BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoyanova Tsvetana (University of National and World Economy, Bulgaria), Sterev Nikolay (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria)
Tytuł
The Role of Measurements of OP Innovations and Competitiveness (OPIC) for the Intelligent Growth of Bulgarian Economy
Rola pomiarów bułgarskiego programu operacyjnego Innowacje i konkurencyjność (OPIC) w inteligentnym wzroście bułgarskiej gospodarki
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 2 (18), s. 62-70, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność, Polityka przemysłowa
Innovative character, Competitiveness, Industrial policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O3, O4, O5
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
Bułgarska Strategia na rzecz konkurencyjności 2020 przez bułgarski program operacyjny Innowacje i konkurencyjność (OPIC) jest ściśle powiązana z inteligentnym wzrostem i efektywnymi celami w zakresie zatrudnienia poprzez inwestycje we własność intelektualną. Finansowanie projektów w ramach OPIC zostało stworzone w celu wzmocnienia bułgarskiego biznesu, aby stać się częścią przemysłu 4.0, a także dla wzmocnienia renesansu przemysłowego. Celem tego artykułu jest omówienie sposobu mierzenia wyników Strategii konkurencyjności 2020 i wzrostu gospodarczego w Bułgarii.(abstrakt oryginalny)

The Bulgarian Competitiveness Strategy 2020 by the Bulgarian Operational Program Innovations and Competitiveness (OPIC) is closely linked to the smart growth and effective jobs objectives through investments in intellectual property. The national measures, financing projects under the OPIC are create to boost Bulgarian business to be a part of Industry 4.0 as well as to enforce the industrial renaissance. So, the paper aims to discuss the problem of how to measure the results of the implementation of Competitiveness Strategy 2020 and the economic growth in Bulgaria.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EC, Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme, COM(2005) 330 final of 2005-07-20.
 2. EC, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO 007 - Europe 2020 - EN version.pdf.
 3. EC, Report on Lisbon Strategy, http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf.
 4. EC, Strategy 2020, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0032&from=EN.
 5. OPIC 2014-2020 Agreement, http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3733_OPIC_ 2014_2020_adopted_by_EC_16.03.2015_EN.pdf.
 6. OPIC 2014-2020, 2014BG16RFOP002 - March 2015, http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3733_OPIC_2014_2020_adopted_by_EC_16.03.2015_EN.pdf.
 7. OPIC 2014-2020, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm.
 8. OPIC 2014-2020, Report of implementation of OPIC 2020, http://opic.bg/uploads/2017/10/peto-ofi- tsialno-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-opik-i-na-opimsp-1.pdf.
 9. Sterev N., Kopeva D., Blagoev D., Does business cycle have an impact on entrants and exits?, Ijebesar Journal, 2017, vol. 10, Issue 1, pp. 49-54, http://ijbesar.teiemt.gr/docs/volume10_issue1/business_cycle_impact.pdf.
 10. Sterev N., Kopeva D., Blagoev D., Does Newborn Business do Matters to the Industrial Growth?, Summer Global Business Conference 2015 - GBC, 30 Sept - 03 Oct 2015, Sibenik, Croatia.
 11. Stoyanova T., 2012, Intelligent growth - an untapped opportunity for Bulgarian business organizations, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE), pp. 526-538.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu