BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht Zdzisław (Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław), Pałka Daniel (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Manipulacja w procesie dowodzenia
Manipulation in the Command Process
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 67-75, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Manipulacja społeczna, Motywacje, Obronność
Social manipulation, Motivation, Defences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy relacji przełożony-podwładny pod względem użycia technik wywierania wpływu. Badana była obecność oraz świadomość i opinie użycia technik manipulacyjnych oraz ich miejsca w wykonywaniu zadań w procesie dowodzenia. Na podstawie literatury opisano istotę powyższych kategorii, przeprowadzono w terenie własne badania ankietowe wśród wojskowych oraz uogólniono wnioski i opinie badanych dotyczące wykorzystywania manipulacji jako motywatora w procesie dowodzenia. Opinie zebrano w trzech korpusach wojskowych: oficerskim, podoficerskim i żołnierzy zawodowych.(abstrakt autora)

The article is about relation supervisor-subordinate with the emphasize in terms of techniques of wielding influence. In the article were examined presence, awareness and opinions of manipulation techniques use and their place in tasking command process. Based on the literature meaning of foregoing categories they have been described, questionnaire surveys were carried out among the military, the opinions of the respondents were generalized regarding the use of manipulation as a motivator in the command process. Opinions were collected from three military corps: officer, non-commissioned officer and professional soldiers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2007). Zarządzanie ludźmi. Poznań: Rebis.
 2. Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Bralczyk, J. (2004). Język na sprzedaż. Gdańsk: GWP.
 4. Cialdini, R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
 5. Creveld, M. (2014). Dowodzenie na wojnie. Warszawa: Tetragon.
 6. Garcia-Guiu, C., Moya, M., Molero, F. i in. (2016). Transformational Leadership and Group Potency in Small Military Units: The Mediating Role of Group Identification and Cohesion. Journal of Work and Organizational Psychology - Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 32 (3), 145-152.
 7. Gołąb, Z., Kołcz, S. (1974). Współczesne dowodzenie wojskami. Warszawa: MON.
 8. Grabowski, K., Dąbrowski, C. (2008). Poglądy i doświadczenia. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
 9. Hartley, G., Karinch, M. (2011). Podręcznik manipulacji. Warszawa: Bellona.
 10. https://pl.wikipedia.org/wiki/Charyzma (17.01.2017).
 11. Knecht, Z. (2002). Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych. Wrocław: BK-Nauka.
 12. Knecht, Z., Krysze-Jasiński, R., Pasiak, O. (2016). Poziom znajomości promocji bezpieczeństwa wśród studentów wybranych uczelni wyższych. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3 (32), 143-161
 13. Knecht, Z., Tarczewska, M. (2014). Współczesne uwarunkowania organizacji. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
 14. Knecht, Z., Tarczewska, M., Żeligowski, H. (2015). Anatomia sytuacji kryzysowych, czyli przemożna siła plotki. Gospodarka - Rynek - Edukacja, 4 (16), 21-27.
 15. Kręcikij, J., Wołejszo, J. (2007). Podstawy dowodzenia. Warszawa: AON.
 16. Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 17. Ledzianowski, J., Michaluk, A. (2007). Modernizacja kształcenia podchorążych na kierunku zarządzanie - wyzwania i postulaty. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
 18. Mayer, R. (2006). Sztuka argumentacji. Gdańsk: GWP.
 19. Pfeffer, J. (2017). Przewodzenie - mity i prawdy. Poznań: Rebis.
 20. Proces dowodzenia (2017). Pobrane z: http://blog.gunfire.pl/wp-content/uploads/2013/05/Proces- -dowodzenia-zrodlo-DD-3.2.5.jpg (1.04.2017).
 21. Smal, T. (2003). Lider w szkoleniu technicznym. W: M. Kaliński (red.), Lider wojskowy u progu XXI wieku (s. 31-37). Warszawa: MON.
 22. Śmiałek, M.J. (2003). Przewodzenie w kierowaniu - potrzeby i wyzwania. Poznań: Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
 23. Trzoda, M. (2004). Zasady i wymagania dowodzenia. Warszawa: AON.
 24. Urbaniak, A. (2017). Metody manipulacji - 5 technik wywierania wpływu na ludzi. Pobrane z: PoradnikZdrowia.pl (1.04.2017).
 25. Wierzbicki, P. (1987). Struktura kłamstwa. Londyn: Aneks
 26. Wirtz, J., Commanding Military Power: Organizing for Victory and Defeat on the Battlefield. International Affairs, 93 (6), 1476-1477.
 27. Wołejszo, J. (2007). Struktury organizacyjne w organizacji wojskowej. W: J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia. Warszawa: AON.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu