BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : III kwartał 2018
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2018, nr 120, 49 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Zadłużenie, Oszczędności
Agriculture, Indebtedness, Savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W III kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie niespodziewanie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1,0 punkt, z poziomu -1,7 pkt do -2,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem osłabienia się nastrojów gospodarstw rolnych. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych IRGAGR, obniżyła się o 9,6 punktu, z poziomu 9,0 pkt do -0,6 pkt. Załamanie się nastrojów jest nieoczekiwane, zazwyczaj bowiem w trzecim kwartale roku wartość wskaźnika zaufania rośnie, a jego spadek następuje dopiero w IV kwartale. Co więcej, odnotowane tąpnięcie nastrojów jest niemal równie silne co w latach 2008 i 2009, kiedy polskie rolnictwo, jak i cała gospodarka polska, przeżywały recesję w wyniku wybuchu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Wzrosła natomiast wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, o 3,2 pkt, z poziomu -7,0 pkt do -3,8 pkt. Poprawa sytuacji dochodowej rolników jest jednak znacznie słabsza od przewidywanej przez nich przed kwartałem. Jest to w znacznym stopniu skutkiem niskich cen na rynkach rolnych. Pewną poprawę koniunktury zauważają jedynie gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich oraz chowem i hodowlą zwierząt.(fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2018 situation in the Polish agriculture deteriorated. The agricultural confidence indicator (IRGAGR) dropped by 1.0 pts to -2.7 pts, due to worsening farmers' sentiments. The confidence indicator, one of two components of IRGAGR, declined by 9,6 pts to -0.6 pts. The breakdown in the sentiments has been unexpected since usually the confidence indicator increases in the 3rd quarter of a year, and fall in the next one. Moreover, the slump was almost as strong as the one recorded in the time of the Great Recession. The smoothed money income indicator, the second component of IRGAGR, increased by 3.2 pts to -3.8 pts. The growth in incomes was, however, weaker than expected a quarter ago, due to low farm prices. Somewhat better than average situation was reported only by farmers cultivating perennial crops and breeding animals. The composite indicator and its components are, respectively, 12.1, 8.9 and 10 pts down from the respective last year figures. The downturn in agriculture (showed by the sloping-down cyclical component line) reinforced. Farmers' savings declined, indebtedness increased, purchases of current assets and investment in machinery diminished. The mid-term declining tendency is not expected to come to an end in the next quarter.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3741
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu