BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ang Alvin (Curtin University Singapore, Singapore), Tan Albert (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Selangor, Malaysia)
Tytuł
Designing Reverse Logistics Network in an Omnichannel Environment in Asia
Projektowanie logistyki zwrotnej dla wielokanałowego systemu sprzedaży w Azji
Projektierung der Gesundheitslogistik für ein Mehrkanal-Vertriebssystem in Asien
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 4, s. 519-533, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Handel detaliczny, Handel elektroniczny
Reverse logistics, Supply Chain Management (SCM), Retail trade, e-commerce
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Azja
Asia
Abstrakt
Wstęp: W ostatnim czasie następuje istotny przyrost ilość firm sprzedażowych oferujących swoje towary poprzez wiele kanałów sprzedaży w celu lepszego dotarcia do klienta, zacierając przez to podziała pomiędzy sklepem on-line a tradycyjnym sklepem istniejącym fizycznie. Złożoność logistyki zwrotnej firm wielokanałowych związanej w wielością opcji zwrotu towaru wymaga od firm integracji logistyki zwrotnej w celu redukcji tej złożoności. W pracy zaprezentowano wyniki analizy na podstawie dwóch wielokanałowych firm, działających na terenie Azji. Zaproponowano czterostopniowy schemat zarządzania logistyką zwrotną.
Metody: Przeprowadzono wywiady z zatrudnionymi w dwóch wielokanałowych firmach sprzedażowych, działających na terenie Azji w celu oceny ich polityki dotyczącej zwrotów oraz zebrano dodatkowe informacji na temat tych firm z dostępnych stron internetowych oraz od ich klientów. Głównymi elementami poddanymi ocenie była logistyka zwrotów, projekt sieci, kanałów oraz relacje między nimi. Zidentyfikowano kluczowe czynniki wpływające na kształt zaprojektowanej sieci. Na podstawie zebranych danych stworzono koncepcję, którą przedstawiono wielokanałowym firmom sprzedażowym w celu oceny jej przydatności.
Wyniki: Na podstawie danych uzyskanych z analizowanych firm stwierdzono, że kluczowym jest szybkość i efektywność zarówno z punktu widzenia dokonywanych operacji jak i wobec oczekiwań klientów. U firmy oferującej produkty własne zaobserwowano tendencję do centralizacji logistyki zwrotów w celu uzyskania ekonomii skali. Natomiast u firmy, opierającej się na dostawcach zaobserwowano tendencję do decentralizacji operacji logistyki zwrotnej poprzez wykorzystanie sieci logistycznej dostawców i dzięki temu na obniżeniu kosztów całkowitych.
Wnioski: W pracy zaprezentowano i zilustrowano koncepcję, mogącą mieć zastosowanie dla wielokanałowych firm, wspomagające je w zaprojektowaniu bardziej efektywnej sieci logistyki zwrotnej. (abstrakt oryginalny)

Background: Omni-channel retailers have been growing globally to connect with customers anywhere and thus blurring the line between online web store and the physical store to deliver a seamless customer experience. The complexities of reverse logistics in Omni-channel firms due to multiple product return options would require these firms to integrate their reverse logistics network in order to reduce the complexities. This forms the basis of this research and two Omni-channel companies' in Asia are examined in this research. A four-staged framework for the reverse logistics management is being proposed and further developed through these real-life case studies.
Methods: We conduct interviews with the staffs from two Omni-channel retailers with operations in Asia to verify their return policies and collect additional information from their websites and customers. We focused on reverse logistics, network design, Omni-channel and the interface between them. We identify a few key factors that influence decision in network design. From there, we propose a conceptual framework and applying it to the Omni-channel retailers to determine, if it is suitable and beneficial to the Omni-channel environment.
Results: From the two company findings, it was understood from both of the cases that speed and efficiency is not only essential from the operations point of view, but also the total customer experience from the Omni-channel engagement. Another observation is that a company that makes their own products tend to centralize their reverse logistics operations for economics of scale, while those that rely on suppliers tend to decentralize their reverse logistics operations to leverage on their supplier's distribution network so as to keep costs low.
Conclusions: In this research, we have illustrated how our conceptual framework can be used in Omni-channel companies and how it could help companies design a more responsive and efficient reverse logistics network. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird, N., Kilcourse, B., 2011. Omni-channel fulfillment and the future of the retail supply chain. Benchmark Report, Retail Systems Research LLC, USA. Available at http://www.scdigest.com/assets/reps/Omni_Channel_Fulfillment.pdf.
 2. Banker S., Cooke J.A., 2013. Stores: the weak link in Omnichannel distribution, DC Velocity, Available at URL: http://www.dcvelocity.com/articles/20130805-stores-the-weak-link-in-Omnichanneldistribution/.
 3. Barker T.J. Zabinsky Z.B., 2008. Reverse logistics network design: a conceptual framework for decision making. International Journal of Sustainable Engineering, 1(4), 250-260. http://dx.doi.org/10.1080/19397030802591196
 4. Barki E., Parente J., 2014. Challenges and opportunities of the last mile for the base of the pyramid: the case of Brazil. Field Actions Science Reports, 12, 14. http://journals.openedition.org/factsreports/3671
 5. Barros A.I., Dekker R., Scholten V., 1998. A two-level network for recycling sand: A case study. European Journal of Operational Research, 110, 199-214. http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00093-9
 6. Bernon M., Cullen J., Gorst J., 2016. Online Retail Returns Management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46:6/7, 584-605. http://dx.doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2015-0010
 7. Biggs C., Suhren J., 2013. Omnichannel alchemy: turning online grocery sales to gold. BCG Perspectives, USA, 1-20. w.bcg.com/publications/2013/retail-growthomnichannel-alchemy-online-grocerysales.aspx
 8. Blackburn J.D., Guide V.D.R. Jr., Souza G.C., Van Wassenhove L.N., 2004. Reverse Supply Chains for Commercial Returns. California Management Review, 46 (2), 6-22. http://dx.doi.org/10.2307/41166207
 9. Brynjolfsson E., Hu Y.J., Rahman M.S., 2013. Competing in the age of Omnichannel retailing. MIT Sloan Management Review, 54:4, 23-29.
 10. Cyplik P., Uberman R., 2017. Activity based costing as a tool for effective use of outsourcing in supply chain management - case study, Conference: 17th International Scientific Conference on Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia, Oct 12-13, 2017, Proceedings of International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management , 177-192.
 11. Ene S., Nursel Ö., 2012. Open Loop Reverse Supply Chain Network Design. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1110-1115.
 12. Fleischmann M., Krikke H.R., Dekker R., Flapper S.D.P., 2000. A Characterization of Logistics Networks for Product Recovery. Omega, 28: 653-66. http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483(00)00022-0
 13. Fleischmann M., Nunen J.V., Gräve B., Gapp R., 2004. Reverse Logistics - Capturing Value in the Extended Supply Chain: Supply Chain Management on Demand, Erasmus University Rotterdam, Springer Books, Berlin, Heidelberg. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-27354-9_8
 14. Fong Ch.L., 2005. New Models in Logistics Network Design and Implications for 3PL Companies. PhD Thesis, MIT USA, 1-191.
 15. Frazer, Stiehler, 2014. Omnichannel retailing: the merging of the online and off-line environment. Global Conference on Business & Finance Proceedings, 2014, 9:1, 655.
 16. Griffis S.E., Rao S., Goldsby T.J., Niranjan T.T., 2012. The customer consequences of returns in online retailing: An empirical analysis. Journal of Operations Management, 30:4, 282-294. http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2012.02.002
 17. Hsuan J., Skjøtt-Larsen T., Aseem K., Kotzab H., 2015. Managing the Global Supply Chain, Copenhagen Business School Press, 4th Edition.
 18. Hübner A., Wollenburg J., Holzapfel A., 2016. Retail logistics in the transition from multichannel to Omni-channel. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46:6/7, 562-583. http://dx.doi.org/10.1108/IJPDLM-08-2015-0179
 19. Jo A.E.E. van Nunen, Rob A. Zuidwij, 2004. E-Enabled Closed-Loop Supply Chains. California Management Review, 46(2), 40-54., http://dx.doi.org/10.2307/41166209
 20. Kleineidam U., Lambert A.J.D., Blainsjaar J., Kok J.J. van Heijningen, R.J.J., 2000. Optimising product recycling chains by control theory. International Journal of Production Economics, 66:1, 185-195. http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(99)00120-6
 21. Krikke H.R., van Harten A., Schuur P.C., 1999. Business case Océ: Reverse logistic network re-design for copiers. OR Spektrum, 21, 381-409. http://dx.doi.org/10.1007/s002910050095
 22. Kroon L. Vrijens G., 1995. Returnable containers: an example of reverse logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 25:2, 56-86. http://dx.doi.org/10.1108/09600039510083934
 23. Li Q., Hao L., Pei-Xuan X., Xiao-Qian F., Rui Y.D., 2015. Product whole life-cycle and omni-channels data convergence oriented enterprise networks integration in a sensing environment. Computers in Industry, 70, 23-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2015.01.011
 24. Mazahir Shumail Lassagne Marc, Kerbache, Laoucine, 2011. Reverse Logistics and Push-Pull Manufacturing Systems : The Case of Electronic Products. Supply Chain Forum: An International Journal, 12:2, 92-103. http://dx.doi.org/10.1080/16258312.2011.11517263
 25. Michael W.T., 2004. Strategic Management of Product Recovery.California Management Review, 46(22), 120-141.
 26. Realff M.J., Ammons J.C., Newton D., 2000. Strategic design of reverse production systems. Computers and Chemical Engineering, 24: 2-7, 991-996. http://dx.doi.org/10.1016/S0098-1354(00)00418-X
 27. Stevens G.C., 1989. Integrating the Supply Chain. International Journal of Physical Distribution&Materials Management, 10:8, 3-8. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000000329
 28. Tan A., Kumar A., 2008. A decision making model to maximise the value of reverse logistics in the computer industry, International Journal of Logistics Systems and Management, 4:3, 297-312.
 29. Tan W.K.A., Yu W.S., Kumar A., 2003. Improving the performance of a computer company in supporting its reverse logistics operations in the Asia-Pacific region, International Journal of Physical Distribution & Material Management, 33:1, 59-71. http://dx.doi.org/10.1108/09600030310461007
 30. Tan, W.K., Kumar, A., 2006. A Decision Making Model for Reverse Logistics in the Computer Industry. International Journal of Logistics Management 17:3, 331-54. http://dx.doi.org/10.1108/09574090610717518
 31. Thierry M., Salomon M. , van Nunen, J., van Wassenhove L., 1995. Strategic Issues in Product Recovery Management. California Management Review, 37:2, 114-35. http://dx.doi.org/10.2307/41165792
 32. Wassenhove Luk N Van., 2009. The Evolution of Closed-Loop Supply Chain Research, Operations Research, 57:1, 10-18. http://dx.doi.org/10.1287/opre.1080.0628
 33. Yin R.K., 2014. Case study research: design and methods. 5th ed. Los Angeles: Sage.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu