BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Starzenie się zasobów pracy w Polsce - analiza konsekwencji
Aging of Labour Force in Poland - Analysis of Consequences
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2018, nr 8, s. 68-82, rys., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Współczynnik aktywności zawodowej, Zasoby pracy, Procesy demograficzne, Rynek pracy, Produktywność pracy
Labour force participation rate, Labour resources, Demographic process, Labour market, Labour productivity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, J21.
summ., streszcz.
,
Abstrakt
Celem analizy była ocena wpływu procesów demograficznych na rynek pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na stan zasobów siły roboczej. W artykule przedstawiono wpływ procesu starzenia się zasobów pracy na utracone możliwości produkcyjne populacji w wieku produkcyjnym. Ocenę tę oparto o badanie zróżnicowania w poziomie wskaźników aktywności zawodowej oraz zatrudnienia ze względu na wiek. Zaprezentowano wyniki analizy parametrów charakteryzujących liczbę utraconych potencjalnych lat zdrowego życia z powodu chorób przewlekłych w populacji osób w wieku produkcyjnym. Stwierdzono, że natężenie obserwowanych zjawisk związanych z procesem depopulacji w podłączeniu ze stosunkowo niskim wskaźnikiem aktywności ekonomicznej oraz zatrudnialności osób w tzw. późnym wieku produkcyjnym powoduje kumulację efektów demograficznych i kohortowych skutkującą praktycznie niespotykanym na skalę europejską tempem kurczenia się potencjału zasobów pracy w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate the impact of demographic processes on the domestic labour market, with emphasis on their impact on the state of labour force. The article presents the impact of age on the value of lost productivity of human capital in the context of the observed demographic processes. The analysis was based on a study of differentiation in the level of labour force participation rates and employment due to age. She shows the differentiation of parameters characterizing the number of lost potential years of healthy life due to chronic diseases according to age and gender. Using statistical data of the World Health Organization indicated the intensity of the examined phenomenon in Poland compared to the average values observed among the countries of the European Union.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biggs S., Powell J.L. (2001), A Foucauldian analysis of old age and the power of social welfare, "Journal of Aging & Social Policy", no. 12 (2), pp. 93-112.
 2. Brown A., Guttmann R. (2018), Ageing and Labour Supply in Advanced Economies, Reporting Australia's Foreign Reserve Holdings 1 The Reserve Bank's Collateral Framework 7 Housing Accessibility for First Home Buyers 19 Underlying Consumer Price Inflation in China 29 Ageing and Labour Supply in Advanced Economies.
 3. Choi K. H., Shin, S. (2015), Population aging, economic growth, and the social transmission of human capital: An analysis with an overlapping generations model, "Economic Modelling", no. 50, pp. 138-147.
 4. Chojnicki X., Rabesandratana P. E. (2017), Aging, Human Capital, and Productivity in France: A Generational Accounting Perspective, "Review of Income and Wealth", pp. 21-26.
 5. Cook I.G., Halsall J. (2012), Introduction: An Aging World. In: Aging in Comparative Perspective, "International Perspectives on Aging", vol. 1, pp. 5-6, available on: http://dx.doi.org/10.1111/roiw.12306 (access date: 24.07.2018).
 6. Eurostat (2017), Baseline projections: demographic balances and indicators, available on: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access date: 15.12.2017).
 7. Futagami, K., Nakajima T. (2001), Population aging and economic growth, "Journal of Macroeconomics", no. 1 (23), pp. 31-34.
 8. Garibaldi P., Martins J. O., van Ours J. C. (eds.) (2010), Ageing, health, and productivity: The economics of increased life expectancy, Oxford University Press.
 9. Ilmarinen J.E. (2001), Aging workers, "Occupational And Environmental Medicine", no. 58 (8), pp. 546-552.
 10. Jakubowska A. (2016a), Starzenie się zasobów pracy na obszarach wiejskich analiza regionalna, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 5 (18), s. 54-59.
 11. Jakubowska A. (2016b), Health and limitations in health as the determinant of human capital effectiveness: perspective of the EU Member States, "Journal of International Studies", no. 9 (1), pp. 240-251, available on: http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-1/18 (access date: 24.07.2018).
 12. Jakubowska A. (2017), Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce, "Studia i Prace WNEIZ US", nr 48 (2), s. 137-149, dostępny na: http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-12 (data dostępu: 24.07.2018).
 13. Jóźwiak J., Kotowska I. E. (2010), Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne w: Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 40-54.
 14. Jurek Ł. (2012), Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 15. Kryńska E. (2006), Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 1-6.
 16. Martins J. O., Gonand F., Antolin P., de la Maisonneuve C., Yoo K. Y. (2005), The Impact of Ageing on Demand, Factor Markets and Growth, OECD Economics Department Working Papers, No. 420, OECD Publishing, Paris, available on: http://dx.doi.org/10.1787/545827207132 (access date: 24.07.2018).
 17. McQuaid R. W. (2007), The aging of the labour force and globalization. In Globalization and Regional Economic Modelling, Springer, Berlin, Heidelberg.
 18. Murkowski R. (2017), Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 6, s. 112-123.
 19. Prettner K. (2013), Population aging and endogenous economic growth, "Journal of Population Economics", no. 26 (2), s. 811-834.
 20. Richert-Kaźmierska A. (2017), Zmiany w wielkości i strukturze wieku potencjalnych zasobów pracy w kontekście demograficznego starzenia się populacji - perspektywa regionalna. "ResearchPapers of the Wroclaw University of Economics/ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 465.
 21. Rosner A., Stanny M. (2008), Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r., "Polityka Społeczna", nr 1, s. 1-5.
 22. Sanderson W., Scherbov S. (2007), A new perspective on population aging, "Demographic research", no. 16 (2), s. 27-58.
 23. Serban A. C. (2012), Aging population and effects on labour market, "Procedia Economics and Finance", no. 1, s. 365-364.
 24. Skirbekk V. (2004), Age and individual productivity: A literature survey, Vienna yearbook of population research.
 25. Tosun M. S. (2003), Population aging and economic growth: political economy and open economy effects, "Economics Letters", no. 81 (3), s. 291-296.
 26. Van Ours J. C., Stoeldraijer L. (2010), Age, wage and productivity, CESifo Working Paper Series, no. 2965.
 27. WHO (2013), World Health Organization. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. Geneva 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.124
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu