BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Adam Krystian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Klasyfikacje modeli biznesu
Business Model Classifications
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 33-50, tab., bibliogr. 32 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Klasyfikacja, Zarządzanie, Modele biznesowe, Przedsiębiorstwo
Classification, Management, Business models, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza modelu biznesu, aspektów jego stosowania i klasyfikacji. Wspólnym aspektem prac teoretycznych i praktycznego zastosowania modeli biznesu jest jego złożoność i uniwersalność. Złożoność wynika z braku ogólnie przyjętej jednej definicji tego zagadnienia, w związku z czym szereg autorów proponuje własne określenia oraz elementy je konstruujące. Uniwersalność opiera się na powszechności potencjalnego zastosowania i wykorzystania w praktyce. Każde przedsiębiorstwo, znając swoją specyfikę i uwarunkowania jest w stanie dobrać efektywny model biznesu, który umożliwia i ułatwia generowanie wartości. Zaprezentowany w artykule przegląd istniejących klasyfikacji modeli biznesu pozwala wyłonić trzy główne kierunki podejmowane przez autorów: modele uniwersalne, modele e-biznesu i modele innowacyjne. Zostały one omówione, scharakteryzowane i porównane. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the business model, aspects of its application and classifications. A shared aspect of theoretical and practical applications of the business models is its complexity and versatility. Complexity results from lack of a generally accepted one definition of the problem, and so many authors propose their own terms and constructing elements of business model. Versatility is based on the universality of potential of use in practice. Each company, knowing its specific characteristics and conditions, is able to choose an effective business model that enables and facilitates the creation of value. The review of the existing business model classifications in this paper allows to identify three main directions taken by the authors: universal models, e-business models and innovative business models. They have been discussed and characterized. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A.N., Tucci C.L. (2003), Internet Business. Models and Strategies: text and Cases. McGraw-Hill, New York.
 2. Applegate L.M. (2001), E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape [w:] G. Dickson, W. Gary, D. DeSanctis, Information Technology and the Future Enterprise: New Models form Managers, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 3. Baden-Fuller Ch., Morgan M.S. (2010), Business Models as Models, Long Range Planning, vol. 43.
 4. Balocco R., Perego A., Perotti S. (2010), B2B eMarketplaces. A classification framework to analyze business models and critical success factors, Industrial Management & Data Systems, vol. 110, no. 8, s. 1123-1124.
 5. Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A. (2011), Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, s. 14-24.
 6. Betz F. (2002), Strategic Business Models, Engineering Management Journal, vol. 14, no. 1, s. 21-27.
 7. Brzóska J. (2014) Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Politechnika Śląska, Gliwice, s. 144-147.
 8. Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2006), Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 9. Combe C. (2006), Introduction to E-business. Management and strategy, Elsevier Ltd., Oxford, s. 63-78.
 10. Duczkowska-Piasecka M. i in. (2013), Model Biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa, s. 259-273.
 11. Sadowski W. (1964) Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych, wyd. 3, PWE, Warszawa 1964, s. 323.
 12. Falencikowski T. (2012), Strategia a model biznesu - podobieństwa i różnice, Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, A. Kaleta., K. Moszkowicz (red. naukowa), s. 84-85.
 13. Foque F. (2000), e-Enterprise: Where to Begin? Applying Principles of Modeling, Knowledgebase and Decision-Making Infrastructure, A white paper, Enamics Inc., s. 8.
 14. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 17-49.
 15. Grudzień A. (2000), Modele biznesowe e-gospodarki, Net Forum, nr 12, s. 26-28.
 16. Hartman A., Sifinis J., Kador J. (2001), E-Biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 17. Lambert S. (2008), A conceptual Framework for Business Model Research, BLED 2008 Proceedings. 24.
 18. Linder J.C., Cantrell S. (2004), Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, May 2004, s. 7-9.
 19. Majewski P. (2007), czas na e-biznes, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 35-38.
 20. Malone T.W., Weill P. et al. (2004), Do Some Business Models Perform Better Than Others? A Study of the Largest US Firms, MIT, Working Paper 46215-06, May 2004, s. 6-12.
 21. Obłój K. (2002), Tworzywa skutecznych strategii, PWE, Warszawa, s. 104-121.
 22. Rappa M. (2004), The Utility Business Model and the Future of Computing Services, IBM Systems Journal, vol. 43, no. 1.
 23. Sadowski W. (1964), Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa.
 24. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 25. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, dostęp elektroniczny: http://sjp.pwn.pl, [dostęp 15.05.2017]
 26. Tapscott D., Lowi A. (red.) (2000), Digital Capital - Harnessing the Power of Business Webs, Boston, Harvard Business School Press.
 27. Timmers P. (1998), Business Models for Electronic Commerce, Electronic Markets, no. 2, s. 3-8.
 28. Weill P. et al. (2005), Do Some Business Models Perform Better than Others? A Study of the 1000 Largest US Firms, MIT, Sloan School of Management, working paper no. 226, s. 15.
 29. Weill P., Vitale M. (2001), Place to Space: Migrating to e-Business Models, Harvard Business School Press, Boston.
 30. Wiśniewski A.K. (2016), Logika generowania wartości w organizacji sportowej, Quality in Sport, vol. 2, no. 2, s. 19-29.
 31. Wiśniewski A.K. (2016), Wartość w koncepcji modeli biznesu, Research on Enterprise in Modern Economy, no 4(19), Gdańsk, s. 78-79.
 32. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, s. 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.02.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu