BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria, Ratuszny Ewa
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 2018
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2018, nr 100, 36 s., wykr., tab., rys.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje
Construction, Employment, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W III kwartale 2018 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 24,0, niższą o 4,6 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyższą o 7,7 punktu w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku. W bieżącym roku trend wskaźnika koniunktury podlega wahaniom - po spadku w minionym kwartale, w obecnym ponownie mamy do czynienia ze wzrostem. W przeważającej części analizowanych grup zakładów wskaźniki koniunktury są wyższe niż w III kwartale ubiegłego roku. Podobnie jak w poprzednich okresach sytuacja firm prywatnych jest gorsza niż przedsiębiorstw publicznych - wskaźniki sektora prywatnego i publicznego wynoszą odpowiednio 23,4 i 27,2. Szczególnie wysokie wskaźniki występują w grupach przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. Nie zmniejsza się silne zróżnicowanie koniunktury w układzie regionalnym. Najwyższe wskaźniki występują w regionach południowo-zachodnim i północnym (odpowiednio równe 37,3 i 27,4), najniższy zaś w regionie centralnym i wschodnim (odpowiednio 17,9 i 19,9). Wyodrębnienie regionu centralnego z makroregionu województwa mazowieckiego uwidoczniło relatywną słabość regionów łódzkiego i świętokrzyskiego.(fragment tekstu)

In the third quarter of 2018, the construction confidence indicator (IRGCON) amounts to 24.0, lower by 4.6 points compared to the previous quarter and higher by 7.7 points compared to the third quarter of last year. In the current year, the trend of the CCI fluctuates - after a decline in the previous quarter, in the current one an increase is observed. The highest CCI is observed in the south-western and northern regions (37.3 and 27.4, respectively), and the lowest in the central and eastern regions (17.9 and 19.9, respectively). The separation of the central region from the macroregion of the Mazowieckie voivodship has revealed the relative weakness of the Łodzki and Świętokrzyski regions. Further weak results, especially for production, financial situation, employment and investment outlays, are noted in case of enterprises employing up to 20 people, including private companies employing up to 10 employees. Since mid-2016, the price trend of construction services has been growing. While the price increase has been observed mainly for large enterprises in the public sector, currently there are also increases in case of smaller enterprises in the private sector. In comparison with the previous quarter, there were significant changes in the layout of barriers limiting the production activity of construction works. In comparison with the second quarter of this year, the largest changes concern: high prices of raw materials and materials - the share of enterprises indicating this barrier increased by 14.3 percentage points, instability of legal provisions - an increase of 9.2 points and excessive tax burdens - an increase of 6.7 points. Currently, 66% of the enterprises often or very often face the problem of finding employees with high qualifications, whereas in the third quarter of the year, 61% of the companies had such problems, and four years ago 44%. Frequent or very common problems with finding employees with low qualifications concern 61% of enterprises, and a year ago 48% and four years ago 19% of companies. The problem is most acute within the group of construction of buildings (PKD 41, 78% companies declare that problem in this year, 43% a year ago and 13% four years ago).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3695
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu