BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Khomin Olga (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Inteligencja emocjonalna i jej rola w życiu zawodowym sprzedawcy
Emotional Intelligence and Its Importance for Sales Employees
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 113-125, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Inteligencja emocjonalna
Sale, Emotional intelligence
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L81, M59.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza modeli i narzędzi pomiaru inteligencji emocjonalnej (IE) oraz próba określenia roli IE w życiu zawodowym sprzedawcy. Stres, wypalenie zawodowe, różne problemy w pracy wpływają na zaburzenia emocjonalne pracownika, co może negatywnie oddziaływać na rozwój i pozycję firmy na rynku. Koncepcja inteligencji emocjonalnej pokazuje nowe aspekty zarządzania życiem zawodowym pracownika. Rola inteligencji emocjonalnej nadal jednak pozostaje niezdefiniowana, zarówno wśród badaczy jak i praktyków. W niniejszym artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki badań, pokazujące wpływ inteligencji emocjonalnej na zachowania organizacyjne, rotacje pracowników, efektywność pracy i inne aspekty życia zawodowego i społecznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine models of emotional intelligence (EI), assessment tools for IE and the role of IE in the sales employees' work life. To create a good team and achieve company's goals, managers should pay attention to what their employees feel and how they handle with different work situations. Stress, burnout, various work problems affect the emotional disturbance of the employee, what can have a negative impact on the company's development and the market position. The concept of emotional intelligence provides new aspects of managing an employee's work life. The role of emotional intelligence still remains not fully defined, both among researchers and practitioners. This article presents the results of previous researches, which describe the impact of emotional intelligence on organizational behavior, employee turnover, work efficiency, and other aspects of work and social life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anbarasan V., Nikhil K. (2010), Importance of Emotional Intelligence for Enhancing Employee's Perception on Quality of Working Life, "Synergy", 8(2): 24-42.
 2. Bande B., Fernandez-Ferrin P., Varela J., Jaramilo F. (2015), Emotions and salesperson propensity to leave: The effects of emotional intelligence and resilience, "Industrial Marketing Management", 44: 142-153.
 3. Bardzil F., Slaski M. (2003), Emotional intelligence: fundamental competencies for enhanced service provision, "Managing Service Quality: An International Journal", 13(2): 97-104.
 4. Bernet M. (1996), Emotional Intelligence: Components and Correlates, 104th Annual Convention of the American Psychological Association, Toronto, Canada, str. 9-13.
 5. Brackett M., Mayer J. (2003), Convergent, Discriminant, and Incremental Validity of Competing Measures of Emotional Intelligence, "Personality and Social Bulletin", 29:1147-1158.
 6. Brown C. (2014), The Effects of Emotional Intelligence (EI) and Leadership Style on Sales Performance, "Economic Insights - Trends and Challenges", 3:1-14.
 7. Deeter-Schmelz D., Sojka J. (2003), Developing effective salespeople: exploring the link between emotional intelligence and sales performance, "The International Journal of Organizational Analysis", 11(3): 211-220.
 8. Fabio A., Saklofske D. (2014), Comparing ability and self-report trait emotional intelligence, and personality traits in career decision. "Personality and Individual Differences", 64: 174-178.
 9. Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina
 10. Huggins K., White D., Stahl J. (2016), Antecedents to sales force job motivation and performance: the critical role of emotional intelligence and affect-based trust in retailing managers," International Journal of Sales, Retailing and Marketing", 5(1): 27-38.
 11. Jordan P., Ashkanasy N., Hartel C., Hooper G. (2002), Workgroup emotional intelligence Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus, "Human Resource Management Review", 12(2): 195-214.
 12. Joseph D., Newman D. (2010), Emotional Intelligence: An Integrative Meta-Analysis and Cascading Model, "Journal of Applied Psychology", 95(1): 54-78.
 13. Joseph D., Jin J., Newman D., O'Boyle E. (2015), Why Does Self-Reported Emotional Intelligence Predict Job Performance? A Meta-Analytic Investigation of Mixed EI. "Journal of Applied Psychology", 100(2): 298-342.
 14. Jung H.S., Yoon H.H. (2012), The effects of emotional intelligence on counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and beverage employees in a deluxe hotel, "International Journal of Hospitality Management", 31: 369-378.
 15. Kaufmann L., Wagner C. (2017), Affective diversity and emotional intelligence in cross-functional sourcing teams, "Journal of Purchasing&Supply Management", 23(1):5-16.
 16. Kidwell B., Hardesty D., Murtha B., Sheng S. (2011), Emotional intelligence in Marketing Exchanges, "Journal of Marketing", 75: 78-95.
 17. Kim S.H. (2010), The effect of emotional intelligence on salesperson's behavior and customers' perceived service quality, "African Journal of Business Management", 4(11): 2343-2353.
 18. Matczak A., Knopp K. (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Liberi Libri. Warszawa.
 19. Mayer J., Caruso D., Salovey P. (1999), Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence, "Intelligence", 27(4): 267-298.
 20. Mayer J., Salovey P., Caruso D., Sitarenios G. (2003), Measuring Emotional Intelligence with the MSCEIT V2.0., "Emotion", 3(1): 97-105.
 21. O'Boyle E., Humphrey R., Pollack J., Hawver T., Story P. (2011), The relations between emotional intelligence and job performance: A meta-analysis, "Journal of Organizational Behavior", 32:788-818.
 22. Peterson, C., Seligman, M.E. (2004), Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, Oxford University Press, New York.
 23. Petrides K.V. (2010), Trait Emotional Intelligence Theory, "Industrial and Organizational Psychology", 3:136-139.
 24. Salovey P., Mayer J. (1990), Emotional Intelligence, "Imagination, Cognition and Personality", 9(3): 185-211.
 25. Salovey P., Wollery A., Mayer J. (2001), Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes, Chapter: Emotional Intelligence: Conceptualization and Measurement, Blackwell Publishing company, Malden, USA.
 26. Serrat O. (2009), Understanding and Developing Emotional Intelligence, "Knowledge Solutions", 49: 1-9.
 27. Shutte N., Malouff M., Hall L., Haggerty D., Cooper J., Golden C., Dornheim L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence, "Personality and Individual Differences", 25:167-177.
 28. Wheeler R. (2016), Soft Skills - The Importance of Cultivating Emotional Intelligence. AALL Spectrum, Boston Univ. School of Law, Public Law Research Paper No 16-06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu