BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotliński Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konsekwencje i determinanty wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy w obszarze pośrednictwa finansowego i w bankowości
Consequences and Determinants of the Impact of Innovation on the Labour Market in the Area of Financial Intermediation and in Banking
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2018, nr 8, s. 83-97, rys., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Pośrednictwo finansowe, Rynek pracy, Innowacje, Outsourcing, Bankowość
Financial intermediation, Labour market, Innovations, Outsourcing, Banking
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G200, O310, P130.
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu wyznaczono kluczowe trudności związane z określeniem wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy. Konsekwencje tych zmian korygują tradycyjne, stworzone jeszcze w erze przemysłowej, kanony zatrudniania oraz świadczenia pracy. Szczególnie wyraźnie zmiany te przebiegają w sferze pośrednictwa finansowego i w bankowości. Reintermediacja i digitalizacja obsługi klientów pozwoliła na wykorzystywanie outsourcingu i rozwoju pośrednich kanałów dystrybucji usług. Klienci coraz częściej obsługują się samodzielnie. W sektorze usług finansowych zmienia się struktura zatrudnienia. Rośnie znaczenie pośredników, a maleje banków, które w przyszłości będą centrami decyzyjnymi I organizacyjnymi. Następuje decentralizacja obsługi klientów połączona z centralizacją zarządzania. Ma to silny wpływ na rynek pracy. Zmiany dotyczą: samej pracy, pracodawców i pracowników.(abstrakt oryginalny)

The study identifies key difficulties related to determining the impact of information innovations on the labour market. The consequences of these changes are corrected by the traditional canons of employment and work, which were created in the industrial era. These developments are particularly marked in financial intermediation and banking. Reintermedia and digitization of customer service allowed to use outsourcing and development of indirect service distribution channels. Increasingly, customers are being served on their own. In the financial services sector, the structure of employment is changing. Intermediaries are becoming increasingly important and banks, which in the future will be decision-making and organisational centres, are becoming increasingly less important. Decentralisation of customer service is underway, combined with centralisation of management. This has a strong impact on the labour market. The changes concern: the work itself, employers and employees.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank i agent bankowy (2017), (red.) R. Pacud, Difin, Warszawa.
 2. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu.pl, Warszawa.
 3. Batorski D., Bendyk E., Filiciak M., Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej (2014), w: Batorski, D. (red.), Cyfrowa gospodarka, kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences sp z o.o., Warszawa, s. 13-62.
 4. Czapiński J. (2008) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (4), s. 5-24.
 5. Doligalski T. (red.) (2014), Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kaźmierczyk J. (2012), Information technology systems and their impact on the employment level in the polish banking sector, Journal of Security and Sustainability Issues, available on: www.lka.lt/index.php/lt/217049/2012, 1 (3), pp. 187-195 (access date: 24.07.2018).
 8. Kaźmierczyk J. (2014), Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter w: "Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 1, s. 119-133.
 9. Kłos D. (2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu.pl, Warszawa.
 10. Kotliński G. (2016), Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 11. Kowalik I., Sobolewska S. (2017), Podstawy informacyjne marketingu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (2017), Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Warszawa, Wydawnictwo Poltex.
 13. Marks K. (1951), Kapitał. T. I., Książka i Wiedza, Warszawa.
 14. Pariser E. (2011), The Filters Bubble: What the Internet Is Hiding from You, The Penguin Press, New York.
 15. Płókarz R. (2017), Bankowość osobista, personal banking, premium banking, CeDeWu.pl, Warszawa.
 16. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz (2017), M. Kuby, D. Lubasz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Simpson P. M., Siguaw J. A., Enz C. A. (2006), Innovation orientation outcomes: The good and the bad, "Journal of Business Research", vol. 59, pp. 1133-1141.
 18. Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Węgrzyn G. (2013), Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy, "Studia Ekonomiczne, Zeszyt", nr 145, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 209-219.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.125
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu