BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Rynek usług dla organizatorów i uczestników imprez biegowych
Service Market for Organisers and Participants of Running Events
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka zdrowotna, Sport, Usługi
Tourism, Health tourism, Sport, Services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83, L84, M31, Z29
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakkolwiek popularność biegania i liczba imprez biegowych w Polsce w ostatnich latach znacząco (jeśli nie lawinowo) wzrosła, to rynek usług związanych z biegami i turystyką biegową nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Ciągle, w odróżnieniu od tego, co ma miejsce w wielu innych krajach na świecie, organizację imprez w Polsce uważa się za działalność nieprzynoszącą dochodów. Podobnie nie wszystkie usługi dostępne na zagranicznych rynkach są już obecne w kraju. Nie ulega jednak wątpliwości, że również polski rynek sukcesywnie się rozwija, a jego oferta staje się coraz bardziej różnorodna i kompleksowa. Celem artykułu jest diagnoza krajowego rynku usług biegowych skierowanych zarówno do organizatorów, jak i biegaczy. Stanowi on prezentację istniejących w tym obszarze potrzeb oraz ofertę podaży w zakresie ich zaspokojenia.(abstrakt oryginalny)

Although the popularity of running and the number of running events in Poland have increased significantly in recent years (if not tremendously), the market for running and running tourism is not yet fully developed. Still, unlike in many other countries in the world, the organisation of running events is considered to be a non-revenue-making occasion. Similarly, not all services available in foreign markets are already available in Poland. However, there is no doubt that the Polish market is gradually developing, and its offer is becoming more diverse and comprehensive. The purpose of this article is to diagnose the domestic running market, addressed both to the organisers and the runners. It presents existing needs in the area and supply offers to satisfy them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność sportowa Polaków. Raport z badania TNS Polska Wrzesień 2015 (2017). Pobrane z: http://www.tnsglobal.pl (30.06.2017).
 2. Dziekoński, T. (2017). Regulamin tras w biegach ulicznych. Pobrane z: http://explora.pl (30.06.2017).
 3. http://maratondebno.pl (30.06.2017).
 4. http://online.datasport.pl (28.06.2017).
 5. http://pzumaratonwarszawski.com (28.06.2017).
 6. http://www.biegrzeznika.pl/bieg-rzeznika (3.07.2017).
 7. http://www.cityjoggingtours.co.uk/about-city-jogging-tours.html (3.07.2017).
 8. http://www.fabrykasily.pl (3.07.2017).
 9. http://www.gorunningtours.com/index.php (28.06.2017).
 10. http://www.icemarathon.com/site/registration (30.06.2017).
 11. http://www.king_of_metal15.republika.pl/atestacja_tras.htm (30.06.2017).
 12. http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/programy-profilaktyczne/programy-dla-osob-uprawiajacych- sport.html (28.06.2017).
 13. http://www.marathon-travel.pl (30.06.2017).
 14. http://www.obozybiegowe.pl (30.06.2017).
 15. http://www.roadracespoland.com (2017).
 16. https://dostartu.pl (30.06.2017).
 17. https://trenerbiegania.pl/blog/plan-treningowy-biegacza-czyli-jak-trener-biegania-uklada-trening (28.06.2017).
 18. https://www.endomondo.com/premium (3.07.2017).
 19. https://www.endomondo.com/premium (3.07.2017).
 20. https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=7&action=2&code=14&value=3 (3.07.2017).
 21. https://www.medicover.pl/oferta-indywidualna/sport-fitness/dla-aktywnych (3.07.2017).
 22. https://www.orlenmarathon.pl/node/30 (30.06.2017).
 23. Informator (2017). Krakowskie spotkania biegowe. 16 PZU Cracovia Maraton. Kraków.
 24. Kasperska, E., Kasperski, M. (2017). Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki biegowej. Handel Wewnętrzny, 4, 297-308.
 25. Polacy biegają. Wyniki badania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS (2017). Pobrane z: https://prezi.com/wjyuqirdunif/polacy-biegaja-2015/ (30.06.2017).
 26. Polacy docenili sport. Sondaż ARC Rynek i Opinia 2015 (2017). Pobrane z: http://www.arc.com.pl/ polacy_docenili_sport-40999562-pl.html (30.06.2017).
 27. Waśkowski, Z. (2014). Rynek biegowy w Polsce. W: Z. Waśkowski (red.), Marketing imprez biegowych (s. 9-17). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
 28. Wysocki, P. (2017). Atest trasy - gwarancją dystansu. Pobrane z: http://www.lubelskibiegacz.pl/ atest-trasy-gwarancja-dystansu.html (30.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu