BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowski Wacław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości XXI wieku w obszarze społeczeństwa informacyjnego
Foresight as an Approach to Predicting the Future of the 21st Century in the Domain of the Information Society
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 48, s. 11-28, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego : wybrane problemy
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Internet rzeczy, Metoda foresight, Rynek globalny, Technologia RFID
Information society, Internet of Things (IoT), Foresight method, Global market, Radio Frequency Identification (RFID)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmioty gospodarcze funkcjonują w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu. Zjawisko to wynika z nasilenia się konkurencji w przestrzeni rynku globalnego, który staje się rynkiem pozbawionym reguł i arbitra ustalającego te reguły. Instytucje nadzorujące szczebla międzynarodowego, regionalnego czy też krajowego tracą zdolności monitorowania rynku. To korporacje ponadnarodowe narzucają warunki działania rynkom krajowym i lokalnym, ponieważ instytucje tych rynków nie są w stanie pełnić swoich dotychczasowych funkcji ochrony przed działaniami korporacji. Globalizacja mikroekonomiczna (oparta na zysku) podporządkowuje sobie globalizację makroekonomiczną, mającą realizować cele makro, odmienne od zysku.(fragment tekstu)

In the paper there are discussed changes in circumstances to apply the foresight approach to promote it as a method to predict and discuss the results in the areas important for a region, sector or country. The foresight approach shifts in the management decision-making process as a positive or negative factor. Foresight is a systematic approach to create information about the future to build long and medium-term visions, its directions and priorities. In the second part of the paper the procedure to generate scenarios of the information society development is presented(original abstract)(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton K., That 'Internet of Things' Thing, "RFID Journal", 22.07.2009, http://www.rfidjournal.com/ articles/view?4986 [dostęp: 20.04.2016].
 2. Evans D., SMAC & The Evolution of IT, "Computerland", grudzień 2013.
 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Trust Management - The New Way in the Information Society, "Economics of Enterprise" 2008, vol. 2 (2), no. 2-8.
 4. Halicka K., Technology roadmapping in the management of renewable energy technologies,"Trends Economics and Management" 2015.
 5. Hejduk I., Transformacja cyfrowa gospodarki wyzwaniem dla systemów edukacyjnych,Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2018.
 6. Kwiatkowska E., Rozwój Internetu rzeczy - szanse i zagrożenia, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy" 2014.
 7. Oleński J., Przyszłość e-państwa, strategie rozwoju e-państwa w perspektywie 2030, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2018.
 8. Kokot P., Kolenda W., IAB Polska: Czym jest Internet Rzeczy?, w: IAB POLSKA. Internet Rzeczy w Polsce, 2014.
 9. Podręcznik metodyki foresightu dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
 10. Rutkowski K., Rola przełomowych technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw w XXI wieku, w: Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 11. Von Schomberg R., Gulmaraes Pereira A., Funtowicz S., Deliberating Foresight Knowledge Assessment for Policy and Foresigh Knowledge Assessment, Directorate General for Research, Brussels 2005.
 12. Szymanowski W., Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności. Kierunki zmian, Difin,Warszawa 2008.
 13. Szymanowski W., Uwarunkowania wykorzystania technologii informacyjnych do modelowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 45, Warszawa 2017, s. 145-157.
 14. Szymanowski W., Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego, w: Nowe aspekty zarządzania organizacjami, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS, Lublin 2017.
 15. Vermesan O., Friess P., Internet of Things - From Research and Innovation to Market Deployment, River Publishers 2014.
 16. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu