BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotlibowska Katarzyna
Tytuł
Propozycja modelu miasta inteligentnego (Smart City) opartego na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jego rozwoju
An Attempt to Create a Smart City Model. The Role of Information and Communication Technologies in the City's Development
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 67-80, rys., tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Inteligentne miasto, Rozwój miasta
Information and Communication Technology (ICT), Smart city, City development
Abstrakt
Celem artykułu jest stworzenie modelu miasta inteligentnego (Smart City) oraz przedstawienie wpływu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w jego rozwoju. W pracy dokonano przeglądu wiedzy na temat miast inteligentnych oraz dotychczasowych propozycji modelu Smart City. W dalszej części artykułu przedstawiono autorską koncepcję miasta inteligentnego oraz wpływ wykorzystania innowacyjnych technologii na funkcjonowanie jednostki. Następnie omówiono metodę analizy, umożliwiającą porównanie poziomu rozwoju inteligencji jednostki na przestrzeni czasu oraz pomiędzy różnymi miastami. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to create a smart city model and to present the role of the information and communication technologies in the city's development. In order to introduce the reader to the subject, the paper reviews the literature about smart cities and presents the existing smart city model proposals. In the next part, the article presents the author's model of smart city and the impact of the use of innovation technologies on the functioning of the urban unit. Then, the paper describes the method of analysis, which enables to compare the city's development level over time, as well as to compare the development level of different cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. 2011. Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18, 2: 65-82. doi: 10.1080/10630732.2011.601117.
 2. Carvalho L. 2015. Smart cities from scratch? A socio-technical perspective. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8: 43-60.
 3. CiviQ smartscapes 2015. Smart cities: technology integrated urban spaces (http://www.civiqsmartscapes.com/press/smart-cities-technology-integrated-urban-spaces; dostęp: 6.03.2016).
 4. Colldahl C. i in. 2013. Smart cities: strategic sustainable development for an urban world, School of School of Engineering, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
 5. Cohen B. 2014. The Top 10 Smart Cities On The Planet (http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet; dostęp: 29.09.2015).
 6. Glasmeier A., Christopherson S. 2015. Thinking about smart cities. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8: 3-12. Oxford University Press. doi: 101093/cjres/rsu034.
 7. Harrison C., Donnelly I.A. 2011. A Theory of Smart Cities. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS. Curran Associates Inc., s. 521-535 (http://journals.isss.org/index.php/proceedings55th/article/viewFile/1703/572; dostęp: 4.11.2015).
 8. Herbuś I. 2015. Innowacje w miastach jako wyznacznik sukcesu współczesnych samorządów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 19: 35-43.
 9. ITU 2014. An overview of smart sustainable cities and the role of information and communication technologies (http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Overview-SSC.docx; dostęp: 4.03.2016).
 10. ISO/IEC JTC1 2014. Information technology. Smart cities. Preliminary report 2014 (http://www.iso.org/iso/smart_cities_report-jtc1.pdf; dostęp: 6.03.2016).
 11. Jancz J. 2015. Miasto atrakcyjne - miastem konkurencyjnym. Refleksje, 11: 39-51. doi: 10.14746/r.2015.1.4
 12. Kitchin R. 2014. The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism. GeoJournal, 79: 1-14. doi: 10.2139/ssrn.2289141
 13. Lekamge S., Marasinghe A. 2013. Developing a smart city model that ensures the optimum utilization of existing resources in cities of all sizes. International Conference on Biometrics and Kansei Engineering, s. 202-207.
 14. Manual S. 2012. Using information and comunication technologies for smart and connected cities. A guide for sustainable urban development in the 21st century (http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt_pdfs/shanghaimanual/Chapter 8 - ICT for smart cities.pdf; dostęp: 4.03.2016).
 15. Parysek P. 2015. Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVII, 1: 27.
 16. Parysek P., Mierzejewska L. 2013. Życie miasta. Studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Söderström O., Paasche T., Klauser F. 2014. Smart Cities as corporate storytelling. City, 18, 3: 307-320. doi: 10.1080/13604813.2014.906716).
 18. UN-Habitat, Ericsson 2015. The role of ICT in the proposed urban sustainable development goal and the new urban agenda (http://unhabitat.org/the-role-of-ict-in-the-proposed-urban-sustainable-development-goal-and-the-new-urban-agenda/; dostęp: 4.06.2017).
 19. Urban Foresight 2016. Smart cities Scotland Blueprint (https://www.scottishcities.org.uk/site/assets/files/1232/smart_cities_scotland_blueprint_web.pdf; dostęp: 8.04.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu