BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Różnice i podobieństwa w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie polskich i niemieckich organizacji studenckich
Differences and Similarities in the Approach to Human Resources Management by the Example of Polish and German Student Organizations
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 27-37, wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacyjna, System międzynarodowy
Human Resources Management (HRM), Organisational culture, International system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M54.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Celem było rozpoznanie podobieństw i różnic w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w perspektywie członków polskich oraz niemieckich organizacji studenckich. Głównymi aspektami analizy porównawczej były: kultura organizacji, system motywacyjny i szkoleniowy oraz preferowane modele zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule uwzględniono umiędzynarodowienie tych organizacji jako istotny aspekt ich funkcjonowania. W artykule wykorzystane zostały wyniki badań, przeprowadzone przy pomocy ankiety w formie papierowej oraz elektronicznej, w których uczestniczyło 100 respondentów. (abstrakt oryginalny)

The article describes the significant impact of human resources management (HRM) in polish and german student organizations. Culture of organization, as well as the motivating and training system combined with international human resources management, play an important part in their functioning. This article contains results of the research carried out for the master's thesis. The survey was carried out using a paper and electronic questionnaires. One hundred respondents participated in this reaserch. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategia i działanie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Boxall P.F. (1996), The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm, Human Resource Management Journal, nr 6 (3), [w]: Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 3. Briscoe D. R., Schuler R.S., Claus L. (2009), International Human Resources Management: Policies and Practises for Multinational Enterprises, Routledge, London - New York, [w]: Pocztowski A. (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 4. Cameron, K., Quinn, R. (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Danilewicz D., Szczesna A., (2004), System szkoleń, w: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) T. Rostkowski, Difin, Warszawa.
 5. Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Pocztowski A., (2015) Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w]: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, (red.) A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 7. Robbins S.P., (2004) Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Rogozińska-Pawełczyk, A., Wyrwas I., (2016) Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Witak K. (2018) Kultura organizacyjna - odkrywanie prawdziwej osobowości przedsiębiorstwa, http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/599-kultura-organizacyjna-odkrywanie- -prawdziwej-osobowoci-przedsibiorstwa.html# [25.01.2018]
 10. https://aiesec.de/hamburg/ [24.01.2018]
 11. http://aiesec.pl/lodz/ [24.01.2018]
 12. http://lodz.esn.pl/ [24.01.2018]
 13. http://www.resulto.pl/definicja-i-instrumenty-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-zzl/ [24.01.2018]
 14. http://skns.uni.opole.pl/?page_id=815 [24.03.2018]
 15. https://www.uni-hamburg.de/en/piasta.html [24.01.2018]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu