BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falkowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Konkurencyjność gospodarek surowcowych w handlu międzynarodowym a rola otoczenia instytucjonalnego - przypadek Azerbejdżanu
International Trade Competitiveness of Natural Resource-based Economies and the Role of Institutions - Case of Azerbaijan
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 71-83, bibliogr. 26 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Gospodarka surowcowa, Konkurencyjność handlowa, Konkurencyjność międzynarodowa
Raw materials economy, Trade competitiveness, International competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D02, F14, O17, O43
summ., streszcz.
Kraj/Region
Azerbejdżan
Azerbaijan
Abstrakt
Celem części teoretycznej artykułu jest określenie roli instytucji w kształtowaniu konkurencyjności gospodarek surowcowych w handlu międzynarodowym, natomiast części empirycznej - omówienie przedmiotowego zagadnienia na przykładzie Azerbejdżanu wraz z analizą pozycji konkurencyjnej azerskiej gospodarki we współczesnym handlu międzynarodowym. W tym celu zastosowano dwa wskaźniki, tj. ujawnionych przewag komparatywnych Balassy oraz relacji eksportowo-importowych Lafaya. Z przeprowadzonej analizy wynika generalny wniosek, iż szeroko rozumiane instytucje w krajach o gospodarkach surowcowych w istotny, najczęściej negatywny, sposób determinują ich konkurencyjność w handlu międzynarodowym. W przypadku Azerbejdżanu istniejące uwarunkowania instytucjonalne, pomimo podejmowanych zmian, nie dają podstaw, aby zakładać, iż w nieodległej przyszłości obecny niski poziom konkurencyjności tego kraju w handlu międzynarodowym ulegnie znacznej poprawie, co dodatkowo wzmocni surowcowy charakter azerskiej gospodarki i silnie uzależni dalszy jej rozwój od koniunktury cenowej na międzynarodowych rynkach surowcowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the theoretical part of the paper is to determine the role of institutions in shaping the competitiveness of natural resource-based economies in international trade. The aim of its empirical part is to discuss this issue on the example of Azerbaijan, while analysing its economy's competitive position in contemporary international trade. To this end, two indicators were applied: Balassa's Revealed Comparative Advantage (RCA) Index and the Lafay Index (LFI) of international trade specialization. A general conclusion to be drawn from the analysis is that in countries with natural resource-based economies, institutions sensu largo have a considerable, and mostly negative, impact on their international trade competitiveness. In the case of Azerbaijan, the existing institutional environment, despite the changes undertaken, does not allow to expect any significant improvement of the country's present low international competitiveness in the near future. This, in turn, will further reinforce the natural resource-based character of Azerbaijan's economy, making its future growth highly dependent on price developments in international natural resource markets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azerbaijan-2020: The Vision of the Future, 2012, http://www.undp.org/content/dam/azerbaijan/docs/sustain_development/AZ_Vision2020_government_draft_en.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 2. Bahar D., Santos M., 2018, One more resource curse. Dutch disease and export concentration, Journal of Development Economics, vol. 132.
 3. Balassa B., 1965, Trade liberalization and 'revealed' comparative advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 33, no. 2.
 4. Balassa B., 1989, 'Revealed' comparative advantage revisited, [w:] Comparative advantage, trade policy and economic development, ed. B. Balassa, New York University Press, New York.
 5. CIA World Factbook, 2017, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [dostęp: 19.02.2018].
 6. Delgado M., Ketels C., Porter M.E., Stern S., 2012, The Determinants of National Competitiveness, NBER Working Paper, no. 18249.
 7. Dobbs R., Oppenheim J., Kendall A., Thompson F., Bratt M., Marel F. van der, 2013, Reverse the curse. Maximizing the potential of resource-driven economies, McKinsey Global Institute.
 8. EBRD, 2017, Transition report 2017-18, London.
 9. EBRD database, http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition-indicators.html [dostęp: 19.02.2018].
 10. Fagerberg J., 1996, Technology and Competitiveness, Oxford Review of Economic Policy, vol. 12, no. 3.
 11. Franke A., Gawrich A., Alakbarov G., 2009, Kazakhstan and Azerbaijan as Post-Soviet Rentier States. Resource Incomes and Autocracy as a Double 'Curse' in Post-Soviet Regimes, Europe-Asia Studies, vol. 61, no. 1.
 12. Lafay G., 1992, The Measurement of Revealed Comparative Advantages, [w:] International Trade Modeling, eds. M.G. Dagenais, P.A. Muet, Chapman & Hill, London.
 13. Mehlum H., Moene K., Torvik R., 2006, Institutions and the Resource Curse, The Economic Journal, vol. 116.
 14. Moore Stephens Azerbaijan, 2015, Azerbaijan Extractive Industries Transparency Initiative, https://eiti.org/sites/default/files/migrated_files/aze_eiti_report_2013.pdf [dostęp: 11.02.2018].
 15. Nelson R.R., 2008, What Enables Rapid Economic Progress. What Are the Needed Institutions?, Research Policy, vol. 37.
 16. OECD, 2005, OECD Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 [dostęp: 13.02.2018].
 17. OECD, 2016, Anti-Corruption Reforms in Azerbaijan, http://www.oecd.org/corruption/antibribery/OECD-ACN-Azerbaijan-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 18. Pejovich S., 1995, Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluwer A.P., Dordrecht.
 19. Roland G., 2016, Development Economics, Routledge, London - New York.
 20. Sachs J.D., Warner A.M., 1997, Natural Resource Abundance and Economic Growth, Harvard University, Cambridge, MA.
 21. Transparency International, 2017, Corruption Perception Index 2017, https://www.transpaency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 [dostęp: 17.02.2018].
 22. United Nations Commodity Trade Statistics Database, https://comtrade.un.org/ [dostęp: 31.01.2018].
 23. WEF, 2017, Global Competitiveness Report 2017-2018, Geneva.
 24. Weresa M.A. (red.), 2014, Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer International Publishing, Switzerland.
 25. World Bank, 2002, Building Institutions for Markets, Washington.
 26. World Development Indicators, 2017, https://data.worldbank.org/products/wdi [dostęp: 03.02.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.005.9378
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu