BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chowaniec Magdalena (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Controlling jako narzędzie zarządzania na przykładzie wybranego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Controlling as a Management Tool on the Example of a Selected Public Health Assistance
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 39-49, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, System ochrony zdrowia, Narzędzia zarządzania
Controlling, Health care system, Management tools
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M54.
streszcz., summ.
Abstrakt
W polskim systemie ochrony zdrowia samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) zajmują bardzo istotne miejsce. Systematyczna kontrola i racjonalne planowanie zasobów są wyznacznikami ich rozwoju. Controlling oznacza proces kierowania organizacją oraz ponadfunkcyjne narzędzie zarządzania wspierające dyrekcję w podejmowaniu decyzji. Celem przeprowadzonych badań jest identyfikacja potrzeb i problemów badanego SPZOZ. Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja opracowanego modelu controllingu jako narzędzia usprawniającego zarządzanie w wybranym podmiocie leczniczym. (abstrakt oryginalny)

In the Polish health care system, independent public health care institutions occupy a very important place. Systematic control and rational resource planning are the main determinants of the development of independent public healthcare institutions. Controlling is a relatively new concept of managing medical entities. In essence, it means the process of managing the organization and, at the same time, the above-functional management tool supporting the management in making decisions. The main goal of the article is to present the developed controlling model as a tool to improve management in a selected independent public health care facility. The aim of the conducted research is to identify the needs and problems of the analyzed medical entity. The conducted research allowed to present the developed model of controlling and anticipated benefits in the case of implementation of the proposed model. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głowacka M. D. (2006), Zarządzanie Zdrowiem Publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
  2. Głód G. (2011), Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  3. Hopej M, Kral Z. (2011), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  4. Kostera M, (2011), Organizacje w praktyce. Studia przypadków dla studentów zarządzania, Poltext, Warszawa.
  5. Malkus T, Sołtysik M. (2013), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
  6. Nojszewska E. (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  7. Urbańczyk E. (2002), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom I, Wydawnictwo KREOS, Szczecin.
  8. Węgrzyn M, Wasilewski D. (2006), Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, nr 1103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu