BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borissov Borislav (The D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria)
Tytuł
The Implementation of COSO'S ICIF in Bulgaria's Municipal Administrations
Wdrażanie Zintegrowanego Ramowego Modelu Nadzoru Wewnętrznego (ICIF) Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) w administracjach gminnych w Bułgarii
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 2 (18), s. 17-29, bibliogr. 13 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
System kontroli, Administracja publiczna, Gmina, Zarządzanie finansami
Control system, Public administration, District, Financial management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G1, H7
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
W artykule przedstawiono stosowanie zintegrowanego ramowego modelu nadzoru wewnętrznego (ICIF) Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) nad administracjami gminnymi w Bułgarii. Zawiera on również wyniki badania praktyk służących rozwojowi i stosowaniu systemów zarządzania finansowego i kontroli. Ma to na celu obiektywne przedstawienie aktualnego stanu systemu zarządzania finansowego i kontroli bułgarskich gmin i w ten sposób zidentyfikowanie niektórych ich wad i sprzeczności z modelem ICIF. Wyniki wskazują, że chociaż rama prawna kontroli finansowej w organizacjach sektora publicznego w Bułgarii jest zgodna z elementami i zasadami poprawionego ICIF, jego funkcjonowanie w praktyce jest bezskuteczne z powodu formalnego podejścia do wymagań oraz braku odpowiedniej ,,postawy zarządu" w niektórych organizacjach. Sprawozdanie zawiera propozycję w sprawie wdrażania systemu certyfikacji dla organów sektora publicznego w odniesieniu do wprowadzenia systemów zarządzania finansowego i kontroli, opracowanych na podstawie ICIF Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya.(abstrakt oryginalny)

The paper overviews the implementation of COSO's Internal Control - Integrated Framework (ICIF) model in Bulgaria's municipal administrations. It presents the results of a study on the practice of developing and implementing Financial Management and Control Systems (FSMS). The aim of the study was to review objectively the actual status of Bulgarian municipalities' FSMS and thus to identify some of their shortcomings and inconsistencies with the ICIF model. The results show that the legal framework for financial control in Bulgaria's public sector organizations is appropriate to the elements and principles of the revised ICIF, but also that its practical implementation is inefficient due to the formal attitude towards the requirements and the lack of appropriate "tone at the top" in some organizations. A proposal is made for introduction of a certification regime for public sector organizations with regard to the implementation of FSMSs based on COSO's ICIF.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Donaldson W.H., 2003, Implementation of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, https://www.sec.gov/news/testimony/090903tswhd.htm.
 2. Financial Management and Control in the Public Sector Act, prom. SG No. 21 of 10 March 2006.
 3. http://www.accounting-degree.org/scandals/.
 4. http://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary/.
 5. https://www.gsb.stanford.edu/insights/what-led-enron-worldcom.
 6. http://www.soxlaw.com/s404.htm.
 7. https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx.
 8. Internal Control - Integrated Framework. Framework and Appendices, COSO, May, 2013.
 9. Lasher W.R., 2008, Practical Financial Management (5th ed.), Thomson South-Western.
 10. McNally S.J., 2013, The 2013 COSO Framework & SOX Compliance. One approach to effective transition, Strategic Finance, June.
 11. Methodical Directions about the Elements of Financial Management and Control. Ministry of Finance, Internal Control Directorate, 11 Sept. 2006.
 12. Public Sector Internal Audit Act, prom. SG no. 92 of 10 Nov. 2000.
 13. Standards for Internal Audit in the Public Sector, adopted with Decree No. 71 of CM of 28 March 2014, prom. SG no. 31 of 04 April 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu