BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębska Karolina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Rynek pracy w kontekście kreowania wartości i kapitału intelektualnego przy procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji
Labor Market in Context of Creating Company Valuer and Intellectual Capital while Selecting Smart Specialisations
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2018, nr 8, s. 56-67, rys., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kapitał intelektualny, Inteligentna specjalizacja
Labour market, Intellectual capital, Smart specialization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R580, M120, J500.
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Coase Roland, Pigou Arthur Cecil
Abstrakt
Wyłanianie inteligentnych specjalizacji to inicjatywa powstała na szczeblu eur opejskim dla zapewnienia stałego rozwoju przy uwzględnieniu szczególnych cech każdego regionu. Ich w pływ na tworzenie kapitału intelektualnego w kontekście rynku pracy będzie miał charakter złożony. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: ja ka jest rola rynku pracy w procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji w oparciu o kreowanie wartości przedsiębiorstwa i kapitał intelektualny?(abstrakt oryginalny)

Formation of smart specializations is an initiative on European level for assurance of constant development taking into account characteristics of each region. The effect on the intellectual capital in the context of the labor market will have a complex nature. The aim of this article is to answer the question: what is the role of labor market in the process selecting smart specializations on the basis of creating company values and intellectual capital?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych (2018), dostępny na: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/40/403/2504 (data dostępu: 18.01.2018).
 2. Bursztyn M. (2015), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), Kraków.
 3. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, tłum. M. Marcinkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Foray D. (2009), Understanding Smart Specialisation, w: D. Pontikatis, D. Kyriakou, R. van Bavel (red.), The Question of RED Specialisatios: Perspectives and policy implications, Bluksela, s. 14.
 5. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3) Smart Specialisation Platform S3 (RIS 3) (2013), Publications Office of the European Union, Luxembourg. Accessed 20.08.2018 at http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf.
 6. Jakubowski J. (2017), Obszary inteligentnych specjalizacji jako potencjał dla rozwoju województwa lubuskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria Administracja i Zarządzanie, nr 114, Siedlce.
 7. Kaczmarek B. (2006), Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 7, s. 319-329.
 8. Kaźmierczyk J. (2011), Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 9. Kucharczyk A. (2014), Raport: Kierunek: Inteligentne specjalizacje - priorytety wspierania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w latach 2014-2020, "Europejski Doradca Samorządowy", nr 1 (25), s. 24-41.
 10. Ministerstwo Rozwoju (2018), Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Warszawa.
 11. Pioch J. (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej spółek kapitałowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 170, s. 208-217.
 12. Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Rzempała J., Rzempała A. (2014), Kapitał intelektualny jako element wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 803, Seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 66, s. 687-694.
 14. Samul J. (2013), Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa: teoria a praktyka, "Ekonomia i Zarządzanie", vol. 5, nr 2, s. 230-241.
 15. Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W. (2011), Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 24, s. 177-204.
 16. Szostak E. (2015), Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 209, s. 209-218.
 17. Tytko O. (2017), Zjawisko likwidowania i tworzenia miejsc pracy w perspektywie zmian na rynku pracy, w: Muster M. (red.), Nowe perspektywy rynku pracy, s. 67-82.Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Będzin.
 18. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (2017), Sytuacja na rynku pracy w województwie lubuskim, Zielona Góra.
 19. Zarząd Województwa Lubuskiego (2014), Raport: Obszary inteligentnych specjalizacji w województwie lubuskim, Zielona Góra.
 20. Zarząd Województwa Lubuskiego (2016), Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z 2016 roku, Zielona Góra.
 21. Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.123
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu