BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Delińska Liwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych
Social Media as a Determinant of the Development of Tourism Services
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 17-25, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Zachowania konsumenta, Turystyka
Social media, Consumer behaviour, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83, M31, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie potrzeb, pozyskiwanie informacji, porównywanie możliwości, decyzja o z akupie i d oświadczenia p ozakupowe c oraz c zęściej m ają m iejsce w i nternecie. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób media społecznościowe wspomagają procesy decyzyjne konsumentów w zakresie nabywania usług turystycznych. Dokonano krytycznej analizy literatury i przeglądu dotychczasowych badań, następnie przeprowadzono obserwację aktywności przedstawicieli branży turystycznej w mediach społecznościowych. W strukturze artykułu uwzględniono charakterystykę mediów społecznościowych i rynku usług turystycznych, ukazano, jak wykorzystywane są media społecznościowe w turystyce oraz przedstawiono ich związek z zachowaniami turystów przed podróżą i w jej trakcie, a na końcu sformułowano wnioski. Praca może stanowić wartość poznawczą i aplikacyjną dla potencjalnych interesariuszy świadczących usługi turystyczne. Znajomość zachowań konsumentów umożliwia praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych, które stają się determinantą rozwoju opisywanego rynku.(abstrakt autora)

Identifying needs, gathering information, comparing possibilities, making decisions and exchanging experiences after purchase are more and more often taking place on the internet. The aim of this article is to explain how social media supports buying decision process in tourist services. Critical analysis of literature, reviews of previous research and observation the activity of tourism industry representatives in social media was made. The structure of the article includes:the characteristics of social media and the tourist services market, using social media in tourism and their relationship with the tourists behawior and finally conclusions. The paper can have cognitive and application value for potential stakeholders. Knowledge of consumer behavior enables practical use of social media in tourist market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aichner, T., Jacob, F. (2015). Measuring the Degree of Corporate Social Media Use. International Journal of Market Research, 57 (2), 257-275.
 2. Deloitte (2015). Travel Consumer. Engaging the Empowered Holidaymaker 2015. Pobrane z: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk- -travel-consumer-2015.pdf (14.07.2017).
 3. Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
 4. Guggenheim, J., Kremser, S., Jhunjhunwala, P., McCaleb, T., Garcia-Mon, A.A., McCabe, L. (2014). Travel Goes Mobile. Pobrane z: www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation_ travel_tourism_digital_economy_travel_goes_mobile/ (16.07.2017).
 5. GUS (2017). Turystyka w 2017 roku. Pobrane z: www.stat.gov.pl (5.07.2017).
 6. Janiszewska, A. (2017). Nawet najdłuższa podróż zaczyna się w internecie... Pobrane z: www. thinkwithgoogle.com/intl/pl-pl/article/nawet-najdluzsza-podroz-zaczyna-sie-w-internecie/ (14.07.2017).
 7. Kachniewska, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 35-48.
 8. Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59-68.
 9. Kawik, A. (2017). Turystyka coraz mocniej związana z mediami społecznościowymi. Pobrane z: www. socialpress.pl/2011/07/turystyka-coraz-mocniej-zwiazana-z-mediami-spolecznosciowymi/ (12.07.2017).
 10. Kaznowski, D. (2014). Social media - społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski (red.), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 69-91). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 11. Kot, S., Ferencová, M., Karas, L. (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego. Marketing i Rynek, 5, 22-28.
 12. Oleksiuk, A. (2009). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
 13. Paris, C.M. (2012). Flashpacking: A Discussion of Independent Travel in a Digital World. Information and Communication Technologies in Tourism, 25-27, 191-202.
 14. Patyra, A., Dłużewska A. (2015). Backpacking - historia, ramy, rozwój. Turystyka Kulturowa, 11, 40-54.
 15. Schivinski, B., Dąbrowski D. (2016). The Effect of Social Media Communication on Consumer Perceptions of Brands. Journal of Marketing Communications, 22 (2), 189-214.
 16. Sławińska, M. (2012). Odrębności sektorowe marketingu. W: H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska (red.), Marketing. Koncepcje, strategie i trendy (s. 34-47). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 17. TNS Polska (2016). Marketing mobilny w Polsce 2016. Pobrane z: www.tnsglobal.pl/coslychac/ files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf (14.07.2017).
 18. Ye, Q., Lawb, R., Gu, B. (2009). The Impact of Online User Reviews on Hotel Room Sales. International Journal of Hospitality Management, 28, 180-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu