BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleński Józef (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategie rozwoju e-państwa w perspektywie 2030 roku
Strategies of Development of E-Government in the Perspective of 2030
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 48, s. 83-120, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego : wybrane problemy
Słowa kluczowe
Infrastruktura informacyjna, e-administracja, Cyberprzestrzeń, Gospodarka cyfrowa, Metoda foresight
Information infrastructure, e-government, Cyberspace, Digital economy, Foresight method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój dziedzin o strategicznym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki jest determinowany przez aktywną politykę instytucji krajowych i międzynarodowych. Skuteczność tej polityki zależy od efektywności funkcjonowania tych instytucji, w szczególności od funkcjonowania organów władzy i administracji państwowej, innych instytucji sektora publicznego kraju oraz instytucji międzynarodowych, z którymi dany kraj współdziała.(fragment tekstu)

In the paper there are presented and discussed two strategic models of e-government in a complex ICT environment in the perspective of 2030: (1) the integrated model based on the system of metainformation standards and the system of leading administrative reference registers, (2) the distributed model based on the computerization of autonomous information components contained in different legal acts and other regulations that define the administrative procedures executed by governments. The criteria of evaluation of the effectivity of each of those two models and approaches to the development of e-government have been formulated. Political, legal, organizational, social and technological prerequisites of strategic planning, capacity building and implementation problems of each model of e-government are discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogucki D., Informatyzacja po polsku, czyli IT w administracji publicznej III RP,w: Polska informatyka, systemy i zastosowania, red. J. Nowak, B. Ostrowska, PTI,Warszawa 2017.
 2. Dziuba D., Information and information capital - interpretation dilemmas, w: Information Economy, Theoretical and Methodological Foundations, red. D. Dziuba, vol. 2, WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
 3. Jeruzalski T., Pęczkowski M., E-komunikacja - analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 829. Studia Informatica", nr 37, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 4. Sprawniejsze państwo, red. W. Kieżun, Poltext, Warszawa 2015.
 5. Olejniczak Z., Informatyzacja w urzędach pracy - trzy etapy do nowoczesności, w: Polska informatyka, systemy i zastosowania, red. J. Nowak, B. Ostrowska, PTI, Warszawa 2017.
 6. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 1997.
 7. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski i wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa 2006.
 8. Oleński J., Infrastruktura informacyjna - podstawą bezpieczeństwa i suwerenności państwa w globalnej cyberprzestrzeni, "Realia", luty 2017, nr 33, Instytut Polityczny im. Macieja Rataja, Warszawa 2017.
 9. Polańska K., Upowszechnianie się trendów w gospodarce cyfrowej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2016, z. 40, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 10. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nr 217 A (III) z 10 grudnia 1948 r.
 11. Sala J., Tańska H., Społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo informacyjne w kontekście zatrucia informacyjnego, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2016, z. 40, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 12. Skarga P., Kazania sejmowe, reprint z 1936 roku, Gebethner i Wolf, Lwów 1936.
 13. Szymanowski W., Istota podejścia foresight jako narzędzia do przewidywania przyszłości, referat wygłoszony na XI konferencji naukowej "Informacja w społeczeństwie XXI wieku", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 21-22 czerwca 2017 r.
 14. Zacher L., Digital Future, w: Encyclopedia of information Science and Technology, wydanie 3, Hershey, PA., IGI Global, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu