BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chilimoniuk-Przeździecka Eliza (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polska w globalnych łańcuchach wartości
Poland in Global Value Chains
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 27-40, bibliogr. 18 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Offshoring, Wartość dodana, Łańcuch wartości
Offshoring, Value added, Value chain
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F11, F14, F60, L23
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie miejsca Polski w globalnych łańcuchach wartości oraz wskazanie w nich roli polskich przedsiębiorstw. Służą temu celowi tradycyjne wskaźniki powiązań z GVC, czyli udział zagranicznej wartości dodanej w krajowym eksporcie (FVA) oraz krajowej wartości dodanej zawartej w eksporcie innych krajów (IVA).Analizie poddano także inne dane dostępne bazie OECDTiVA oraz wyniki badań ankietowych polskich przedsiębiorstw. Przeprowadzone badanie pozwala stwierdzić, że Polska odnotowuje nieco słabsze powiązania w GVC w porównaniu z krajami naszego regionu. Zagraniczna wartość dodana stanowi tylko jedną trzecią polskiego eksportu, a polska wartość dodana wykorzystywana w eksporcie naszych partnerów handlowych to zaledwie czwarta część polskiego eksportu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to determine the place of Poland in global value chains and to indicate the role played in them by Polish enterprises. This was achieved using traditional indicators of GVC links, i.e., the share of foreign value added in domestic exports (FVA) and the domestic value added embodied in the export of other countries (IVA). Other data available in the OECD TiVA database as well as the results of surveys of Polish enterprises were also taken into account. The study shows that Poland has slightly weaker connections in GVC compared to the other countries in our region. Foreign value added accounts for only one third of Polish exports, and Polish added value used in the export of our trading partners is a quarter of Polish exports.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABSL, 2017, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa.
 2. Bems R., Johnson R.C., Yi K.-M., 2011, Vertical Linkages and the Collapse of Global Trade, American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 101, no. 3.
 3. Bems R., Johnson R.C., Yi K.-M., 2013, The Great Trade Collapse, Annual Review of Econo- mics, vol. 5, no. 1.
 4. BussiPre M., Callegari G., Ghironi F., Sestieri G., Yamano N., 2013, Estimating Trade Elasticities. Demand Composition and the Trade Collapse of 2008-09, American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 5, no. 3.
 5. Eaton J., Kortum S., Neiman B., Romalis J., 2016, Trade and the Global Recession, American Economic Review, vol. 106, no. 11.
 6. Feenstra R., Hanson G.H., 1999, The Impact of Outsourcing and High-Technology Capital on Wages. Estimates for the United States, 1979-1990, Quarterly Journal of Economics, vol. 114, no. 3.
 7. GUS, 2018, Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematycz- ne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemy- slowych-w-2016-roku,3,14.html [dostęp: 12.01.2018].
 8. Haugh D., Kopoin A., Rusticelli E., Turner D., Dutu R., 2016, Cardiac Arrest or Dizzy Spell. Why is World Trade So Weak and What can Policy Do About It?, OECD Economic Policy Papers no. 18, Paris.
 9. Hoekman B. (ed.), 2015, The Global Trade Slowdown. A New Normal?, A VoxEU eBook, CEPR Press and EUI, London.
 10. Hummels D., Ishii J., Yi K.-M., 2001, The nature and growth of vertical specialization in world trade, Journal of International Economics, vol. 54, no. 1.
 11. IMF, 2016, Global trade. What's behind the slowdown?, World Economic Outlook, Chapter 2, October.
 12. Kol J., Rayment P., 1989, Allyn Young Specialisation and Intermediate Goods in Intra-Industry Trade, [w:] Intra-Industry Trade, eds. P.K.M. Tharakan, J. Kol, Palgrave Macmillan, London.
 13. Koopman R., Wang Z., Wei S.-J., 2008, How much Chinese exports is really made in China? Asses- sing foreign and domestic value-added in gross exports, NBER Working Papers, no. 14109.
 14. Koopman R., Wang Z., Wei S.-J., 2014, Tracing value added and double counting in gross exports, American Economic Review, vol. 104, no. 2.
 15. Los B., Timmer M.P., de Vries G.J., 2015, How global are Global Value Chains? A New Approach to Measure International Fragmentation, Journal of Regional Science, vol. 55.
 16. PARP, 2014, Ewaluacja potencjału eksportowego polskich firm, raport z badania, http://www. parp.gov.pl/e-book/ebook/553 [dostęp: 10.02.2018].
 17. TiVA, OECD Stat, 2018, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2016_C1# [dostęp: 15.11.2017-06.02.2018].
 18. Young A.A., 1928, Increasing Returns and Economic Progress, History of Economic Thought Articles, vol. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.002.9375
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu