BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berdowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wspomaganie procesu rekrutacji pracowników za pomocą chatbotów - analiza wybranych rozwiązań
Supporting the Recruitment Process Using Chatbots : Analysis of Selected Solutions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 5, s. 93-112, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, e-rekrutacja, Proces rekrutacji, Programowanie neurolingwistyczne (NLP)
Employee recruitment, e-recruitment, Recruitment process, Neuro-Linguistic Programming (NLP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono systemy konwersacyjne, popularnie zwane chatbotami, w kontekście ich stosowania w procesie rekrutacji. W pracy opisane zostały początki systemów konwersacyjnych, ich popularność w zastosowaniach biznesowych oraz ich przyszła rola we współczesnym świecie. Głównym celem tego opracowania było zaprezentowanie przesłanek wykorzystania chatbotów w rekrutacji oraz wyzwań stojących przed firmami chcącymi wdrożyć to nowatorskie rozwiązanie. Zwrócono także uwagę na aspekt wizerunkowy firm stosujących chatboty w rekrutacji. Ponadto opisano wybrane systemy konwersacyjne stosowane do wspomagania procesu rekrutacji wykorzystywane na świecie i pierwsze rozwiązanie tego typu istniejące w Polsce. Dokonana została również analiza przedstawionych systemów pod kątem udostępnianych przez nie funkcjonalności. W badaniach wykorzystano analizę literatury przedmiotu i danych wtórnych oraz desk research. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses intelligent conversational systems (popularly known as "chatbots") as support for the recruitment process. It presents information about the historical origins of conversational systems, their popularity in business applications, and their future role in the modern world. The most important problem discussed in this paper is the premises for use of chatbots in the recruitment process and challenges standing before companies hoping to implement this innovative solution. Attention is also called to the image of the company applying chatbots in recruitment. Moreover, selected conversational systems used in recruitment process support around the world are described, as is the first system of this type used in Poland. Also included is an analysis of the presented solutions in terms of the functionality they provide. The research utilizes an analysis of topical literature, secondary data, and desk research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A How-To Guide For Using A Recruitment Chatbot (2018), < https://ideal.com/recruitment-chatbot/ >.
 2. AI and robotics are changing the future of work. Are you ready (2018), < https://events.technologyreview.com/emtech/next/18/?utm_medium=trsite&utm_source=inhouse_promo&utm_campaign=emtech_next_18&utm_term=conference&utm_content=topics&discount=EMTECHNEXTLEARN&_ga=2.92852189.1129603184.1527587880-998024534.1527587880#section-register >.
 3. An over-automated recruitment process leaves candidates frustrated and missing personal connections, finds Randstad US study (2018), < https://www.prnewswire.com/news-releases/an-over-automated-recruitment-process-leaves-candidates-frustrated-and-missing-personal-connections-finds-randstad-us-study-300498881.html >.
 4. Beerud S. (2018), Chat Bots Are the New HR Managers Automating can make HR more personal, w In Business, < http://inbusinessphx.com/human-resources/chat-bots-are-the-new-hr-managers >.
 5. Buchnowska D. (2015), Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce - projekt badania, Współczesna Gospodarka, tom 6.
 6. Candidate Assistant - Engaging job seekers through an enhanced experience (2018), < https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/63/en/63013963usen/collaboration-and-talent-solutions-data-sheet-63013963usen-20180312.pdf >.
 7. Chandler S. (2018), The AI Chatbot Will Hire You Now, < https://www.wired.com/story/the-ai-chatbot-will-hire-you-now/ >.
 8. Chatbots for Recruitment: Sutherland shares it's experience (2018), < https://www.hellorubin.com/single-post/2017/11/22/Chatbots-for-Recruitment-Sutherland-shares-its-experience >.
 9. Chatbots.org (2018), < https://www.chatbots.org >.
 10. Cheesman J. (2018), Recruiting Chatbot Market Remains Red Hot, Mya Raises $18 Million, w ERE | The Industry Leader in Recruiting News and Insights, < https://www.ere.net/mya-raises-18-million/ >.
 11. Chirkowska-Smolak T., Grobelny J. (2014), Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96).
 12. Czym jest czatbot? (2018), < https://chatbot.pl/about >.
 13. Dale R. (2016), The return of the chatbots, Natural Language Engineering, nr 22 (5), s. 811-817, Cambridge University Press, < https://www.cambridge.org/core/se rvices/aop-cambridge-core/content/view/0ACB73CB66134BFCA8C1D55D20BE6392/S1351324916000243a.pdf/the-return-of-the-chatbots.pdf >.
 14. Emplocity (2018), < https://emplocity.pl/dla-pracodawcow/ >.
 15. Katalog 100 najciekawszych start-upów konkursu Start-up Challenge, European Start-Up Days, Katowice 15-16.05.2018.
 16. Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 (2018), < https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/ >.
 17. Glenn M. (2018a), I, Recruiter, Chatbots Journal, < https://chatbotsjournal.com/i-recruiter-53da5b7a67ce >.
 18. Glenn M. (2018b), Building the future of the recruitment industry, Chatbots Journal, < https://chatbotsjournal.com/building-the-future-of-the-recruitment-industry-d685da391d59 >.
 19. Herndon C. (2018), Case Study: How Georgia State University supports every student with personalized text messaging, < http://blog.admithub.com/case-study-how-admithub-is-freezing-summer-melt-at-georgia-state-university >.
 20. How HR chatbots are changing the recruitment game (2018), < https://www.ideas2it.com/blog/hr-chatbots-recruitment/ >.
 21. IBM Watson Candidate Assistant. Engaging job seekers through an enhanced experience (2018), < https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/63/en/63013963usen/collaboration-and-talent-solutions-data-sheet-63013963usen-20180312.pdf >.
 22. Inżynieria wiedzy.pl (2018), < http://www.inzynieriawiedzy.pl/systemy-inteligentne/programy-konwersacyjne/istota-historia-ewolucja >.
 23. Knight W. (2018a), Conversational Interfaces. Powerful speech technology from China's leading Internet company makes it much easier to use a smartphone, MIT Technology Review, < https://www.technologyreview.com/s/600766/10-breakthrough-technologies-2016-conversational-interfaces/ >.
 24. Knight W. (2018b), The HR person at Your Next Job May Actually Be a Bot, MIT Technology Review, < https://www.technologyreview.com/s/602068/the-hr-person-at-your-next-job-may-actually-be-a-bot/?utm_campaign=socialflow&utm_source=facebook&utm_medium=post >.
 25. Kulik W. (2018), Pracy mogą nam szukać boty, < http://www.benchmark.pl/aktualnosci/emplocity-bot-do-szukania-pracy.html >.
 26. Leong C. (2018), Technology & recruiting 101: how it works and where it's going, Strategic HR Review, vol. 17, z. 1.
 27. Lewis G. (2018a), Recruiting Chatbots Won't Take Your Job, But They May Make It Easier, < https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/future-of-recruiting/2017/how-recruiting-chatbots-work-and-what-recruiters-and-candidates- >.
 28. Lewis G. (2018b), How Sutherland Is Using a Chatbot to Improve Candidate Experience, < https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/talent-on-tap/2017/meet-tasha-the-chatbot-that-improves-candidate-experience >.
 29. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 30. Majssner B. (2018), Biznes sterowany algorytmami, < https://www.computerworld.pl/news/Biznes-sterowany-algorytmami,406799.html >.
 31. Maurer R. (2018), Many Job Seekers Are Ready to Work with AI, Chatbots, < https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/many-job-seekers-are-ready-to-work-with-ai-chatbots.aspx >.
 32. Mya Your team's A.I. recruiter (2018), < https://hiremya.com/ >.
 33. Olanicki M. (2018), Przykra historia Tay. Przez dobę nastoletni bot Microsoftu zmienił się w rasistkę, < https://www.dobreprogramy.pl/Przykra-historia-Tay.-Przez-dobe-nastoletni-bot-Microsoftu-zmienil-sie-.html >.
 34. Peterson D. (2018), AdmitHub Launches First College Chatbot with Georgia State University, dostęp 2 czerwca 2018, < http://blog.admithub.com/admithub-launches-first-college-chatbot-with-georgia-state >.
 35. Ptaszynski M., Dybala P., Higuhi S., Shi W., Rzepka R., Araki K. (2010), Towards Socialized Machines: Emotions and Sense of Humour in Conversational Agents, w Zeeshan-Ul-Hassan Usmani (red.), InTech, < http://www.intechopen.com/books/web-intelligence-and-intelligent-agents/towards-socialized-machinesemotions-and-sense-of-humour-in-conversational-agents >.
 36. Pyrek R. (2004), Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, w Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 5.
 37. Robot Revolution: Automation And Robotics In Recruitment (2018), dostęp 20 maja 2018, < https://www.robertwalters.com/content/dam/resource-solutions/Files/Resource-Solutions-Robot-Revolution.pdf >.
 38. Schweyer A. (2018), Robots in Recruiting - The Implications of AI on Talent Acquisition, < https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1859609/FINAL CONTENT PDFS/Whitepapers/[Whitepaper] Robots in Recruiting - The Implications of AI on Talent Acquisition.pdf >.
 39. Selekcja i rekrutacja. Przegląd stosowanych metod i narzędzi (2018), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, < https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/694900/Selekcja i rekrutacja. Przegląd stosowanych metod i narzędzi.pdf/21a3ed6f-0848-41e1-af4a-68badfebf5d5?t=1436954642000 >.
 40. Sergeant Star (2018), < http://ict.usc.edu/prototypes/sgt-star/ >.
 41. Sgt. Star Wants You: Inside the Army's Multimillion-Dollar Chatbot (2018), NBC News, < https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/sgt-star-wants-you-inside-armys-multimillion-dollar-chatbot-n84501 >.
 42. Should the EFF Be Concerned About The Government's Use of Virtual Agents? (2018), Virtual Agent Chat, w Intelligent Virtual Agent and Intelligent Personal Assistant News and Views, < https://virtualagentchat.com/tag/sgt-star/ >.
 43. Sims W. (2018), Chatbots Poised To Change Candidate-Employer Engagement, Chatbots Journal, < https://chatbotsjournal.com/chatbots-and-employers-7a3d5b21daaa >.
 44. Spałek M. (2012), Facebook - narzędzie kariery czy platforma rozrywki? Idea i wstępny sprawdzian koncepcji badania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (84).
 45. Sri Ravipati (2018), Using AI Chatbots to Freeze 'Summer Melt' in Higher Ed, Campus Technology, < https://campustechnology.com/articles/2017/03/07/using-ai-chatbots-to-freeze-summer-melt-in-higher-ed.aspx >.
 46. Technologie kognitywne stają się megatrendem (2018), < http://www.benchmark.pl/aktualnosci/technologie-kognitywne-staja-sie-megatrendem.html >.
 47. Technology, Media & Telecommunications Predictions 2016 (2018), < https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-prediction-2016-full-report.pdf >.
 48. The Disruptive Chat Bots. Sizing up real opportunities for business (2018), < https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/ie-dispruptive-chat-bots.pdf >.
 49. Tomczak M., Balcerzak D. (2016), Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa rekruterów, Marketing i Rynek, nr 3.
 50. Turing A. (1950), Computing machinery and intelligence, Mind, vol. 59, nr 236, < http://phil415.pbworks.com/f/TuringComputing.pdf >.
 51. Ułan G. (2018), Koniec z wysyłaniem CV? Polski bot na Messengerze sam znajdzie Ci pracę, < http://antyweb.pl/koniec-z-wysylaniem-cv-polski-bot-na-messengerze-sam-znajdzie >.
 52. Waśko R. (2016), Wybrane aspekty różniące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu, w Rykl Z., Kinal J. (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności, Rzeszów, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.
 53. What is cognitive talent management? (2018), dostęp 23 maja 208, < https://www.ibm.com/talent-management >.
 54. Zhou H., Huang M., Zhang T., Zhu X., Liu B. (2017), Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory, dostępny przez Cornell University Library < https://arxiv.org/pdf/1704.01074.pdf >.
 55. Ziomek J., Tylżanowski R. (2017), Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 3 (368), t. II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu