BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiński Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w latach 2007-2015
Spatial differences of gmina's budget revenues in Poland between 2007-2015
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 2, s. 81-101, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Finansowanie inwestycji, Usługi publiczne, Finanse publiczne
Local development, Investment financing, Public services, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach opracowania za cel badań przyjęto analizę i ocenę sytuacji finansowej gminnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015. Artykuł stanowi kontynuację szerzej zakrojonych badań prowadzonych od roku 2004, obejmujących zmiany w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a w szczególności badań dochodów oraz wydatków budżetowych. Z uwagi na obszerny materiał empiryczny w artykule analizie poddano zmiany w poziomie dochodów ogółem oraz dochodów własnych gmin w podziale na zróżnicowane kategorie dochodów Polsce w latach 2007-2015, w tym także dochodów, których wartość wynika wprost z profilu społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też zgodnie z przyjętą formułą prezentowania wyników więcej miejsca poświęcono dochodom, które uzyskiwały gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz w pewnym zakresie z tytułu podatku rolnego.(fragment tekstu)

The experience of systemic transformation in Poland and the progressing socio-economic development prove that the importance of organizational units classified conventionally as a part of the public sector has increased significantly. It turned out that during rapid economic and social changes, the development of technical and social infrastructure became one of the drivers of development. In the conditions of the market economy in Poland, two important areas related to the functioning of the public sector have come to the fore: quantification of objectives and tasks necessary for the proper functioning of the state and society and ensuring efficient sources of financing these tasks. In this paper the aim of the research was to analyse and assess the financial situation of municipal territorial self-government units in Poland in 2007-2015. The research results clearly indicate the existence of differences in the level of budget revenues between differentiated territorial self-government units in the years 2007-2015. In that time the budget revenues of communes increased and significant positive changes in the budgetary situation of municipal local government units took place, in almost all regions these incomes doubled. This increase was accompanied by persistence of disproportions between less developed regions and regions that were economically and socially developing faster. In the discussed period, we had to deal with the improvement of the income situation of the budgets of local government units, with the simultaneous increase in the differences in the level of income with all the consequences associated with this for future development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diamond J., Budget System Reform in Emerging Economies. The Challenges and The Reform Agenda, IMF, Washington 2006.
  2. Flynn N., Public Sector Management, Sage Publ., London 2007.
  3. Hou Y., Local Government Budget Stabilization: An Introduction, [w:] Local Government Budget Stabilization: Explorations and Evidence, red. Y. Hou, Springer International Publ., Cham 2015.
  4. Jarosiński K., Maśloch G., Analiza i ocena wskaźnika PPS w wybranych miastach Unii Europejskiej wobec celów rozwoju zawartych w Strategii Europa 2020, [w:] Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, pr.zb. pod red. K. Jarosińskiego, "Monografie i Opracowania" nr 595, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
  5. Jarosiński K., Opałka B., Maśloch G., Grzymała Z., Financing and management of public sector investment on local and regional levels, PWN, Warszawa 2015.
  6. Knox Lovell C. A., Performance Assessment in the Public Sector, [w:] Efficiency in the Public Sector, red. K. J. Fox, Kluwer Academic Publ., Norwell, Massachusetts 2002.
  7. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2011.
  8. Parr J. B., Regional Economic Planning: Learning from Past Experience, [w:] Public Investment and Regional Economic Development, red. D. Felsenstein, R. McQuaid, P. McCann, D. Shefer, Edward Elgar Publ., Cheltenham, UK 2001.
  9. Phelps M. G., Changing Costs of Public Services, Office for National Statistics, Newport, South Wales 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu