BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krężołek Dominik (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Testing Day of the Week Effect on Precious Metals Market
Testowanie efektu dnia tygodnia na rynku metali szlachetnych
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2018, vol. 18, s. 81-97, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Efekt dnia tygodnia, Metale szlachetne, Model APARCH, Model GARCH, Szeregi czasowe
Day of the week effects, Precious metals, APARCH model, GARCH model, Time-series
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C22, G01, G14
summ., streszcz.
Abstrakt
Efektywność rynku zakłada, że ceny aktywów powinny cechować się losowością i nieprzewidywalnością tak, aby potencjalni uczestnicy rynku nie byli wstanie generować ponadprzeciętnych zysków. Oznacza to, że w szeregach czasowych nie powinno występować zjawisko sezonowości, które jednoznacznie wyznacza pewien wzorzec zachowań aktywów finansowych. W referacie podjęto próbę weryfikacji efektu dnia tygodnia na rynku metali szlachetnych. Wybór obszaru badawczego nie jest akcydentalny. Metale szlachetne stanowią alternatywę dla klasycznych inwestycji kapitałowych, zwłaszcza w przypadku kryzysów finansowych i gospodarczych. Ponadto literatura przedmiotu wykazuje lukę w obszarze analiz dynamiki na rynkach towarowych w porównaniu z aktywami rynku kapitałowego. Wyniki nie są jednoznaczne. Efekt dnia tygodnia zaobserwowano przede wszystkim dla stóp zwrotu złota i palladu (cały okres i okres wzrostu) oraz sporadycznie dla stóp zwrotu srebra (okres trendu spadkowego). Badanie wykazało, że w kontekście kryteriów informacyjnych należy stosować modele AR-APARCH z gruboogonowymi rozkładami prawdopodobieństwa dla reszt. (abstrakt oryginalny)

Market efficiency assumes that asset prices should be characterized by randomness and unpredictability, so that potential market participants are not able to generate above-average profits. This means that there should be no seasonal phenomenon in time series, which clearly projects a certain pattern of behavior of financial assets. The paper is an attempts to verify some specific seasonal effect called "the day of the week" on the precious metals market. The selection of this area is not accidental. Precious metals are an alternative to classic capital investments, especially in the case of financial and economic crises. In addition, the literature shows a gap in this area in terms of dynamics analysis on commodity markets, if compared to capital market. The analysis of day of the week effect was carried out taking into account both conditional mean and conditional variance. Results are not clear and strongly depends on the type of precious metal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksoy M. (2013), Day of The Week Anomaly for Istanbul Gold Exchange: Gold and Silver Data, Muhasebe Finansman Dergisi, Ocak 2013, 149-164.
 2. Arora S., Garg N. (2013), Day of the Week Effect on Gold Returns, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2229290.
 3. Bachelier L. (1900), Théorie de la spéculation, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, 3(17), 21-86.
 4. Bollerslev T. (1986), Generalised autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics, no. 31, 307-327, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.
 5. Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F. (1993), A long memory property of stock market returns and a new model, Journal of Empirical Finance, no. 1, 83-106, DOI: https://doi.org/10.1016/0927-5398(93)90006-D.
 6. Draper P., Faff R.W., Hillier D. (2006), Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective, Financial Analysts Journal, Vol. 62, No. 2, 98-106, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v62.n2.4085.
 7. Fama E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, 25(2), 383-417, DOI: 10.2307/2325486.JSTOR 2325486.
 8. Fiszeder P., Kożuchowska J. (2013), Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie, [in:] A. S. Barczak, P. Tworek, (ed.), "Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 217-229.
 9. French K. (1980), Stock returns and weekend effect, Journal of Financial Economics, no. 8, 55-69, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90021-5.
 10. Ganczarek-Gamrot A. (2013), Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 11. Jaffe J., Westerfield R. (1985), The Week-End Effect in Common Stock Returns: The International Evidence, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 2 (Jun., 1985), 433-454, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb04966.x.
 12. Karanasos M., Kim J. (2006), A re-examination of the asymmetric power ARCH model, Journal of Empirical Finance, no. 13, 113-128, DOI: doi:10.1016/j.jempfin.2005.05.002.
 13. Lakonishok J., Smidt S., (1988), Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective, Review of Financial Studies,1(4), 403-425, DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/1.4.403.
 14. Landmesser J., (2006), Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 60, 187-196.
 15. Ma C. (1986), A further investigation of the day-of-the-week effect in the gold market, Journal of Futures Markets, no. 6, 409-419, DOI: 10.1002/fut.3990060306.
 16. Piontek K. (2002), Pomiar ryzyka metodą VaR a modele AR-GARCH ze składnikiem losowym o warunkowym rozkładzie z "grubymi ogonami", Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, Część II, 467-484.
 17. Raj K. Kohli (2012), Day-of-the-week effect and January effect examined in gold and silver metals Insurance Markets and Companies, 3(2), 21-26.
 18. Szyszka A., (1999), Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, Nasz Rynek Kapitałowy, no. 108, 55-61.
 19. Tsay R., 2005, Analysis of financial time series, Chicago, Wiley & Sons.
 20. Witkowska D., Kompa K., (2007), Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6, 255-266.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2018.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu