BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bigos Krystian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Taksonomiczna ocena ekosystemów startupowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
An Sttempted Taxonomic Evaluation of Startup Ecosystems in Visegrad Countries
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 15-26, bibliogr. 35 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Metody taksonomiczne
Startup, Entrepreneurship, International entrepreneurship, Taxonomic methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, L26, P51
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie wstępnego przeglądu literatury przedmiotu na temat dotychczasowych badań nad startupami i ekosystemami, z powołaniem się na wybrane pozycje polsko- i obcojęzyczne, oraz empiryczna próba oceny ekosystemów startupowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Opierając się na subiektywnie dobranych wskaźnikach, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę ich oceny metodą taksonomiczną. Wykorzystano do tego syntetyczny wskaźnik oceny ekosystemów startupowych (SWES) oparty na wskaźniku Hellwiga. Uzyskane wyniki wykazują, że wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej najlepszy ekosystem funkcjonuje w Czechach, najmniej atrakcyjny zaś na Słowacji. Zauważa się znaczne polepszenie warunków ekosystemów na Węgrzech i w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to make an initial review of the research on startups and ecosystems by using a selective literature review, as well as an empirical attempt to evaluate startup ecosystems in Visegrad countries. The paper compares startup ecosystems in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia by using Hellwing taxonomic method. As evidenced by the analysis, the Czech Republic has the best startup ecosystem among all Visegrad countries, while the least attractive can be found in Slovakia. In the case of Hungary and Poland, it can be observed that their startup ecosystem conditions are getting better. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum J.A., Calabrese T., Silverman B.S., 2000, Don't go it alone. Alliance network composition and startups' performance in Canadian biotechnology, Strategic Management Journal, vol. 21, no. 3.
 2. Bellon M., 2016, Czas skończyć z nazywaniem każdego nowego biznesu startupem, https://businessinsider.com.pl/technologie/co-to-jest-startup-rodzaje-startupow/kt2g4cd [dostęp: 10.02.2018].
 3. Bergemann D., Hege U., 1998, Venture capital financing, moral hazard, and learning, Journal of Banking & Finance, vol. 22, no. 6-8.
 4. Blank S., Dorf B., 2012, The startup owner's manual. The Step-By-Step Guide for Building a Great Company, K&S Ranch, California.
 5. Damodaran A., 2009, Valuing young, start-up and growth companies. Estimation issues and valuation challenges, Stern School of Business, New York.
 6. Davila A., Foster G., Gupta M., 2003, Venture capital financing and the growth of startup firms, Journal of Business Venturing, vol. 18, no. 6.
 7. Digital Success Programme, 2016, Digital Startup Strategy of Hungary, http://www.kormany.hu/download/2/4b/21000/The Digital Startup Strategy of Hungary.pdf [dostęp: 28.01.2018].
 8. Fong S., 2011, Strategic management accounting of social networking site service company in China, Journal of Technology Management in China, vol. 6, no. 2.
 9. Graham P., 2012, Startup Equals Growth, Graham's Essays on entrepreneurship, http://www.paulgraham.com/growth.html [dostęp: 11.09.2017].
 10. Gross B., 2017, The single biggest reason why startups succeed, https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed/ [dostęp: 23.09.2017].
 11. Hambrick D., Crozier L., 1985, Stumblers and stars in the management of rapid growth, Journal of Business Venturing, vol. 1, no. 1.
 12. Hellmann T., Puri M., 2002, Venture capital and the professionalization of start-up firms. Empirical evidence, The Journal of Finance, vol. 57, no. 1.
 13. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, t. 15, nr 4.
 14. Hofer C.W., Charan R., 1984, The transition to professional management. Mission impossible?, American Journal of Small Business, vol. 9, no. 1.
 15. Isenberg D.J., 2010, How to start an entrepreneurial revolution, Harvard Business Review,vol. 88, no. 6.
 16. Isenberg D.J., 2011, The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy. Principles for Cultivating Entrepreneurship, Institute of International and European Affairs, http://www.innovationamerica.us/images/stories/2011/The-entrepreneurship-ecosystem-strategy-for-economic-growth-policy-20110620183915.pdf [dostęp: 27.01.2018].
 17. Johansson B., Lööf H., Savin M., 2015, European R&D efficiency, Economics of Innovation and New Technology, vol. 24, no. 1/2.
 18. Komisja Europejska, 2016a, Komunikat Komisji. Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0733&from=en [dostęp: 29.01.2018].
 19. Komisja Europejska, 2016b, Startup Europe, http://startupeuropeclub.eu/about-us/ [dostęp: 29.01.2018].
 20. Krajcik V., Formanek I., 2015, Regional Startup Ecosystem, European Business & Management, vol. 1, no. 2.
 21. Matthews C.H., Brueggemann R., 2015, Innovation and entrepreneurship. A competency framework, Routledge, New York - London.
 22. Moore J.F., 1993, Predators and prey. A new ecology of competition, Harvard Business Review, vol. 71, no. 3.
 23. Osterwalder A., Pigneur Y., 2010, Business model generation. A handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons, New Jersey.
 24. Pawlik A., 2012, Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 25. Picken J.C., 2017, From startup to scalable enterprise. Laying the foundation, Business Horizons, vol. 60, no. 5.
 26. Rasmussen E., 2011, Understanding academic entrepreneurship. Exploring the emergence of university spin-off ventures using process theories, International Small Business Journal, vol. 29, no. 5.
 27. Ries E., 2011, The lean startup, Crown Business, New York.
 28. Skala A., Beauchamp M., 2017, Visegrad Startup Report 2016/2017, https://www.aspeninstitutece. org/project/visegrad-startup-report-20162017/ [dostęp: 24.01.2018].
 29. Spender J.C., Corvello V., Grimaldi M., Rippa P., 2017, Startups and open innovation. A review of the literature, European Journal of Innovation Management, vol. 20, no. 1.
 30. Stankiewicz M., 2014, Dziś pomysł, jutro produkt: start-up - przykłady projektów na rynku IT, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, nr 2.
 31. Startup Genome, 2015, The Global Startup Ecosystem Ranking 2015, http://reports.startupgenome.com/reports/GlobalStartupEcosystemReport2015.pdf [dostęp: 21.01.2018].
 32. Wach K., 2014, Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości [w:] Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, red. K. Zieliński, Difin, Warszawa.
 33. Wach K., 2015, Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU. Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results, Zarz¹dzanie w Kulturze, t. 16, nr 1.
 34. Wydymus S., 1984, Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 35. Zeldin W., 2016, Hungary. Broad Tax Reforms Adopted, http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/hungary-broad-tax-reforms-adopted/ [dostęp: 09.02.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.001.9374
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu