept corresponds with the idea of community schools where local communities become authentic owners of the school itself and its assets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A new approach to public private partnerships, HM Treasury, December 2012.
 2. Aritua B., Smith N. J., Athiyo R., Private finance for the delivery of school projects in England, "Management, Procurement and Law" 161 (MP4), 2008, s. 141-146.
 3. Augustyńska B., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Holandii, "Zarządzanie Publiczne" 3, 2007, "Zeszyty Naukowe ISP UJ", s. 145-153.
 4. Bajerski A., Błaszczyk A., Likwidacja szkół podstawowych na wsi: perspektywa władz lokalnych, nauczycieli, rodziców, uczniów i pozostałych mieszkańców, "Przegląd Badań Edukacyjnych - Educational Studies Review" nr 21 (20), 2015, s. 81-105.
 5. Barak-Erez D., The Privatization Continuum, [w:] Private security, public order: the outsourcing of public services and its limits, red. S. Chesterman, A. Fisher, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
 6. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Dobre praktyki, PARP, Warszawa 2015.
 7. Blank M. J., Melaville A., Shah B. P., Making the Difference: Research and Practice in Community Schools, Coalition for Community Schools, Institute for Educational Leadership, Washington, D. C. 2003.
 8. Blomgren Bingham L., Nabatchi T., O'Leary R., The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government, "Public Administration Review" Vol. 65, No. 5, September/October 2005.
 9. Bray M., Community Partnerships in Education: Dimensions. Variations and Implications, Thematic Studies, Education for all 2000 Assessment, World Education Forum Dakar, Senegal, 26-28.04.2000, UNESCO, Paris 2001.
 10. Bruns B., Filmer D., Patrinos H. A., Making Schools Work. New Evidence on Accountability Reforms, The World Bank, Washington, D. C. 2011.
 11. Building schools for the future. Consultation on a new approach to capital investment, Department for Education and Skills, Annesley, Nottinghamshire 2003.
 12. The Building Schools for the Future Programme. Renewing the secondary school estate, Report by The Comptroller and Auditor General, HC 135 Session 2008-2009, National Audit Office, London, 12.02.2009.
 13. Chitty C., Education Policy in Britain, Palgrave-Macmillan, New York 2014.
 14. Chleboś A., Analiza skuteczności postępowań ogłoszonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych sektorach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej" nr 64, "Organizacja i Zarządzanie'' 2015, s. 15-30.
 15. Cieślak R., Liżewski M., Partnerstwo publiczno-prywatne w edukacji i szkolnictwie wyższym, "Gazeta Samorządu i Administracji" 20.01.2014, s. 48-49.
 16. Contesting Neoliberal Education: Public Resistance and Collective Advance, red. D. Hill, Routledge, London 2009.
 17. Corner D., The United Kingdom Private Finance Initiative: The Challenge of Allocating Risk, "OECD Journal on Budgeting" Vol. 5, No. 3, 2006.
 18. Datablog: Counting the cost of school PFI schemes, Centre for Health and the Public Interest, February 2018.
 19. Daviet B., Revisiting the Principle of Education as a Public Good, Education Research and Foresight Working Papers, UNESCO, July 2016.
 20. Decentralizacja oświaty, red. M. Herbst, "Biblioteczka Oświaty Samorządowej" t. 7, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
 21. DeYoung A. J., Howley C. B., The Political Economy of Rural School Consolidation, "Peabody Journal of Education" Vol. 67, No. 4, "A Look at Rural Education in the United States" Summer 1990, s. 63-89.
 22. Dziemianowicz-Bąk A., Dzierzgowski J., Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom. Kontekst, proces i skutki przemian edukacyjnych w społecznościach lokalnych na podstawie analizy studiów przypadku, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 23. Fijor J. M., Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne?, "Studia Ekonomiczne" nr 1 (LXVIII), 2011, s. 87-100.
 24. Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding, Eurydice Report, European Commission/EACEA/Eurydice, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014.
 25. Furmankiewicz M., Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (24), 2006, s. 117-136.
 26. Hellowell M., Price D., Pollock A. M., The use of Private Finance Initiative (PFI) Public Private Partnerships (PPPs) in Northern Ireland, University of Edinburgh, Northern Ireland Public Service Alliance 2008.
 27. Hiszpanie będą niańczyć w PPP, "Puls Biznesu'' 29.10.2012.
 28. Holcombe R. G., A Theory of the Theory of Public Goods, "Review of Austrian Economics" Vol. 10, No. 1, 1997, s. 1-22.
 29. Hood Ch., A public management for all seasons?, "Public Administration" Vol. 69, Spring 1991, s. 3-19.
 30. Lane J. E., New Public Management: An Introduction, Routledge, New York 2002.
 31. Klijn E. H., Public Private Partnership: deciphering meaning, message and phenomenon, [w:] International Handbook of PPP, red. G. Hodge, C. Greve, Edgar Elgar, Cheltenham 2010, s. 68-80.
 32. Kopańska A., Partnerstwo publiczno-prywatne - wzory brytyjskie. Czego możemy się z nich nauczyć, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3 (25), 2006, s. 83-98.
 33. Kozińska-Bałdyga A., Małe Szkoły - jak to było, "Mała szkoła - wielka szansa, VII Forum Inicjatyw Oświatowych", Sejm, 2-3.12.2000.
 34. Lessons from PFI and other projects, National Audit Office, London, 28.04.2011.
 35. Levin H. M., The Public-Private Nexus in Education, "The American Behavioral Scientist" Vol. 43, No. 1, September 1999, s. 124-137.
 36. McCabe B., McKendrick J., Keenan J., PFI in Schools -Pass or Fail?, "Journal of Finance and Management in Public Services" Vol. 1, Summer 2001.
 37. McLaughlin K., Ferlie E., Osborne S. P., New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, New York 2005.
 38. Na ratunek likwidowanym szkołom, Forum_Od Nowa, 16.09.2014.
 39. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej, "Zeszyty Senackie" 17, 2013.
 40. Partnerstwo publiczno-prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, "Studia BAS'' nr 3 (39), 2014.
 41. Patrinos H. A., Barrera-Osorio F., Guáqueta J., The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education, The World Bank, Washington, D. C. 2009.
 42. PFI and PF2, Report by the Comptroller and Auditor General, National Audit Office, 18.01.2018.
 43. Pickard J., Plimmer G., Labour party threatens to nationalise PFI contracts, "Financial Times" 25.09.2017.
 44. Problem likwidacji szkół. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2009.
 45. Robertson S. L., Verger A., Governing Education Through Public Private Partnerships, published by the Centre for Globalisation, Education and Societies, University of Bristol 2012.
 46. Rutkowska S., Mały cud oświatowy - rola stowarzyszeń rozwoju wsi w przejmowaniu i prowadzeniu małych szkół (przykład województwa kujawsko-pomorskiego), "Chowanna" 1, 2015, s. 77-90.
 47. School-Community Partnerships in Australian Schools, Australian Council for Educational Research, November 2010.
 48. Shaoul J., Stafford A., Stampleton P., Accountability for public expenditure under "Building Schools for the Future", [w:] Education, Capitalism and the Global Crisiss, red. S. J. Ball, M. Maguire, I. F. Goodsons, Routledge-Taylor&Francis, London-New York 2012.
 49. Stiglitz J. E., The Demand for Education in Public and Private School Systems, "Journal of Public Economics" 3, 1974, s. 349-385.
 50. Turek M., Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013, "Zarządzanie Publiczne" nr 4 (24), 2013.
 51. Wawrzyniak M., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy, "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Dobre praktyki", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 52. Wettenhall R., The Rhetoric and Reality of Public-Private Partnerships, "Public Organization Review: A Global Journal" No. 3, 2003, s. 77-107.
 53. Williams D. Terry, The Rural Solution. How Community Schools Can Reinvigorate Rural Education, Rural School and Community Trust, September 2010.
 54. Włodarczyk B., Ekonomiczne i prawne bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 1 (61), 2013.
 55. Wojtczak T., PPP szansą na nowe żłobki i przedszkola, "Bankier" 21.06.2011.
 56. Wolf J., Kane E., Strickland B., Planning for Community Participation in Education, Prepared for the Office of Sustainable Development Bureau for Africa, U. S. Agency for International Development, Washington, D. C., February 1997.
 57. Yescombe E. R., Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance, Elsevier Finance, Butterworth-Heinemann, Oxford 2007.
 58. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 11-73.
 59. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, DzU poz. 2395.
 60. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2017, poz. 1453.
 61. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 56, poz. 458 z późn. zm.
 62. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, DzU 2015, poz. 37 z późn. zm.
 63. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, DzU 2018, poz. 996.
 64. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, DzU poz. 2203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu