BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odważny Filip (Poznan University of Technology, Poland), Wojtkowiak Daniel (Poznan University of Technology, Poland), Cyplik Piotr (Poznan University of Technology, Poland), Adamczak Michał (Poznań School of Logistics)
Tytuł
Smart Factory within Sustainable Development and Green Growth Concepts
Smart factory w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem i koncepcjami zielonego wzrostu
Das Konzept von Smart Factory im Zusammenhang mit der Nachhaltigen Entwicklung und den Modellen des Grünen Wachstums
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 4, s. 467-477, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentne fabryki, Rozwój zrównoważony, Przemysł 4.0
Smart factories, Sustainable development, Industry 4.0
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
This paper has been the result of the study conducted within the grant by the Ministry of Science and Higher Education entitled "Changes in systems and structures of production management and logistics" (project No. 503217/11/140/DSPB/4150) at the Faculty of Engineering Management in Poznan University of Technology.
Abstrakt
Wstęp: Wzrost popularności i zainteresowania w obu omawianych aspektach oraz próba identyfikacji relacji pomiędzy inteligentnym zakładem produkcyjnym i innymi modelami i koncepcjami był główną motywacją dla autorów dla pracy nad tym zagadnieniem. W prezentowanej pracy przedstawiono rozszerzoną ocenę koncepcji Smart Factory, w szczególności jej analizę w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zielonego wzrostu. Celem pracy była identyfikacja luki naukowej powstającej na skutek braku publikacji naukowych poświęconych połączeniu koncepcji Smart Factory z takimi koncepcjami zarządzania jak: Lean lub agile, jak również zielonym wzrostem i zrównoważonym rozwojem.
Metody: Na podstawie przeglądu literatury, dokonano analizy publikacji pochodzących z baz Web of Science oraz Scopus. Identyfikacji luki była możliwa dzięki analizie występowania kluczowych koncepcji w pracach naukowych, wybranych przez autorów. Dane następnie zostały uporządkowane tabelarycznie, tworząc bazę artykułów spełniających określone kryteria.
Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono istnienia artykułu, które jednocześnie poruszałby tematykę Smart Factory w relacji do zarządzania typu lean lub agile. Przegląd literatury wraz z jego analizą wykazał, że autorzy prac naukowych rzadko widzą metody lean lub agile jako szansę dla Smart Factory i nie łączą tych koncepcji. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie jest możliwym określenie czy takie połączenie jest możliwe i jakie relacji zachodzą pomiędzy nimi. Jednak sama tematyka jest interesująca i warta dalszych analiz. Powinno to być potraktowania jako luka naukowa. Według autorów, istnieje szansa i potrzeba stosowania metod lean oraz agile w zarządzaniu produkcją, zasobami i procesami. (abstrakt oryginalny)

Background: The authors' motivation was the growing popularity and interest in both aspects as well as the attempt to identify the relationship between the intelligent factory and other models and concepts. This paper was developed to assess the state-of-the-art in the Smart Factory concept, and in particular its analysis in the context of the concept of sustainable development and green growth policy. The aim of the study was to identify a research gap as a lack of publications linking the concept of a Smart Factory with such management concepts as: lean or agile, as well as green growth policy and sustainable development.
Methods: In the literature review, publications from the Web of Science and Scopus databases were analyzed. The identification of the gap was possible due to the analysis of the occurrence of the key concepts in the scientific papers which were selected by the authors. During the research, a sheet was created. It was the database of articles meeting the established criteria.
Results and conclusions: There are no articles which cover the Smart Factory topic relating to lean or agile management at the same time. The systematic literature review and the analysis show that other authors rarely see lean and agile as a chance considering the Smart Factory and they do not combine these concepts. On the basis of the review it is impossible to state if the combination is possible and what the relations are. However, this topic is interesting and worth further analyses. This should be considered as a research gap. According to authors, there is a chance or even a need to use a lean and agile approach in production, resources and processes management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams R., Jeanrenaud S., Bessant J., Denyer D., Overy P., 2016. Sustainability-oriented Innovation: A Systematic Review. International Journal of Management Reviews 2016, 18, 180-205. http://dx.doi.org/10.1111/ijmr.12068
 2. Bag S., Anand N., Pandey K.K., 2017. Green Supply Chain Management for Sustainable Business Practice. Premier Reference Source, IGI Global, http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0635-5.ch006
 3. Biros D., Sadowski M., 2000. Automation in the year 2005. Process Control News (for the Pulp and Paper Industries), 2000, 20, 11.
 4. Cash D., Clark W., Alcock, F., Dickson N., Eckley N., Guston D., Jager J., Mitchel R., 2003. Knowledge systems for sustainable development. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America 2003, 100, 14, 8086-8091. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1231332100.
 5. Carolis A., Macchi M., Brundage M., Terzi S., Kulvatunyou B., 2017. Maturity Models and Tools for Enabling Smart Manufacturing Systems: Comparison and Reflections for Future Developments. In: Ríos J., Bernard A., Bouras A., Foufou S. (eds) Product Lifecycle Management and the Industry of the Future. PLM 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 517. Springer, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-72905-3_3.
 6. Colombo AW., Schoop R., Leitao P., Restivo F., 2004. A collaborative automation approach to distributed production systems. Proceedings of the Industrial Informatics. INDIN '04. 2004 2nd IEEE International Conference, Berlin, Germany, 24-26 June 2004. http://dx.doi.org/10.1109/INDIN.2004.1417297.
 7. Elliott SW., Hyduk SJ., 1989. Meet the Smart Factory. Manufacturing Engineering 1989, 103, 4.
 8. Gehman C., 2002. The digital Smart Factory. HVP High Volume Printing 2002. 20, 5.
 9. Hermann M., Pentek T., Otto B., 2015. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau. 2015, 01 / 2015. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29269.22248
 10. Jäger J., Schöllhammer O., Lickefett M., Bauernhansl T., 2016. Advanced complexity management strategic recommenddations of handling the "Industrie 4.0" complexity for small and medium enterprises, Procedia CIRP, 57, 116-121. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.021.
 11. Kagermann H., Wahlster W., Helbring J., 2017. Securing the Future of German Manufacturing Industry: Recommendations for Implementing The Strategic Initiative Industrie 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Accessed on 18 November 2017: http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf.
 12. Lake D.W., 2003. Technology for nextgeneration assembly equipment. SMT Surface Mount Technology Magazine 2003, 17, 8, August 2003.
 13. Leiva, C. On the Journey to a Smart Manufacturing Revolution. Accessed on 06 January 2017. http://www.industryweek.com/systemsintegration/journey-smart-manufacturingrevolution?page=2.
 14. Lee S.C., Jeon T.G., Hwang H.S., Kim C.S., 2007. Design and implementation of wireless sensor based-monitoring system for Smart Factory In: Gervasi O., Gavrilova M.L. (eds) Computational Science and Its Applications - ICCSA 2007. ICCSA 2007. Lecture Notes in Computer Science, 4706. Springer, Berlin, Heidelberg.
 15. Noori H., Lee W.B., 2002. Factory-on-demand and smart supply chains: The next challenge. International Journal of Manufacturing Technology and Management 2002, 4, 5. http://dx.doi.org/10.1504/IJMTM.2002.001456
 16. Odważny F.; Szymańska O.; Cyplik P. Smart Factory: profitability of implementation of the Industry 4.0 solutions in FMCG environment - case study. Proceedings of the International Conference on Production Research 2017, Poznań.
 17. Okoli C., Schabram K.A., 2010. Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research,. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 2010, 10(26). Accessed on 25 December 2017, http://sprouts.aisnet.org/10-26. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1954824.
 18. Robert M., Riviere J., Noizette, J., Hermann, F., 1993. Smart sensors in flexible manufacturing systems. Sensors and Actuators A: Physical 1993, 37-38, 239-246. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(93)80104-O
 19. Schlick J., Stephan P., Loskyll M., Lappe D., 2014. Industrie 4.0 in der praktischen Anwendung. In: Bauernhansl, T., M. ten Hompel and B. Vogel-Heuser, 2014: Industrie 4. 0 in Produktion, Automatisierung und Logistik. Anwendung, Technologien und Migration, 57-84. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04682-8_3
 20. Schilp J., Harfensteller, M., Jacob, D., Schilp M., 2003. High-accuracy micro-assembly by intelligent vision systems and smart sensor integration. Proceedings of the Photonics Technologies for Robotics, Automation, and Manufacturing, 2003, Providence, RI, United States, Proceedings Volume 5264, Optomechatronic Systems IV.
 21. Schott P., Lederer M., Niedermaier S., Bodendorf F., Hafner M., 2018. A Maturity Model to Organize the Multidimensionality of Digitalization in Smart Factories. In: Handbook of Research on Applied Optimization Methodologies in Manufacturing Systems, IGI Global http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-2944-6.ch017
 22. Secrist K., 1997. Intelligent messaging system notifies plant personnel. Control Engineering 1997, 44, 3, February 1997, 27-28.
 23. Skowroński, A., 2006. Sustainable development as the perspective of further civilisation development. Problemy ekorozwoju 2006, 1, 2, 47-57.
 24. Tereso J., 2004. Coming soon - A smarter factory. Industry Week 2004, 253, 11.
 25. Tranfield D., Denyer D., Smart P., 2003. Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management 2003, 14(3), 207-222. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8551.00375
 26. Wucherer K., 2003. The future of factory automation. IEE Computing and Control Engineering 2003, 14, 3, June/July 2003, 30-35. http://dx.doi.org/10.1049/cce:20030306.
 27. Yen GG., 1999. Sensory based expert monitoring and control. Applications and science of computational intelligence II. Proceedings of the SPIE 1999 Orlando, FL, United States, 22 March 1999, 3722, 122-133. http://dx.doi.org/10.1117/12.342866.
 28. Zaman G., Goschin Z., 2010. Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity: Theoretical Approaches and Implications for the Strategy of Post-Crisis Sustainable Development. Theoretical and Applied Economics 2010, XVII (2010), 12(553), 5-20. Available on 10 January 2017: https://EconPapers.repec.org/RePEc:agr:journl:v:xvii(2010):y:2010:i:12(553):p:5-20.
 29. Zhuang L.Q., Goh, K.M., Zhang, J.B., 2007. The wireless sensor networks for factory automation: Issues and challenges. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation 2007, Patras, Greece, 25-28 Sept. 2007, 141-148. http://dx.doi.org/10.1109/EFTA.2007.4416764.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.301
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu