BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Anna (Narodowe Centrum Nauki)
Tytuł
Parki naukowo-technologiczne jako odpowiedź na pojawiające się wyzwania ekonomiczne
Science and Technology Parks as a Response to Economic Challenges
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 49-66, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Park nauki i technologii, Innowacje
Technology transfer (TT), Science and Technology Park, Innovations
Abstrakt
Pobudzenie transferu technologii jest jednym z priorytetów, jakie stawia sobie do realizacji Unia Europejska w kontekście rozwoju innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Instrumentem pomagającym realizować ten cel mogą być parki naukowo-technologiczne, które odgrywają coraz większą rolę w gospodarce opartej na wiedzy i przyczyniają się do zachodzenia istotnych przemian w środowisku innowacyjnym. Celem artykułu jest ukazanie ich roli jako instrumentu ułatwiającego zachodzenie procesów związanych z transferem technologii. Ostatnia sekcja opracowania przedstawia zasady działania Krakowskiego Parku Technologicznego. (abstrakt oryginalny)

Science and technology parks (STP) are playing even more important role in the knowledge-based economy. The paper focuses on depicting the role of STP as platforms of cooperation enabling the process of technology transfer. The first section of the article concentrates on presenting universities and industry sector as a two key actors playing the pivotal role in the technology transfer. Different modes of their cooperation are shown and deeply described. Next section tackles with the analysis of the innovative environment. The science and technology parks are present in such a milieu and fulfil their role which was attributed to them. The significance of STP is increasing more and more. One of the consequences of that situation is the enhancement of economic conditions of enterprises located within the vicinity of science and technology parks. Thanks to that the local economy can boost. The article finalizes the analysis of the evolution of innovation perceptions (starting from linear innovation, through interactive innovations, up to open innovations) and the role the STP are playing within that process. In the last section the activity of the Krakow Technology Park and it's impact on the regional economy is broadly presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson T., Sjölund T. 2006. Engaging Science Parks and Incubators to Meet the Needs for Skill Upgrading in SME's. Invited Paper for the 2005 IASP World Conference, Beijing.
 2. Anttiroiko A.V. 2004. Editorial: Global Competition of High-Tech Centres International Journal of Technology Management, 28: 289-323.
 3. Appold S.J. 2004. Research Parks and the Location of Industrial Research Laboratories: an Analysis of the Effectiveness of a Policy Intervention. Research Policy, 33, 2: 225-243.
 4. Blanc C., Simoens J.M., Bonmariage S., Thibaut S. 2004. How Do Science Parks of Wallonia Attract Companies through their Added Value Services? [W:] International Association of Science Parks (red.), Regional Attractiveness in the Knowledge Economy, Bergamo, s. 287-290.
 5. Cassingena Harper J., Georghiou L. 2005. Foresight in Innovation Policy: Shared Visions for a Science Park and Business-University Links in a City Region. Technology Analysis and Strategic Management, 17, 2: 147-160.
 6. Castells M., Hall P. 1994. Technopoles of the World, Routledge, London-New York.
 7. Cohen W.M., Fjeld J. 2016. The Three Legs of a Stool: Comment on Richard Nelson The Sciences are Different and the Differences Matter. Research Policy, 45: 1708-1712.
 8. Cooke P. 2001. From Technopoles to Regional Innovation Systems. The Evolution of Localised Technology Development Policy. Canadian Journal of Regional Science, 24, 1: 21-40.
 9. Engeln J., Gottschalk S., Rammer C. 2004. Location Decisions of Spin-Offs from Public Research Institutions, Industry and Innovation, 11, 3: 207-223.
 10. De Fuentes C., Dutrénit G. 2012. Best Channels of Academia - Industry Interaction for Long-Term Benefit. Research Policy, 41, 9: 1666-1682 (http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.03.026; dostęp: 18.04.2018).
 11. Guy I. 1996. A Look at Aston Science Park. Technovation, 16: 217-218.
 12. Hołub-Iwan J., Olczak A., Cheba K. 2012. Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012, PARP, Warszawa.
 13. Knockaert M., Ucbasaran D., Wright M., Clarysse B. 2011. The Relationship Between Knowledge Transfer, Top Management Team Composition and Performance: The Case of Science-Based Entrepreneurial Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 35: 777-803.
 14. Konferencja Open Living Lab Days 2017 (http://krakow.pl/aktualnosci/211533,32,komunikat,konferencja_open_living_lab_days_2017.html; dostęp: 13.04.2018).
 15. Krakowski Klaster Filmowy (http://www.film-krakow.pl/pl/#about-us; dostęp: 13.04.2018).
 16. Krakowski Park Technologiczny, Biuletyn Informacji Publicznej (http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/struktura-wlasnosciowa/6369,Struktura-wlasnosciowa.html; dostęp: 13.04.2018).
 17. Krakowski Park Technologiczny (http://www.kpt.krakow.pl/; dostęp: 16.04.2018).
 18. Lester R.K. 2005. Universities, Innovation and the Competitiveness of Local Economies. MIT Industrial Performance Center Working Paper, 05-010.
 19. Link A.N., Scoot J.T. 2003. U.S. Science Parks: the Diffusion of an Innovation and its Effects on the Academic Mission of Universities. International Journal of Industrial Organization, 21, 9: 1323-1356.
 20. Löfsten H., Lindelöf P. 2001. Science Parks in Sweden - Industrial Renewal and Development. R&D Development, 31, 3: 309-322.
 21. Löwegren-Williams M. 2000. Advantages of a Science Park Location: Case Studies from the Ideon Science Park. University of Lund.
 22. Marszałek A. 2017. Główni aktorzy uczestniczący w transferze technologii towarzyszącym komercjalizacji wiedzy. Marketing i Rynek, 3: 12-23.
 23. Massey D., Quintas P., Wield D. 1992. High Tech Fantasies: Science Parks in Society. Science and Space. Routledge, London.
 24. Meyer-Krahmer F., Schmoch U. 1998. Science-based Technologies University-Industry Interactions in Four Fields. Research Policy, 27, 8: 835-851 (http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(98)00094-8).
 25. Narasimhalu A.D. 2015. Building Effective Bridges between Science Parks and Universities. World Technopolis Review, 4: 2-10.
 26. Nauwelaers C., Kleibrink A., Stancova K. 2014. The Role of Science Parks in Smart Specialisation Strategies. JRC Technical Reports, European Commission.
 27. Phan P.H., Siegel D. 2006. The Effectiveness of University Technology Transfer. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2, 2: 77-144.
 28. Rosenberg N., Nelson R. 1994. American Universities and Technical Advance in Industry. Research Policy, 23, 3: 323-348 (http://dx.doi.org/ 10.1016/0048-7333(94)90042-6).
 29. Scale UP (http://scaleup.kpt.krakow.pl/; dostęp: 16.04.2018).
 30. Shearmur R., Doloreux D. 2000. Science Parks: Actors or Reactors? Canadian Science Parks in their Urban Context. Environment and Planning, 32, 6: 1065-1082.
 31. Siegel D.S., Westhead P., Wright M. 2003. Science Parks and the Performance of New Technology-Based Firms: A Review of Recent U.K. Evidence and an Agenda for Future Research. Small Business Economics, 20: 177-184.
 32. Spithoven A. 2015. Technology Transfer as a Driver for Location of R&D Active Firms on Science Parks. Int. J. Innovation and Regional Development, 6, 1: 80-101.
 33. Squicciarini M. 2008. Science Parks' Tenants versus Out-of-Park Firms: Who Innovates More? A Duration Model. Journal of Technology Transfer, 33, 1: 45-71.
 34. Teirlinck P., Spithoven A. 2008. The Spatial Organisation of Innovation: Open Innovation, External Knowledge Relations and Urban Structure. Regional Studies, 42, 5: 689-704.
 35. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572, 742, 1544 z późn. zm.; http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-akty-sw/ustawa-z-dnia-27-lipca-2005-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-tekst-ujednolicony.html; dostęp: 1.11.2017).
 36. van Praag C., Versloot P. 2007.What Is the Value of Entrepreneurship? A Review of Recent Research. Small Business Economics, 29: 351-382.
 37. Vilà P.C., Pagès J.L. 2008. Science and Technology Parks. Creating New Environments Favourable to Innovation. Paradigmes: 141-149.
 38. Westhead P., Storey D.J., Cowling M. 1995. An Exploratory Analysis of the Factors Associated with the Survival of Independent High-Technology Firms in Great Britain. [W:] F. Chittenden, M. Robertson, I Marshall. (red.), Small Firms: Partnerships for Growth. Paul Chapman, London.
 39. World Bank 2015. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Sized Enterprises (http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014; dostęp: 10.04.2018).
 40. Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne 2012, LBI-4101-08-00/2012, Najwyższa Izba Kontroli (https://www.nik.gov.pl/plik/id,5291,vp,6860.pdf; dostęp: 17.04.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu