BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Yu Zhang (Chang'an University, Xi'an, China), Golpîra Hêriş (Islamic Azad University, Sanandaj, Iran), Khan Syed Abdul Rehman (Tsinghua University, Beijing, China)
Tytuł
The Relationship between Green Supply Chain Performance, Energy Demand, Economic Growth and Environmental Sustainability : an Empirical Evidence from Developed Countries
Relacja pomiędzy zielonym zarządzaniem łańcuchem dostaw, popytem na energię, wzrostem ekonomicznym i rozwojem zrównoważonym na podstawie krajów rozwiniętych
Der Zusammenhang zwischen dem Grünen Lieferkettenmanagement, der Nachfrage für Energie, dem Wirtschaftlichen Wachstum und der Nachhaltigen Entwicklung am Beispiel der Ausgewählten Hochentwickelten Länder
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 4, s. 479-494, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Emisja gazów, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Rozwój gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Zielona logistyka
Renewable energy, Gas emissions, Supply Chain Management (SCM), Economic development, Sustainable development, Green logistics
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
This research is financially supported by the following projects: - "Project of Green Logistics and Environment" (Project No. 2018002), University Students Association of Science and Technology Innovation and Entrepreneurship, Chang'an University, Xi'an, Shaanxi, China 710064. - Scientific Innovation Practice Project of Postgraduate of Chang'an University, Xi'an, China.
Abstrakt
Wstęp: Praca prezentuje wyniki analizy powiązań pomiędzy zieloną logistyką, popytem na energię, konsumpcją energii odnawialnej, wpływem na środowisko oraz zrównoważonym rozwojem ekonomicznych na podstawie 19 rozwiniętych krajów z całego świata w okresie 2008-2017. Dodatkowo, omówiono rozwiniecie zielonej logistyki z poziomu przedsiębiorstwa do poziomu kraju jak również powiązano krajowe ekonomiczne wskaźniki z działalnością zielonej logistyki.
Metody: Zastosowano metodę statystyczną Pools OLS dla sprawdzenia postawionych hipotez, gdzie użyto dane pochodzące z Banku Światowego.
Rezultaty: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wskaźniki zielonej logistyki wykazują silną pozytywną korelację z zielonymi źródłami energii, przepływem FDI oraz otwartością handlu. Z drugiej strony emisja gazów cieplarnianych oraz węgla wykazuje negatywną korelację z zieloną logistyką. Dodatkowo, energia odnawialna jest wiodącym czynnikiem zielonej logistyki i operacji łańcucha dostaw, wspierającym również ekonomiczny rozwój zrównoważony.
Wnioski: Praca przedstawia powiązania pomiędzy zieloną logistyką a krajowymi wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi. Dodatkowo, daje wskazówki dla praktyków, zarządzających średniego szczebla oraz politykom dla lepszego zrozumienia istotności energii odnawialnej oraz zielonych praktyk w operacjach logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Background: This study is for examining the association between green logistics, energy demand, renewable energy consumptions, environmental performance and sustainable economic development in a panel of nineteen developed economies around the globe over the period from 2008 - 2017. In addition, the article expands domain of green logistics from firm level to country level and also connects national scale economic indicators with green logistical performance.
Methods: The study employs Pools OLS (ordinary least square) statistical technique to check hypothesis, while secondary data have been used, which were downloaded from the World Bank.
Results: The results reveal that the green logistics indicators have strongly positive correlation with green energy sources, FDI inflows, and Trade openness. On the other hand, greenhouse gas emissions and carbon emissions have negative correlation with green logistics. Furthermore, renewable energy is a driving factor of green logistics and supply chain operations which also promote environmental and economic sustainability.
Conclusion: This article provides the insight of the association between green logistics performance and national scale economic and environmental indicators. In addition, this research will help practitioners, senior managers and policymaker to understand the importance of renewable energy and green practices in logistical operations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbasi M., Nilsson F., 2016. Developing environmentally sustainable logistics. Exploring themes and challenges from a logistics service providers' perspective, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 46, 2, 273-283. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2016.04.004.
 2. Abdul S., Khan R., 2017. Does national scale economic and environmental indicators spur logistics performance ? Evidence from UK, Environmental Science and Pollution Research, 16, 28-51. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-0222-9.
 3. Abdul S., Khan R., Qianli D., Zhang Y., 2017. The Impact of Sustainable Supply Chain on Enterprise Performance : In the Perspective of China, Journal of Advanced Manufacturing Systems, 4, 13, 134-175.
 4. Abrams J., Becker D., Kudrna J., Moseley C., 2017. Does policy matter? The role of policy systems in forest bioenergy development in the United States, Forest Policy and Economics, 75, 41-48. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2016.12.007
 5. Ai T., Hon H., Sulaiman Z., 2015. Green Supply Chain Management , Environmental Collaboration and Sustainability Performance, Procedia CIRP, 26, 695-699. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.035
 6. Bechtsis D., Tsolakis N., Vlachos D., Iakovou E., 2017. Sustainable supply chain management in the digitalisation era: The impact of Automated Guided Vehicles, Journal of Cleaner Production, 142, 35, 3970-3984. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.057
 7. Bhattacharya M., Paramati S.R., Ozturk I., Bhattacharya S., 2016. The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries, Applied Energy, 162, 3, 733-741. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.104
 8. Ceranic B., Markwell G., Dean A., 2017. Too Many Empty Homes, Too Many Homeless -A Novel Design and Procurement Framework for Transforming Empty Homes through Sustainable Solutions, Energy Procedia, 111, 12, 558-567. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.218
 9. Chunguang Q., Xiaojuan C., Kexi W., Pan P., 2008. Research on green logistics and sustainable development. Proceedings of the International Conference on Information Management Proceedings of the International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, ICIII 2008, 3, 162-165. http://dx.doi.org/10.1109/ICIII.2008.114
 10. Colicchia C., Creazza A., Dallari F., 2017. Lean and green supply chain management through intermodal transport: insights from the fast moving consumer goods industry", Production Planning and Control, 28, 4, 1-14. http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2017.1282642
 11. Colicchia C., Creazza A., Dallari F., Melacini M., 2016. Eco-efficient supply chain networks: development of a design framework and application to a real case study, Production Planning and Control, 7287, 11, 1-12. http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2015.1090030
 12. Dangelico R.M., Pontrandolfo P., 2013. Being "Green and Competitive": The Impact of Environmental Actions and Collaborations on Firm Performance", Business Strategy and the Environment, 24, 13, 142-185 http://dx.doi.org/10.1002/bse.1828
 13. Dekker R., Bloemhof J., Mallidis I., 2012. Operations Research for green logistics - An overview of aspects, issues, contributions and challenges, European Journal of Operational Research, 219, 3, 671-679. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2011.11.010
 14. Ding Z., Wang Y., Zou P.X.W., 2016. An agent based environmental impact assessment of building demolition waste management: Conventional versus green management, Journal of Cleaner Production, 133, 1136-1153. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.054
 15. Egilmez G., Park Y.S., 2014. Transportation related carbon, energy and water footprint analysis of U.S. manufacturing: An ecoefficiency assessment, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 32, 143-159. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2014.07.001.
 16. Forte A., Zucaro A., Fagnano M., Fierro A., 2017. Potential environmental impact of bioethanol production chain from fiber sorghum to be used in passenger cars, Science of The Total Environment, 598, 365-376. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.244
 17. Golini R., Moretto A., Caniato F., Caridi M., Kalchschmidt M., 2017. Developing sustainability in the Italian meat supply chain: an empirical investigation, International Journal of Production Research, 55, 4, 1183-1209. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2016.1234724
 18. Grekova K., Bremmers H.J., Trienekens J.H., Kemp R.G.M., Omta S.W.F., 2014. Extending environmental management beyond the firm boundaries: An empirical study of Dutch food and beverage firms, International Journal of Production Economics, 152, 174-187. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.12.019
 19. Gruner R.L., Power D., 2017. Mimicking natural ecosystems to develop sustainable supply chains: A theory of socio-ecological intergradation, Journal of Cleaner Production, 149, 251-264. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.109
 20. Hansen H., Rand J., 2006. On the causal links between FDI and growth in developing countries, World Economy, 29, 1, 21-41. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00756.x
 21. Hayami H., Nakamura M., Nakamura A.O., 2015. Economic performance and supply chains: The impact of upstream firms' waste output on downstream firms' performance in Japan, International Journal of Production Economics, 160, 47-65. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.012
 22. Herold D.M., Lee K.-H., 2017. Carbon management in the logistics and transportation sector: an overview and new research directions, Carbon Management, 11, 8, 1-19. http://dx.doi.org/10.1080/17583004.2017.1283923
 23. Jingura R.M., 2011. Technical options for optimization of production of Jatropha as a biofuel feedstock in arid and semi-arid areas of Zimbabwe, Biomass and Bioenergy, 35, 5, 2127-2132. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.02.015
 24. Khademian A., Bagherpour R., 2017. Environmentally sustainable mining through proper selection of explosives in blasting operation, Environmental Earth Sciences, 76, 4, 128-147. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-017-6483-2
 25. Khan S.A.R., Qianli D., 2017. Impact of green supply chain management practices on firms' performance: an empirical study from the perspective of Pakistan, Environmental Science and Pollution Research, 13, 2, 173-201. http://dx.doi.org/10.1007/s11356017-9172-5
 26. Khan S.A.R., Qianli D., SongBo W., Zaman K., Zhang Y., 2017. Environmental logistics performance indicators affecting per capita income and sectoral growth: evidence from a panel of selected global ranked logistics countries, Environmental Science and Pollution Research, 24, 2, 1518-1531. http://dx.doi.org/10.1007/s11356016-7916-2
 27. Lanouar C., 2017. The impact of energy consumption and economic development on Ecological Footprint and CO2 emissions: Evidence from a Markov Switching Equilibrium Correction Model, Energy Economics, 5, 134-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2017.05.009
 28. Lee A.H.I., Chen H.H., Chen S., 2015. Suitable organization forms for knowledge management to attain sustainable competitive advantage in the renewable energy industry, Energy, 89, 21, 1057-1064. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.047
 29. Lee K.H., Wu Y., 2014. Integrating sustainability performance measurement into logistics and supply networks: A multimethodological approach, British Accounting Review, 46, 4, 361-378. http://dx.doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.005
 30. Li W.Y., Chow P.S., Choi T.M., Chan H.L., 2016. Supplier integration, green sustainability programs, and financial performance of fashion enterprises under global financial crisis, Journal of Cleaner Production, 135, 15, 57-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.048
 31. Lu Q., Cai S., Goh M., Souza R.De., 2010. Logistics Capability as a Factor in Foreign Direct Investment Location Choice, Proceedings of 2010 IEEE ICMIT, 163-168.
 32. Mäkelä M., 2017. Forest Policy and Economics Environmental impacts and aspects in the forest industry : What kind of picture do corporate environmental reports provide ?, Forest Policy and Economics, 80, 178-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.018
 33. Maritime K., 2016. A study of the influence of sustainable management activities on customer satisfaction and long-term orientation in the shipping industry : evidence from users of Korean flagged shipping service, Youngran Shin Vinh V. Thai, 8, 1, 1-20.
 34. Masoudipour E., Amirian H., Sahraeian R., 2017. A novel closed-loop supply chain based on the quality of returned products, Journal of Cleaner Production, 25, 138-159. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.067
 35. Mohan N., Panda S., Sankar S., Basu M., 2017. ScienceDirect Corporate social responsibility, coordination and profit distribution in a dual-channel supply chain, Pacific Science Review, 16, 14, 235-237.
 36. Mraihi R., Abid M., 2013. Road transportrelated energy consumption : Analysis of driving factors in Tunisia, Energy Policy, 62, 13, 247-253. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.007
 37. Nakajima K., Nansai K., Matsubae K., Tomita M., Takayanagi W., Nagasaka T., 2017. Science of the Total Environment Global land-use change hidden behind nickel consumption, Science of the Total Environment, 586, 730-737. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.049
 38. Nakamichi K., Hanaoka S., Kawahara Y., 2016. Estimation of cost and CO2 emissions with a sustainable cross-border supply chain in the automobile industry: A case study of Thailand and neighboring countries, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 43, 158-168. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2015.12.018
 39. Nurjanni K.P., Carvalho M.S., Costa L., 2016. Green supply chain design: a mathematical modelling approach based on a multiobjective optimization model, International Journal of Production Economics, 183, 242-301. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.028
 40. Parajuli R., Dalgaard T., Jørgensen U., Adamsen A.P.S., Knudsen M.T., Birkved M., Schjørring, J.K., 2015. Biorefining in the prevailing energy and materials crisis: A review of sustainable pathways for biorefinery value chains and sustainability assessment methodologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 244-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.041
 41. Park D.H., Kashyap P., Visvanathan C., 2016. Comparative assessment of green supply chain management (GSCM) in drinking water service industry in Lao PDR, Thailand, and South Korea, Desalination and Water Treatment, 57, (59), 28684-28697.http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1194232
 42. Scur G., Barbosa M.E., 2017. Green supply chain management practices: Multiple case studies in the Brazilian home appliance industry, Journal of Cleaner Production, 141, 1293-1302. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.158
 43. Simão L.E., Gonçalves M.B., Taboada Rodriguez C.M., 2016. An approach to assess logistics and ecological supply chain performance using postponement strategies, Ecological Indicators, 63, 398-408. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.10.048
 44. Taylor P., Ganapathy S.P., Natarajan J., Gunasekaran A., 2014. Influence of ecoinnovation on Indian manufacturing sector sustainable performance, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 6, 37-41. http://dx.doi.org/10.1080/13504509.2014.907832
 45. Vance L., Heckl I., Bertok B., Cabezas H., Friedler F., 2015. Designing sustainable energy supply chains by the P-graph method for minimal cost, environmental burden, energy resources input, Journal of Cleaner Production, 94, 144-154. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.011
 46. Wang S., Song M., 2017. Influences of reverse outsourcing on green technological progress from the perspective of a global supply chain, Science of The Total Environment, 595, 201-208. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.243
 47. Wanzala W.G., Zhihong J., 2016. Integration of the extended gateway concept in Supply Chain disruptions Management in East Africa-Conceptual paper, International Journal of Engineering Research in Africa, 20, 235-247. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/JERA.20.235
 48. Wei J., Lowry P.B., Seedorf S., 2015. The assimilation of RFID technology by Chinese companies: A technology diffusion perspective. Information and Management, 52, 6, 628-642. http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2015.05.001
 49. Zaman K., Khan A., Rusdi M., Adeline T., Tengku A., Hussain S., 2016. Dynamic linkages among energy consumption, environment , health and wealth in BRICS countries: Green growth key to sustainable development, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56, 1263-1271. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.010
 50. Zaman K., Shamsuddin S., 2017. Green logistics and national scale economic indicators: Evidence from a panel of selected European countries, Journal of Cleaner Production, 143, 51-63. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.150
 51. Zawaydeh S., 2017. Economic, Environmental and Social Impacts of Developing Energy from Sustainable Resources in Jordan, Strategic Planning for Energy and the Environment, 36, 3, 24-52. http://dx.doi.org/10.1080/10485236.2017.11810169
 52. Zhu Q., Sarkis J., Cordeiro J.J., Lai K.-H., 2008. Firm-level correlates of emergent green supply chain management practices in the Chinese context, Omega, 36, 4, 577-591. http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2006.11.009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018-304
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu