BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Cracow University of Economics, Poland), Ziębicki Bernard (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Measuring Performance of a Social Enterprise : a Three- Dimensional Model
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 385-402, rys., tab., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwa społeczne, Efektywność, Pomiar dokonań
Social enterprises, Effectiveness, Performance measurement
Uwagi
summ.
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics
Abstrakt
The goal of the paper is to present a multi-dimensional model for measuring the results of social enterprises. Decision on the need to prepare such a tool resulted, first of all, from the assumption that one of the basic features of a professional social enterprise is the ability to measure their actions, and from the fact that in this respect Polish social enterprises have still much to do. The model presented by the authors should help stakeholders to understand the value created in social enterprises and find a balance between financial and social matters. As a result, it should contribute to the reduction of tension and conflicts between social enterprises and stakeholders. In designing the model, the authors applied similar solutions to those implemented in public institutions and non-governmental organizations for measuring results. On the basis of several theoretical studies, the authors presented the view that the model of social enterprise performance measurement should include three basic perspectives: scope of reference, level of execution (action/implementation) and the level of impact (effectiveness/success). The presented model may enrich both theory and practice of the process of management of social enterprises, giving managers a new instrument for measuring the results. The proposed model allows us to focus on what is particularly significant in the process of measuring the results of social enterprises. The outcomes of the application of utilitarian measures of assessments - not only moral, but also organizational and economic - will enable the mechanisms of success and failures of social enterprises to be learned, thus contributing to the professionalization of managers' actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arena, M., Azzone, G., & Bengo, I. (2015). Performance measurement for social enterprises. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(2), 649-672.
 2. Arena, M., Azzone, G., Bengo, I., & Calderini, M. (2015). Measuring social impact: The governance issue. Paper presented at the the Scientific Colloquium on the Social Enterprise. Retrieved from http://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2015/06/colloquio15-arena-azzone-bengo-calderini.pdf
 3. Austen, A., Frączkiewicz-Wronka, A., & Kulkowska-Pawlak, M. (2010). Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia-wyniki badań ilościowych. In A. Frączkiewicz-Wronka (Ed.), Pomiar Efektywności Organizacji Publicznych na Przykładzie Sektora Ochrony Zdrowia. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 4. Baczko, A., & Ogrocka, A. (2008). Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. Retrieved from http://www.ngo.pl/files/kujpom.ngo.pl/public/SES/biblioteka/autorskieKLONRaport.pdf
 5. Bagnoli, L., & Megali, C. (2011). Measuring performance in social enterprises. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(1), 149-165.
 6. Bielski, M. (1986). Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe. Prakseologia, 1-2, 97-98.
 7. Bull, M. (2007). Balance: The development of a social enterprise business performance analysis tool. Social Enterprise Journal, 3(1), 49-66.
 8. Bull, M., & Crompton, H. (2006). Business practices in social enterprises. Social Enterprise Journal, 2, 42-60.
 9. Cameron, K.S. (1986). Effectiveness as paradox: Consensus and conflict in conceptions of organizational effectiveness. Management Science, 5(32), 539-553.
 10. Cameron, K.S., Dutton J.E., & Quinn R.E. (2003). Foundations of positive organizational scholarship. In K.S. Cameron, J.E Dutton, & R.E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc.
 11. Campbell, J.P. (1977). On the nature of organizational effectiveness. In P.S. Goldman & J.M. Pennings (Eds.), New Perspectives on Organizational Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
 12. Czarny, B. (2011). Podstawy Ekonomii. Warszawa: PWE.
 13. Ciepielewska-Kowalik, A., Pieliński, B., Starnawska, M., & Szymańska, A. (2015). Looking for social enterprise models in Poland: Institutional and historical context. First ICSEM Working Paper presented at the 5th International Research Conference EMES, Helsinki, Finland. Retrieved from http://www.iap-socent.be/sites/default/files/Poland - Ciepielewska-Kowalik et al.pdf
 14. Defourny, J., & Nyssens, M. (2012). The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective(EMES Working Papers, 12/03). Retrieved from https://emes.net/publications/working-papers/the-emes-approachof-social-enterprise-in-a-comparative-perspective/
 15. Ebrahim, A., & Rangan, K. (2010). The limits of nonprofit impact: A contingency framework for measuring social performance (Harvard Business School Working Paper, 10-099). Retrieved from www.hbs.edu/research/pdf/10-099.pdf
 16. Gliński, P. (2005). Style Działań Organizacji Pozarządowych w Polsce. Grupy Interesu czy Pożytku Publicznego? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 17. Herbst, J. (2006). Kondycja Ekonomii Społecznej w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 18. Hornsby, A. (2012). The Good Analyst. Impact Measurement and Analysis in the Social Purpose Universe. London: Investing for Good.
 19. Holstein-Beck, M. (1987). Szkice o Pracy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Iwankiewicz-Rak, B. (1997). Marketing Organizacji Niedochodowych. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 21. Juraszek-Kopacz, B., Sienicka, A., & Zagrodzka, T. (2008). Ekonomizacja organizacji pozarządowych - wyzwania i szanse okiem praktyków. Ekonomia Społeczna. 10. Retrieved from http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/
 22. Juraszek-Kopacz, B., & Turowicz, J.. (2008). Zmierzyć Niemierzalne, czyli o Pomiarze Oddziaływania Społecznego. Poradnik dla Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 23. Kafel, T. (1997). Wykorzystanie metody analizy "partnerów" w monitoringu otoczenia organizacji non-profit (na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy). Organizacja i Kierowanie, 3, 83-92.
 24. Kafel, T., & Ziębicki, B. (2009). Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych. In A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.), Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji oraz Wzrastających Wymagań Konsumentów (pp. 237-245). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.
 25. Kafel, T. (2011). Performance measuring methods for non-governmental organizations. In J. Nesterak. & B. Ziębicki (Eds.), Performance Management. Concepts and Methods. Cracow: Cracow University of Economics Foundation.
 26. Kafel, T. (2012). The index of social return on investment - Selected examples of application. In J. Nesterak. & B. Ziębicki (Eds.), Performance Management: Implementation in Business and Non-Profit Organizations (pp. 237-245). Cracow: Cracow University of Economics Foundation.
 27. Kafel, T. (2014). Metody Profesjonalizacji Organizacji Pozarządowych. Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria specjalna: Monografie, (244).
 28. Kaplan, R.S., & Norton., D.P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management. Part II. Accounting Horizons, 15(2), 147-160.
 29. Lawless, D.J. (1979). Organizational Behavior. The Psychology of Effective Management. New York: Prentice-Hall.
 30. Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W. (1967). High-Performing Organizations in Three Environments. In Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration. Boston: Harvard Business School Press.
 31. Lewin, A.Y., & Minton, J.W. (1986). Determining organizational effectiveness: Another look, and an agenda. Management Science, 5(32), 513-538.
 32. Marks, L., & Hunter, D. J. (2008). Social Enterprises and the NHS: Changing Patterns of Ownership and Accountability. London: Unison.
 33. McLoughlin, J., Kaminski, J., Sodgar, B., Khan, S., Harris, R., Arnaudo, G., & Mc Brearty, S. (2009). A strategic approach to social impact measurement of social enterprises. The SIMPLE methodology. Social Enterprise Journal, 5(2), 154-178.
 34. Meadows, M., & Pike, M., (2010). Performance management for social enterprises. Systemic Practice and Action Research, 23(2), 127-141.
 35. Metodologia kalkulatora kondycji podmiotów ekonomii społecznej (2015). Project no. POKL.07.01.03-24-002/12-00. Retrieved from http://pi.ropskatowice.pl/wp-content/uploads/2013/03/5-Metodologa-Kalkulatora-Kondycji-PES.pdf
 36. Nicholls, A. (2009). We do good things, don't we?: 'Blended value accounting', social entrepreneurship. Accounting, Organizations and Society, 34, 755-769.
 37. Measuring real value: A DIY guide to social return on investment (2007). Report of the New Economics Foundation (NEF). Retrieved from https://neweconomics.org/uploads/files/cf0968d3256d6bffcc_cim6bsty5.pdf
 38. Pacut, A. (2015). Rozwój przedsiębiorczości społecznej - istota i kierunki analizy. Ekonomia Społeczna, 1, 7-20.
 39. Politańska, J. (2017). Dobre perspektywy przed sektorem przedsiębiorstw społecznych. Retrieved 1 April, 2017, from https://biznes.newseria.pl/news/dobre_perspektywy_przed,p285709149
 40. Price, J.L. (1968). Organizational Effectiveness. An Inventory of Propositions. Homewood: Irwin Inc.
 41. Price J.L. (1982). Study of organizational effectiveness. Sociological Quarterly, 1(13), 3-15.
 42. Rabenwarter, U., & Liechtenstein, H. (2011). In Search of Gamma-An Unconventional Perspective on Impact Investing. Navarra: IESE Business School, University of Navarra.
 43. Quinn, R.E., & Cameron, K.S. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness. Management Science, 1(29), 33-51.
 44. Sacks, J. (2002). The Money Trail: Measuring your Impact on the Local Economy Using LM3. London: New Economics Foundation.
 45. Scott, W.R. (1981). Organizational effectiveness. In Organizations: Rational, Natural, and Open Systems. New York: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 46. Simmons, J. (2003). Balancing performance, accountability and equity in stakeholder relationships: Towards more socially responsible HR practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 10(3), 129-140.
 47. Starnawska, M., & Brzozowska A. (2018). Editorial paper. Social entrepreneurship and social enterprise phenomenon: Antecedents, processes, impact across cultures and contexts. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2(14), 3-18.
 48. Steers, R.M. (1975). Problems in the measurement of organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 4(20), 546-558.
 49. Short, J.C, Moss, T.W., & Lumpkin, G.T. (2009). Research in social entrepreneurship: Past contributions and future opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal Strategic Entrepreneurship, 2(3), 161-194.
 50. Stiglitz, J.E., Sen, A., & Fitoussi, J.P. (2013). Błąd Pomiaru. Dlaczego PKB nie Wystarcza? Warszawa: PTE.
 51. Wronka-Pośpiech, M. (2015). Identyfikacja zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych - wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1, 736-746.
 52. Vivet, D., & Thiry, B. (2000). Fields of study, quantitative importance and national acceptations. In The Enterprises and Organizations of the Third System: A Strategic Challenge for Employment (pp. 11-31). Final report. Commission Scientifique Internationale sur l'Economie Sociale et Coopérative (CIRIEC).
 53. Yang, L., Rong-Hwa, H., & Yun-Chen L. (2012). Building a performance assessment model for social enterprises-views on social value creation. Science Journal of Business and Management, 2(1), 1-9.
 54. Yuchtman, E., & Seashore, S.E. (1967). A system resource approach to organizational effectiveness. American Sociological Review, 6(32), 891-903.
 55. Zieleniewski, J. (1979). Organizacja i Zarządzanie. Warszawa: PWN.
 56. Ziębicki, B. (2008). Wielowymiarowość efektywności organizacyjnej. In W. Błaszczyk (Ed.), Nurt Metodologiczny w Naukach o Zarządzaniu. W drodze do Doskonałości (pp. 751-758). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 57. Ziębicki, B. (2014). Efektywność Organizacyjna Podmiotów Sektora Publicznego. Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, (234).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu