BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniewska Agnieszka (Generał Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces in Wrocław)
Tytuł
Transport Infrastructure as a Determinant of Oversized Cargo Transportation
Infrastruktura transportu jako determinanta przewozu ładunków ponadgabarytowych
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 87-98, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu, Przewozy towarowe
Transport, Transport infrastructure, Cargo transportation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L91, R41.
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport pełni zasadnicza rolę w życiu gospodarczym. Rozwój transportu wpływa na zbliżenie do siebie rynków, uaktywnia tereny infrastruktury gospodarczej. Głównym zadaniem transportu jest wykonanie dostawy ładunku we właściwym czasie, przy akceptowalnym koszcie, a także w dobrym stanie. Oprócz transportu towarów użytku codziennego możemy wyróżnić ładunki ponadgabarytowe przy transporcie którym niezbędny jest wyspecjalizowany tabor lub specjalne warunki do ich przewiezienia. Współcześnie na rynku usług transportowych bardzo często zgłaszane jest zapotrzebowanie na realizację przewozu tego typu ładunków. Jednakże każdy przewóz ładunku ponadnormatywnego stanowi duże wyzwanie dla firm przewozowych, które muszą posiadać odpowiednią wiedzę oraz środki do jego realizacji. Podczas wykonywania tego typu zlecenia, oprócz doświadczenia oraz profesjonalizmu w posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym wysokiej klasy dedykowanym do transportu nietypowych ładunków, ważny aspekt stanowi także infrastruktura. Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń wynikających z istniejącej infrastruktury, z którymi borykają się przewoźnicy ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym oraz kolejowym. Metoda badawcza wykorzystana przez autora w pracy bazuje na analizie literatury. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the demand for transport of this type of cargo is very often reported on the transport services market. When executing such orders, in addition to experience and professionalism, infrastructure is also an important aspect in the use of high-class specialized equipment dedicated to the transport of unusual cargoes. The aim of the article is to present limitations resulting from the existing infrastructure, which are encountered by carriers of oversized cargo in road and rail transport. The research method used by the author in the work is based on the analysis of the existing literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christowa - Dobrowolska M. (2011), Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną,,,Logistyka", nr 5.
 2. Dembińska I. (2011), Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe - rozważaniateoretyczne [w:] Załoga E. (red.), Problemy transport i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Długosz J. (2009), Współczesne technologie w transporcie, [w:] Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa.
 4. Grzybowska K. (2009), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
 5. Karbowiak H. (2011), Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej, Łódź.
 6. Kozubek P. R. (2012), Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym analiza i ocena,Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
 7. Łacny J. (2009), Funkcjonowanie międzynarodowego transport drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 8. Majewski A. (2012) Uwarunkowania w zakresie lokalizacji infrastruktury dużych obiektów sportowych na terenie Łodzi, [w:] Kozłowski R. (red.) Wybrane problem nowoczesnej infrastruktury transport drogowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Neider J. (2015), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 10. Okniańska M. (2012), Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój region łódzkiego, [w:] Kozłowski R. (red.), Wybrane problem nowoczesnej infrastruktury transport drogowego,WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Piskozub A. (1977), Ekonomika transportu, WydawnictwoUG, Gdańsk.
 12. Rucińska D. (2016), Potrzeby transportowe, [w:] Rydzkowski W.,Wojewódzka-Król K., (red.), Transport nowewyzwania, wyd. VI, Warszawa.
 13. Rudziński R. (2012), Istota i charakterystyka ładunków ponadnormatywnych, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/ 95-2012_22.pdf [6.02.2018].
 14. Sarnacka M., Solecka P. (2014), Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu, "Translogistics".
 15. Szymonik A., (2014), Eurologistyka. Teoria i praktyka,Difin, Warszawa.
 16. Wincewicz-Bosy M. (2013), Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe WyższejSzkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 1(33)/2013.
 17. http://logistyka.net.pl [3.02.2018].
 18. http://stat.gov.pl[7.02.2018].
 19. http://gddkia.gov.pl [7.02.2018].
 20. http://up.lublin.pl [3.02.2018].
 21. Ustawia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym Rozporządzenie Komisji (WE) NR 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planachkont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu