BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaj Marta (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Dorobisz Anna (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
Tytuł
Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations
Managing the Image of a Business in Crisis Situations
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 37-44, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations
Company image, Public relations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30, M31, M37
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę związaną z zarządzaniem wizerunkiem organizacji podczas sytuacji kryzysowej. W części wstępnej autorki definiują podstawowe pojęcia. Kolejnym elementem jest ujęcie teoretyczne sytuacji kryzysowej oraz jej charakterystyka w odniesieniu do metod zarządzania kryzysem organizacji. Ponadto w treści artykułu znalazły się informacje dotyczące znaczenia public relations oraz możliwości podejmowania komunikacji z mediami podczas zdarzeń o charakterze nagłym. Część praktyczna opisuje najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa podczas takich zdarzeń. Ostatnim elementem artykułu jest studium przypadku dotyczące rzeczywistej sytuacji kryzysowej oraz sposobu zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa.(abstrakt autora)

The article deals with the management of the image of the organization during the crisis, which may influence the image. In the introductory part of the article, the authors define the basic concepts of this subject. Another element is the theoretical view of the crisis situation and its characteristics in relation to crisis management methods of the organization. In addition, the article includes information on the importance of public relations and the ability to communicate with the media during sudden events that may significantly affect the image of the company. The practical part describes the most common mistakes made by companies during such events. The final part of the article is a case study on the actual crisis situation and how the company's image is managed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustine, N. (1995). Managing the Crisis You Tried to Prevent. Harvard Business Review, 73 (6), 147-160.
 2. Danone mierzy się z kryzysem dotyczącym wody Żywioł Żywiec Zdrój (2017). Pobrane z: www. press.pl (1.08.2017).
 3. Davis, A. (2008). Wszystko, co powinieneś widzieć o PR. Odpowiedzi na 500 najważniejszych pytań. Poznań: Rebis.
 4. Gregory, A. (red.) (2005). Skuteczne techniki PR. Gdańsk: GWP.
 5. Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 6. Grocki R. (2012). Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa: Difin.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w organizacji. Warszawa: Difin.
 8. Kral, Z., Zabłocka-Kluczka, A. (2004). Sposób postrzegania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 46-56.
 9. Mitroff, I.I., Pearson, C.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Businessman Book, Business Press.
 10. Smektała, T. (2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wrocław: Astrum.
 11. Wosińska, M. (2016). Ż ywiec Z drój. Z arządzanie k ryzysem n a 4 +, Pobrane z: www.proto.pl (1.08.2017).
 12. Wróblewski, R. (2010). Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 14 (87), 49-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu