BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hauke Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Model przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej na przykładzie gminy
Data Processing Model in the Cloud Computing on the Example of the Municipality
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 79-92, rys., bibliogr. 17 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przetwarzanie danych, Chmura obliczeniowa, Administracja publiczna, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Data processing, Cloud computing, Public administration, Local government units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Misją administracji publicznej jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców danego terytorium kraju. Ich działania są finansowane ze środków budżetowych. Odpowiednie gospodarowanie tymi środkami wpływa na zadowolenie interesariuszy. Obecnie ocena wydatkowania środków budżetowych na przetwarzanie danych za pomocą technologii informacyjnej nie jest wysoka. Wiąże się to przede wszystkim ze złej organizacji procesu przetwarzania danych jako całości w administracji publicznej. Generalnie zadania przetwarzania danych realizowane są na najniższym poziomie - czyli gminie. Generuje to niepotrzebnie koszty wynikające z wprowadzania zmian w administracji. Celem artykułu było zaprezentowanie modelu przetwarzania danych w oparciu o chmurę obliczeniową. Model ten dotyczył tylko jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Autor zawarł w nim organizację procesu przetwarzania danych. Przedstawiony model i późniejsza jego implementacja pozwoli na szybszy i skuteczny obieg danych w administracji. A zaoszczędzone środki budżetowe będzie można przeznaczyć na inne cele, zaspokajając potrzeby mieszkańców w innej sferze. (abstrakt oryginalny)

The mission of public institutions is to meet the needs of the inhabitants of a given country. Their activities are financed from the budget. Adequate management of these measures affects stakeholder satisfaction. At present, the evaluation of budget spending on data processing by means of information technology is not high. This is primarily due to the poor organization of data processing as a whole in public institutions. In general, data processing tasks are performed at the lowest level - the municipality. This generates unnecessary costs resulting from changes in the institution. The aim of this article was to present a data processing model based on a computational cloud. This model only concerned local government units at the municipality level. The author included in it the organization of the data processing process. The presented model and its subsequent implementation will enable a faster and more efficient data flow in this institution. And the budget saved can be used for other purposes to meet the needs of the population in another sphere. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95.
 2. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Nowoczesna koncepcja świadczenia usług publicznych - zmiana kierunku nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 22, 31.
 4. Fryźlewicz Z., Nikończuk D. (2012), Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze, Helion, Gliwice.
 5. Hauke K. (2013), Badania studyjne Cloud Computing, [w:] D. Jelonek, T. Turek (red.). Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania, Częstochowa, s. 190-203.
 6. Hauke K. (2014), Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud Computing w administracji publicznej, [w:] J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka (red.). Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 58-65.
 7. Hauke K. (2016), Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej, [w:] M. Pluciński (red.) Obszary gospodarki elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 121-136.
 8. Hausner J. (2016), Administracja publiczna. Warszawa, PWN, s. 167.
 9. Izdebski H., (2010), Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli politycznoprawnej [w:] A. Bosiacki, H. Indebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa.
 10. Jurek Ł., Przywora B., Stanisławski T. (2013), E-administracja: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 11. Kożuch A., Kożuch B., Sułkowski Ł., Bogacz-Wojtanowska E., Lewandowski M., Sienkiewicz-Małyjurek K., Szczudlińska-Kanoś A., Jung-Konstanty S. (2016), Obszary zarządzania publicznego. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 12. Kożuch B. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa.
 13. Kożuch B., Kożuch B. (2014), New Requirements for Managers of Public Safety Systems, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", no. 149, s. 472-478.
 14. Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa - Rozwiązania dla biznesu. Helion, Gliwice, s. 26.
 15. Mell P., Grancel T. (2011), NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg.
 16. Pałka D., Zaskórski W., Zaskórski P. (2013), Cloud Computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, R. 7, Warszawa.
 17. Palonka J., Pańkowska M., Żytniewski M. (2016), Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.0.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu