BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz (Politechnika Gdańska), Chudziński Paweł (Aquanet SA, Poznań, Poland)
Tytuł
Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego
Business Model of the Water Supply
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 17-32, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Wodociągi
Business models, Waterworks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze występuje niemały zbiór badań nad modelami biznesu przedsiębiorstw z branż IT. Wobec czego powstało pytanie o kształt i możliwość rekonfiguracji modelu biznesu przedsiębiorstw z branży dojrzałej? Dążąc do zgłębienia tego problemu, badaniami objęto modele biznesu przedsiębiorstw wodociągowych. Badania teoretyczne i empiryczne ujawniły ich składniki i formy. W efekcie uzyskanych opinii powstał obraz, z którego wynika, że biznes prowadzony przez setki, a nawet tysiące lat jest bardzo trudny do rekonfiguracji. (abstrakt oryginalny)

The article presents research on the business models values in the water utilities in Poland and discussion about perception of values by the companies. The values in many aspects are perceived similarly by the clients. Whenever companies as important values perceived those related to efficiency and continuity of the process values whether the clients paid attention to the social area of companies activity such as urbanization and ecology focused on care of source of water. Two business models were generated for the purpose of this article. One of them is equal to the existing one in Poland. Comparison of the values presented by two models showed remarkable differences in the area of management, but the same values can be find in the emotional area and similar values we observed in the technical matter. This exercise has been taken to show problems concerning business models in water utilities and presents only a glance perception of the problem. Further research should be continued in order to identify relations between values in different business models. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i ochroną ich stanu, Dyrektywa 2006/118/ WE.
  3. Dyrektywa rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
  4. Dyrektywa rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  5. Falencikowski T.M. (2015), Odnowa modelu biznesu, Management Forum, nr 3 (1), s. 61-69, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; www.managementforum.ue.wroc.pl
  6. Falencikowski T. (2014), Koncepcja ciągu zarządzania strategicznego biznesem, Marketing i Rynek, nr 5.
  7. Falencikowski T., Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
  8. UOKiK. (2011). Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Warszawa: Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.02.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu