BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola konsumeryzmu w menedżerskiej reorientacji projakościowej na przykładzie branży usług medycznych
The Role of Consumerism in Managerial Quality Reorientation on the Example of a Medical Service
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 27-36, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Zarządzanie usługami, Jakość usług
Services, Services management, Quality of services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M39
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono istotne zagadnienie związane z konsumeryzmem medycznym jako oddolnym ruchem pacjentów wpływającym na konieczność reorientacji zarządzania w usługach medycznych. Wskazuje się na konieczność usługowej idiosynkrazji, a więc zdolności dostrzegania niepowtarzalności usługobiorcy, przy jednoczesnym włączeniu pacjenta w proces współkreacji procesu świadczenia. Pozytywne oddziaływanie konsumeryzmu medycznego jest jednak możliwe przy założeniu: ukształtowania nowych kompetencji menedżerskich personelu, przyjęciu paradygmatu marketingu relacyjnego, a co za tym idzie, zmiany kultury organizacji usługowej.(abstrakt autora)

The article addresses a significant issue of medical consumerism as a bottom-up movement of patients influencing the need to reorient management in medical services. It points to the need for service idiosyncrasy, ie the ability to perceive the uniqueness of the recipient, while integrating the patient into the process of co-creation of the delivery process. However, the positive impact of medical consumerism, however, is possible with the assumption of: shaping new management competencies of staff, acceptance of the paradigm of relational marketing and consequently changes in the culture of service organization.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegas, T. (2006). Karta Pracowników Służby Zdrowia. Medycyna Praktyczna, 10, 1-10.
 2. Dobska, M. (2013). Reorientacja w zarzadzaniu przekształconym podmiotem leczniczym. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 3. Frączkiewicz-Wronka, A. (2009). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwe
 4. Frączkiewicz-Wronka, A., Szymaniec, K. (2012). Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach. W: Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce (s. 215-244). Warszawa: Difin.
 5. Hajduk, Z. (2011). Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wyd. KUL.
 6. Hedberg, B., Yakhlef, A., Baumard, Ph. (2002). Managing Imaginary Organizations. A New Perspective on Business. Oxford: Pergamon Press.
 7. Heller, M. (2009a). Filozofia nauki. Wprowadzenie. Kraków: Petrus.
 8. Heller, M. (2009b). Jak być uczonym? Kraków: Znak.
 9. Iwasiński, Ł. (2015). Od kontroli jakości towarów do podstawowych problemów społecznych. O ewolucji konsumeryzmu. Kultura - Historia - Globalizacja, 17, 1-17.
 10. Kuciński, K. (red.) (2010). Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin.
 11. Łucewicz, J. (1999). Kultura organizacyjna firmy i jej pomiar. W: S. Chełpa, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo-zarządcze (s. 20-35). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 12. Malczyńska-Biały, M. (2012). Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Polityka i Społeczeństwo, 10, 100-108
 13. Paluchowski, W.J. (2002). Czy marketingowi potrzebna jest psychologia? W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej, Materiały z IV konferencji Marketing usług profesjonalnych, 20-21 maja 2002 (s. 1-20). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 14. Rogoziński, K. (2000). Nowy marketing usług. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 15. Rogoziński, K. (2002). Potrójny syndrom marketingowej ślepoty i jego przezwyciężanie (na przykładzie usług profesjonalnych). W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej, Materiały z IV konferencji Marketing usług profesjonalnych, 20-21 maja 2002 (s. 20-21). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 16. Rogoziński, K. (2012a). Jedna kultura organizacji usługowej i cztery podstawowe kultury organizacyjne. W: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi (s. 1-15). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 17. Rogoziński, K. (2012b). Kompetencje menedżera organizacji usługowej. W: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi (s. 1-15). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 18. Sieńko, A. (2006). Prawo ochrony zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Sikorski, C. (1998). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 20. Sikorski, C. (2012). Znaczenie kultury organizacyjnej w szpitalu. W: Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce (s. 35-45). Warszawa: Difin.
 21. Włodarczyk, W.C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Wrońska, I. (1997). Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Studium z zakresu współczesnego pielęgniarstwa. Warszawa: Centrum Edukacji.
 23. Zaremba-Warnke, S. (2012). Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji. Ekonomia i Prawo, VIII (1), 23-45.
 24. Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji, identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu