BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abdullah Muhammad Ibrahim (COMSATS University Islamabad, Lahore, Pakistan), Sarfraz Muddassar (Hohai University, Jiangsu, China), Qun Wang (Hohai University, Jiangsu, China), Javaid Neelum (COMSATS University Islamabad, Lahore, Pakistan)
Tytuł
Drivers of Green Supply Chain Management
Drivery zielonego łańcucha dostaw
Einflussfaktoren der Grünen Lieferkette
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 4, s. 437-447, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie zmianami, Rozwój zrównoważony, Zaopatrzenie
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Change management, Sustainable development, Supplies
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
This study was supported by the National Social Science Fund of China (No-18BGL129).
Kraj/Region
Pakistan
Pakistan
Abstrakt
Wstęp: Przedsiębiorcy działający w obszarze produkcji często spotykają się z problemem redukcji efektów środowiskowych procesu produkcyjnego. Jest to istotny problem, wymagający szybkiego rozwiązania, uwzględniającego zarówno zagadnienia zarządzania, kontroli czynników środowiskowych jak i interesów udziałowców. Niemniej jednak czynniki związane z zarządzaniem i wielkością firmy wyróżniają się krytycznym wpływem na wybór stosowanych innowacji ekologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu tych czynników na producenta we wprowadzaniu ekologicznych innowacji.
Metody: Dane zostały zebrane w ujęciu ilościowych, poprzez przeprowadzenie ankiety wśród 150 przedsiębiorstw produkcyjnych. Do analizy danych zostało użyte oprogramowanie Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) we wersji 23. Użyte analizy to analiza liniowa, korekta oraz analiza KMO.
Wyniki: Wykazano wpływ metod zarządzania na wybór praktyk ekologicznych. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy regulacjami prawnymi, presją wywierają przez udziałowców oraz wielkością przedsiębiorstwa na wybór innowacji ekologicznych.
Wnioski: Praca pokazuje elementy mające wpływ na zaadoptowanie zielonych innowacji w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego. Proekologiczne zarządzanie jest istotne dla rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa. Zielone zarządzanie łańcuchem dostaw jest nadal w fazie rozwojowej w Pakistanie. W pracy zidentyfikowano kilka czynników mających istotną rolę w adoptowaniu zielonego zarządzania w łańcuchu dostaw. Praca wspomaga rozwój polityki proekologicznej i lepsze zrozumienie wprowadzania zielonych innowacji w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Background: In the manufacturing business, producers have been facing the problem to decrease the environmental effects during the manufacturing procedure. There is a need for the dedication and resources to address these issues. Management concerns, environmental controls and stakeholder concerns in environment control should be addressed. However, the managerial concerns and size of firms, account as a critical component for influencing the selection of green innovation practices. Along these lines, the reason for research is to explore the impact of those elements affecting producer to adopt green innovation practices.
Method: The data is collected through a quantitative approach. Questionnaires were distributed among 150 manufacturing enterprises. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23 is used for data analysis. Simple liner, corrections and KMO analysis are applied to the data.
Results: Results show that managerial concern is the essential driver for the selection of green practices. Significant connections have been found between government regulation, stakeholder pressure and business size with the selection of green innovation practices.
Conclusions: Study throws light on the elements that affect the adoption of green innovation practices in supply chain management of the manufacturing industry. Green supply chain management is essential for the enterprise's sustainability. Green supply chain management is still under developing stage in Pakistan. The study has identified several factors those can play a vital role in the adoption of green supply chain management. This research will be helpful in developing policies and to the better understanding towards adopting green innovation practices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abukhader S.M., Jönson G., 2004. Logistics and the environment: Is it an established subject? International Journal of Logistics Research and Applications, 7(2), 137-149. http://dx.doi.org/110.1080/13675560410001684201
 2. Ageron B., Gunasekaran A., Spalanzani A., 2012. Sustainable supply management: An empirical study. International Journal of Production Economics, 140(1), 168-182. http://dx.doi.org/110.1016/j.ijpe.2011.04.007
 3. Ballou R.H., Case W.R.U., 2007. The evolution and future of logistics and supply chain management. European Business Review, 16(4), 332-348. http://dx.doi.org/110.1590/S0103-65132006000300002
 4. Bernauer T., Engel S., Kammerer D., Sejas Nogareda J., 2006. Explaining green innovation: ten years after Porter's win-win proposition: how to study the effects of regulation on corporate environmental innovation?
 5. Cronbach L.J., 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. http://dx.doi.org/110.1007/BF02310555
 6. Dundas S.R., Lawrie L.C., Rooney P.H., Murray G.I., 2005. Mortalin is overexpressed by colorectal adenocarcinomas and correlates with poor survival. Journal of Pathology, 205(1), 74-81. http://dx.doi.org/110.1002/path.1672
 7. Groznik, A., & Xiong, Y. (2012). Pathways to supply chain excellence. InTech.
 8. Halldórsson Á., Kovács G., 2010. The sustainable agenda and energy efficiency: Logistics solutions and supply chains in times of climate change. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(1/2), 5-13. http://dx.doi.org/110.1108/09600031011018019
 9. Hart S.L., 1995. A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20(4), 986-1014. http://dx.doi.org/110.5465/AMR.1995.9512280033
 10. Henriques I., Sadorsky P., 1999. The relationship between environmental commitment and managerial perceptions of stakeholder importance. Academy of Management Journal, 42(1), 87-99. http://dx.doi.org/110.2307/256876
 11. Hoffmann E., 2007. Consumer integration in sustainable product development. Business Strategy and the Environment, 16(5), 322-338.
 12. Kent Jr.J.L., Flint D.J., 1997. Perspectives on the evolution of logistics thought. Journal of Business Logistics, 18(2), 15-29. http://dx.doi.org/110.1007/s13398-014-0173-7.2
 13. Klassen R.D., Mclaughlin C.P., Klassen R.D., Mclaughlin C.P., 1996. The Impact of Environmental Management on Firm Performance The Impact of Environmental Management on Firm Performance. Management Science, 42(8), 1199-1214.
 14. Kreft S., Eckstein D., Junghans L., Kerestan C., Hagen U., 2014. Global climate risk index 2013: Who suffers most from Extreme weather events? Weather-related loss events in 2013 and 1994 to 2013. Think Tank&Research. http://dx.doi.org/1978-3-943704-04-4
 15. Li D., Zheng M., Cao C., Chen X., Ren S., Huang M., 2017. The impact of legitimacy pressure and corporate profitability on green innovation: Evidence from China top 100. Journal of Cleaner Production, 141, 41-49. http://dx.doi.org/110.1016/j.jclepro.2016.08.123
 16. Lin B., Ahmad I., 2017. Analysis of energy related carbon dioxide emission and reduction potential in Pakistan. Journal of Cleaner Production, 143, 278-287. http://dx.doi.org/110.1016/j.jclepro.2016.12.113
 17. Mollenkopf D., Stolze H., Tate W.L., Ueltschy M., 2010. Green, lean, and global supply chains. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 40(1-2), 14-41. http://dx.doi.org/110.1108/09600031011018028
 18. Nadeem O., Hameed R., 2008. Evaluation of environmental impact assessment system in Pakistan. Environmental Impact Assessment Review, 28(8), 562-571. http://dx.doi.org/110.1016/j.eiar.2008.02.003
 19. Pettit T.J., Croxton K.L., Fiksel J., 2013. Ensuring supply chain resilience: Development and implementation of an assessment tool. Journal of Business Logistics, 34(1), 46-76. http://dx.doi.org/110.1111/jbl.12009
 20. Sarfraz M., 2014. Do Consumers Consider CSR, A Case of Cellular Companies in Pakistan? Global Journal of Management And Business Research.
 21. Sarfraz M., Qun W., Hui L., Abdullah M.I., 2018. Environmental Risk Management Strategies and the Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Project Financing Decisions. Sustainability, 10(8), 1-17.
 22. Sarkis J., Zhu Q., Lai K.H., 2011. An organizational theoretic review of green supply chain management literature. International Journal of Production Economics, 130(1), 1-15. http://dx.doi.org/110.1016/j.ijpe.2010.11.010
 23. Sekaran U., 2003. Research Methods For Business A Skill Building Approach. John Wiley&Sons, Inc. http://dx.doi.org/110.1007/s13398-014-0173-7.2
 24. Skjoett-Larsen T., 2000. European logistics beyond 2000. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. http://dx.doi.org/110.1108/09600030010336144
 25. Srivastava S.K., 2007. Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review. International Journal of Management Reviews. http://dx.doi.org/110.1111/j.1468-2370.2007.00202.x
 26. Storey J., Emberson C., Godsell J., Harrison A., 2006. Supply chain management: theory, practice and future challenges. International Journal of Operations & Production Management, 26(7), 754-774.
 27. Walker H., Di Sisto L., McBain D., 2008. Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors. Journal of Purchasing and Supply Management, 14(1), 69-85. http://dx.doi.org/110.1016/j.pursup.2008.01.007
 28. Zhu Q., Sarkis J., 2006. An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: Drivers and practices. Journal of Cleaner Production, 14(5), 472-486. http://dx.doi.org/110.1016/j.jclepro.2005.01.003
 29. Zhu Q., Sarkis J., Lai K., 2008. Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation. International Journal of Production Economics, 111(2), 261-273. http://dx.doi.org/110.1016/j.ijpe.2006.11.029
 30. Zsidisin G.A., Siferd S.P., 2001. Environmental purchasing: A framework for theory development. European Journal of Purchasing and Supply Management, 7(1), 61-73. http://dx.doi.org/110.1016/S0969-7012(00)00007-1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu