BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniowska-Gontarz Małgorzata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Wzrost wydatków na ochronę zdrowia a perspektywa rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej
Increased Spending on Health Care and the Prospect of Developing a Private Health Care Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 37-51, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Sektor prywatny, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care protection, Private sector, Financing of health protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych obszarów polityki społecznej każdego państwa. Choć usługi medyczne z uwagi na swój charakter mogą istnieć jako dobra prywatne, w większości krajów świadczenia zdrowotne są, w mniejszym lub większym stopniu, dostarczane przez sektor publiczny i wykorzystywane zbiorowo przez społeczeństwo. Celem niniejszego artykułu jest analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ochrony zdrowia w ramach sektora publicznego oraz prywatnego. Za hipotezę przyjęto, iż wzrost wydatków na ochronę zdrowia prowadzi do rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej. W wyniku wykonanej analizy wskazano, iż wzrost wydatkowania na ochronę zdrowia może się stać impulsem do rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej.(abstrakt oryginalny)

Health protection is one of the most important topic of social policy of each country. Although medical services, can exist as private goods, in most countries health services are mostly provided by the public sector and used collectively by society. The purpose of this article is to analyse the healthcare expenditures in Poland, with particular emphasis on financing health care within the public and private sector. The hypothesis assumes that the increase in health care expenditure leads to the development of private health care sector. As a result of conducted analysis, it was pointed out that the increase in spending on health care could become an impulse for the development of private health care sector.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniak A., Publiczny system finansowania ochrony zdrowia i jego perspektywy w świetle zmian demograficznych. Polska - Raport specjalny, Biuro Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz Makroekonomicznych i Rynkowych, Bank Pekao, Warszawa 2009.
 2. Bem A., Ucieklak-Jeż P., Prędkiewicz P., Systemy finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach, [w:] System ochrony zdrowia, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
 3. Bromber P., Lachowska H., Hady J., Leśniowska-Gontarz M., Szaban D., Zdanowska J., Ślusarczyk B., System ochrony zdrowia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
 4. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 5. Deloitte Report, Global health care outlook. Common goals, competing priorities, 2015. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-2015-health-care-outlook-global.pdf.
 6. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008.
 7. European Commision, The 2015 Ageing Report, European economic and budgetary projections for the 28 EU member states (2013-2060), 2015.
 8. Polska Izba Ubezpieczeń & Ernst and Young, Raport. Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia - analiza i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2013.
 9. "Dziennik Gazeta Prawna", W prywatnej opiece medycznej do zarobienia są miliardy, "Dziennik Gazeta Prawna", 28 maja 2015, nr 102 (3995), www.gazetaprawna.pl [dostęp: 17.02.2017].
 10. Godlewski D., Godlewska K., Witek A., Wojtyś P., Raport. Analiza stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata, Instytut Wolności 2016.
 11. Hady J., Leśniowska-Gontarz M., Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, P. Kowalik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 412; http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.412.08.
 12. Health Evidence Network (HEN), What are the equity, efficiency, cost containment and choice implications of private health-care funding in western Europe?, World Health Organization Regional Office for Europes 2004.
 13. Hermanowski T., Szafraniec-Buryło S., Cegłowska U., Wpływ wydatków typu out-of-pocket na sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia, "Zdrowie i Zarządzanie" 2013, nr 11, t. 1, s. 100-106.
 14. Łuniewska P., Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, "Contemporary Economy" 2014, Vol. 5, Issue 1.
 15. OECD HealthStatistics.
 16. PMR, Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw, 2015.
 17. Suchecka J., Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, rozdział 4: Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o., Warszawa 2011.
 18. Urbaniec M., Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, Częstochowa 2010.
 19. Wasiak A., Szeląg P., Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2011, "Finanse i Prawo Finansowe" 2015, II (2), s. 67-85.
 20. GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu