BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2018
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2018, nr 104, 29 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności
Households, Budgets of households, Savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W lipcu 2018 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy pogorszeniu. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 6,2 pkt. Jest niższa od zanotowanej przed rokiem o 0,6 pkt. W ostatnich kwartałach nastroje konsumentów wahały się - wartość IRGKGD naprzemiennie rosła i malała - zdaje się jednak, że trwająca od początku 2013 r. tendencja wzrostowa ostatecznie zakończyła się. Pogorszeniu uległy wszystkie składowe wskaźnika IRGKGD; w największym stopniu oceny dalszego rozwoju ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce - ankietowani spodziewają się, że w nadchodzącym roku ulegnie on spowolnieniu. W ślad za tym przewidują też spowolnienie wzrostu dochodów własnych i zatrzymania się spadku bezrobocia. Osłabienie się nastrojów polskich gospodarstw domowych może oznaczać zmniejszenie się dynamiki zagregowanej realnej konsumpcji prywatnej, co już po części zaobserwowano w I i II kwartale, kiedy tempo wzrostu - choć wciąż wysokie - wyniosło, odpowiednio: 4,8% i 4,9% r/r (5,0% r/r w IV kwartale 2017 r.). Pogorszenie się ocen stanu gospodarki i własnych dochodów gospodarstw domowych przekłada się zarówno na ograniczenie najważniejszych wydatków (z wyjątkiem remontów i zakupu samochodów) jak i spadek oszczędności.(fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2018 the sentiments of Polish households deteriorated. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) decreased by 6.2 pts. It is by 0.6 pts lower than a year ago. The indicator has been volatile recently, however, it seems that the growing tendency which has been noticed since the beginning of 2013 eventually ceased. All the components of IRGKGD declined, with a fall in opinions on general economic situation in Poland over the next year being the largest. Consequently, households expect a slower growth of their income, a rise in unemployment and a drop in their ability to save. The worsening of the sentiments may result in a slowdown of aggregate private consumption. Lower assessment of the economy and households' income contributes into reduction of expenditures on consumer durables and of savings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3768
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu