BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagielski Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rola i znaczenie zarządzania wiedzą dla przedsiębiorstw z sektora MSP
The Role and Meaning of Knowledge Management for Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 99-111, wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge, Knowledge management, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M54.
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano czym jest i w jaki sposób klasyfikuje się wiedzę, aby następnie przedstawić koncepcję zarządzania wiedzą oraz wskazać uwarunkowania, korzyści oraz bariery jej skutecznej implementacji. Powyższe treści stanowiły podstawę pod prezentację wyników badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw z sektora MSP w celu dokonania oceny ich podejścia do kwestii zarządzania wiedzą w organizacji. Wiedza stała się zasobem kluczowym, który determinuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Zarządzania wiedzą jest zatem istotne z perspektywy prowadzenia biznesu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the meaning and classification of knowledge and the concept of knowledge management and describes conditions, benefits and barriers of its effective implementation. Next, the article shows the results of survey conducted towards small and medium sized Polish enterprises. The goal of the survey is to present and assess polish companies' statement to the knowledge management concept in the organizations. Currently, the knowledge is a crucial asset for business conducting. It determines company's competitive advantage and development potential. Nowadays, knowledge management in the enterprises is important for effective competing in modern economies. High awareness of this phenomenon can be a factor which decides about company's market position and development opportunities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Davenport T.H., Prusak L., (1998), Working Knowledge - How Organisations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
 3. Davenport T.H., Völpel S.C., (2001), The rise of knowledge towards attention management, "Journal of Knowledge Management", no. 3.
 4. Glabiszewski W., (2010), Wiedza o nowych technologiach jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw region kujawsko-pomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 51, Szczecin.
 5. Glabiszewski W., Sudolska A., (2009), Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (136).
 6. Jashapara A., (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 7. Klimczok M., Tomczyk A., (2012), Zarządzanie wiedzą - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", nr 2, Warszawa.
 8. Kłak M., (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce.
 9. Kudelska K., (2013), Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, "Warmińsko- Mazurski Kwartalnik Naukowy", nr 3 (7), Olsztyn.
 10. Kwiecień K., Majewski M., (2001), Tajniki wykorzystania wiedzy, [w:] Zarzadzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 11. Liczmańska-Kopcewicz K., (2017), Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji poprzez media społecznościowe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIII, Zeszyt 4.
 12. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 13. Morawski M., (2005), Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Nonaka I., (1991), The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December.
 15. Perechuda K., (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Pritchard D., (2010), What is This Thing Called Knowledge, Routledge, New York.
 17. Skrzypek E., (2002), Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Partycki S. (red.), Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 18. Penc J., (2004), Nowe oblicze organizacji, Przegląd Organizacji, nr 3.
 19. Piasny B., (2001), Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 20. Skyrme D.J., (1999), Knowledge Networking Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth- Heinemnn, Oxford.
 21. Stańczyk-Hugiet E., (2005), Organizacja ucząca się, [w:] Krupiński R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005, s. 198.
 22. Stefanowicz B., (2013), Informacja, Wiedza, Mądrość., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 23. Strojny M., (2000), Teoria i praktyka zarzadzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 24. Sudolska A., (2006a), Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 25. Sudolska A., (2006b), Zarządzanie wiedzą jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Wawrzyniak B., (2001), Wstęp do materiałów konferencyjnych pt. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 27. Zastempowski M., (2007), Ukryte źródła innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, [w:] Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu