BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ober Józef (Silesian University of Technology, Poland), Karwot Janusz (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku), Kuzior Aleksandra (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Modern Methods of Providing Water-Sewage Services in the Face of Measures to Increase the Quality of Life of the Local Community on the Example of the Water-Sewage Sector in the City of Rybnik
Nowoczesne metody świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych wobec działań wyznaczonych ideą podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na przykładzie branży wodno-kanalizacyjnej w mieście Rybnik
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 17-26, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Jakość życia, Potrzeby społeczne
Innovations, Quality of life, Social needs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A13, O35, L14.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych w mieście Rybnik oraz wskazanie stopnia ich wykorzystania przez społeczność lokalną w mieście Rybnik. Jako metodę przyjęto badania ilościowe, aby możliwa była do przeprowadzenia analiza statystyczna, natomiast narzędzie badawcze stanowił zaprojektowany kwestionariusz ankiety. Pytania w ankietach dotyczyły opinii i odczuć respondentów związanych z dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych realizowanych w mieście Rybnik przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Przeprowadzone badania pozwoliły sformułować wnioski oraz propozycje usprawnień świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w mieście Rybnik oraz realizacji prospołecznej strategii innowacyjności firmy PWiK Rybnik Sp. z o.o. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present modern solutions in the field of water-sewage services in the city of Rybnik and to indicate the degree of their use by the local community in the city of Rybnik. In order to answer the question a quantitative research has been chosen as the method so that a statistical analysis is possible to perform, and a survey questionnaire has been designed as the research tool. The survey questions referred to the respondents' opinions and feeling concerning the access to the water-sewage services provided in the city of Rybnik by the Sewage and Water Supply Ltd. Rybnik (PWiK Rybnik Sp. z o.o.). The research provided for reaching conclusions and suggestions for improvements of water-sewage services provided in the city of Rybnik and the implementation of the socially-oriented innovative strategy by PWiK Rybnik. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczyk M., (2013), W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast, Scholar, Warszawa.
  2. Campbell A., (1981), The sense of well-being in America: Recent patterns and trends. McGraw- -Hill, New York.
  3. Castells M., (1982), Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
  4. Harvey D., (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Wyd. Bęc Zmiana, Warszawa.
  5. Majer A., (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź-Warszawa.
  6. Sagan I., (2000), Miasto - scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  7. www.rybnik.eu, [28.12.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu