BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczny Jacek (University of Warsaw, Poland), Kłobukowski Paweł (University of Warsaw, Poland), Polińska Aleksandra (Law Offices of Aleksander Polinska in Płock)
Tytuł
The Legal and Managerial Aspects of Countering Mobbing as an Organizational Pathology
Prawne i zarządcze aspekty przeciwdziałania mobbingowi jako patologii organizacyjnej
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 105-122, rys., bibliogr. 43 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Patologie organizacyjne, Mobbing
Organizational pathologies, Mobbing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszelkiej działalności organizacyjnej nieustannie towarzyszą zjawiska niepożądane, które przyczyniają się do tego, że cele organizacyjne nie są w pełni osiągane. Te zjawiska i mechanizmy potocznie określa się m.in. przy użyciu takich pojęć, jak: dysfunkcje, patologie, błędy czy niesprawności. Patologią zarządzania jest długotrwała istotna niesprawność w procesach zarządzania organizacją. Przykładowo mobbing może być traktowany jako stan patologiczny, ale również dysfunkcjonalny mechanizm prowadzący do nieprawności organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych sposobów przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, w tym mobbingowi. Główną metodą badawczą były nieustrukturalizowane wywiady pogłębione. Przedstawione rozwiązanie opisują konkretne przypadki firm i powody podjęcia takich, a nie innych działań. Autorem części prawnej będzie wieloletni praktyk i twórca podobnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Any organizational activity is constantly accompanied by side effects which contribute to the fact that organizational goals are not fully achieved. These phenomena and mechanisms are commonly defined as Using terms such as dysfunctions, pathologies, errors or malfunctions. Management pathology is a long-lasting significant malfunction in organizational management processes. For example, mobbing can be treated as a pathological condition, but also a dysfunctional mechanism leading to organizational malpractice. The aim of this article is to present the latest methods of counteracting organizational pathologies, including mobbing. The main research method was unstructured in-depth interviews. The solution describes specific cases of companies and the reasons for such and not other actions. The author of the legal part will be many years of practice and the creator of similar solutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer D. (1999). Exploring "Bullying" Culture in Para-Military Organisations. International Journal of Manpower, Vol. 20, No. 1-2.
 2. Awa W.L., Plaumann, Walter U. (2010). Burnout Prevention: A Review of Intervention Programs. Patient Education and Counseling, Vol. 78, No. 2.
 3. Biggs M. (2000). Technology Won't End Project Failures: Communication Is a Key. InfoWorld, Vol. 22 (5).
 4. Björkvist K., Österman K., Hjelt-Bäck M. (1994). Aggression among University Employees. Aggressive Behavior, Vol. 22, No. 3.
 5. Bogle J.C. (2009). Dość [Enough]. PTE, Warsaw.
 6. Burke J.P. (2010). Organizational Structure and Presidential Decision Making. The Oxford Handbook of the American Presidency. University of Vermont.
 7. Chan D.W. (2011). Burnout and Life Satisfaction: Does Gratitude Intervention Make a Difference among Chinese School Teachers in Honk Kong? Educational Psychology, Vol. 31, No. 7.
 8. Crozier M. (1967). Biurokracja. Anatomia zjawiska [Bureaucracy: Anatomy of the phenomenon]. PWE, Warsaw.
 9. Dobrzyński M. (2012). Doktryna szoku jako inspiracja współczesnego zarządzania [The doctrine of shock as the inspiration behind contemporary management]. University of Warsaw Faculty of Management Scientific Publishers, Warsaw.
 10. Doherty N.F., King M., Al-Mushyat O. (2003). The Impact of Inadequacies in the Treatment of Organizational Issues on Information Systems Development Projects. Information and Management, Vol. 41 Issue 1, pp. 49-62.
 11. Goffnett S.P, Lepisto L., Hayes R. (2016). Using the Socio-Economic Approach to Management to Augment Lean SiX Sigma, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 65, Issue 1.
 12. Gestmann M. (2001). Sabotaż w miejscu pracy [Sabotage in the workplace], Professional Business School Publishers, Cracow.
 13. Gouldner A.W. (1954). Patterns of Industrial Bureaucracy. Free Press, New York.
 14. Gouliemos M. (2005). Applying the Organizational Failure Diagnosis Model to the Study of Information Systems Failure. Disaster Prevention Management, Vol. 14, Issue 3.
 15. Guy M. (1989), From Organizational Decline to Organizational Renewal: The Phoenix Syndrome. Quorum Books, New York.
 16. Halbesleben J.R.B., Osburn H.K., Mumford M.B. (2006). Action Research as a Burnout Intervention: Reducing Burnout in the Federal Service. Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 42, No. 2.
 17. Hensel P. (2015). Konkurujące logiki instytucjonalne w zarządzaniu kulturą [Competing institutional logic systems in managing culture]. Zarządzanie w Kulturze [Managing culture], 16, 241-251.
 18. Jamil I., Panday P. (2012). Inter-Organizational Coordination and Corruption in Urban Policy Implementation in Bangladesh: A Case of Rajshahi City Corporation. International Journal of Public Administration, Vol. 235, Issue 5, pp. 352-366.
 19. Janis I.L. (1982). Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes. Houghton Mifflin, Boston.
 20. Kets de Vries M.F, Miller D. (1984). Neurotic Style and Organizational Pathology. Strategic Management, Vol. 5, Issue 1.
 21. Kieżun W. (1971). Autonomizacja jednostek organizacyjnych [The autonomization of organizational units]. Z patologii organizacji [From the pathology of the organization]. PWE, Warsaw.
 22. Kaminski A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych [Management subject to uncertainty: An advanced manual]. PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 23. Lane J., Wallis J. (2009). Strategic Management and Public Leadership. Public Management Review, Vol. 11, Issue 1, 101-120.
 24. Launsby R.G., Medical Device Challenges, Launsby Consulting, http://www.launsby.com/Articles/MedDeviceChallenges.pdf, accessed on June 29, 2016.
 25. Lecker M.J. (2011). When Corporate Leaders Behave Badly. Human Resource Management. Polish Academy of Sciences and Institute of Labor and Social Studies, 6/2011 (83).
 26. Leymann H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims, Vol. 5, No. 2, 119-126.
 27. McMillan C. and Overall J (2016). Wicked Problems: Turning Strategic Management Upside Down. Journal of Business Strategy. Vol. 37, Issue 1.
 28. Merton R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna [Sociological theory and social structure]. PWN, Warsaw.
 29. Miller D. (1988). Organizational Pathology and Industrial Crisis. Organization & Environment, Vol. 2, Issue 1.
 30. Miller J.G., Miller J.L. (1991). A Living System Analysis of Organizational Pathology. Behavioral Science, Vol. 36, Issue 4.
 31. Montgomery A., Georganta K., Dolougeri K. (2015). Burnout: Why Interventions Fail and What Can We Do Differently. In Karanika-Murray M. and Biron C. (editors), Derailed Organizational Interventions for Stress and Well-Being: Confessions of Failure and Solutions for Success. Springer, Dordrecht.
 32. Pasieczny J. (2005) Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju [Why crisis does not necessarily lead to development]. Przegląd Organizacji [Organizational Overview], 6/2005.
 33. Pasieczny J. (2015). Obszary i źródła patologii organizacyjnych [Areas and sources of organizational pathology]. Scientific Journals of the Silesian University of Technology, Vol. 83, 529-538
 34. Pasieczny J., Glinka B. (2008). Błędy menedżerskie - wybrane źródła i implikacje dla rozwoju organizacji [Managerial errors: Selected sources and implications for the development of the organization]. Problemy Zarządzania [Management Issues], 4/2008 (22).
 35. Perlow L.A., Okhuysen G.A., Repenning N.P. (2002). The Speed Trap: Exploring the Relationship between Decision Making and Temporal Context. Academy of Management Journal, Vol. 45, Issue 5.
 36. Robinson S.L., Bennett R.J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal, Vol. 38, Issue 2., pp. 555-572.
 37. Samuel Y. (2010). Organizational Pathology: Life and Death of Organizations. Transaction Publishers, New Brunswick.
 38. Schulman P.R. (1989). The "Logic" of Organizational Irrationality. Administration & Society, Vol. 21, Issue 1.
 39. Scott W.R. (1992). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 40. Selznick P. (1948). Foundations of the Theory of Organization. American Sociological Review, Vol. 13.
 41. Simon H.A. (2007). Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji [Undertaking decisions and managing people in business and administration]. Helion, Gliwice.
 42. Stocki R. (2013). Diagnoza organizacji od A do Z [The diagnosis of the organization from A to Z]. Wolters Kluwer, Warsaw.
 43. White R.D. (2010). The Micromanagement Disease: Symptoms, Diagnosis and Cure. Public Personnel Management. Vol. 39, Issue 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.201.02.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu