BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenc Augustyn (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim
Competitiveness of Polish Road Transport on the European Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 77-87, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Konkurencyjność, Transport drogowy, Rynek europejski
Services, Competitiveness, Road transport, European market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R41, L91, L87
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na pokazaniu pozycji Polski i polskich przewoźników na tle rynku europejskiego. Jednym z celów publikacji była ocena szans polskich przewoźników drogowych na rynku europejskim oraz wskazanie czynników decydujących o powodzeniu prowadzenia firmy transportowej na rynku. Według statystyk Eurostat pod względem pracy przewozowej Polska znajduje się na drugim miejscu w Europie, natomiast pod względem przewożonej masy ładunków - na miejscu czwartym. Taka sytuacja pokazuje, że polskie firmy transportowe prowadzą agresywną strategię wejścia na rynku zagraniczne i konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności przewozów. W artykule omówiono tendencje rozwoju rynku europejskiego, a także aspekty ekonomiczne związane z działalnością gospodarczą polskich przewoźników. Przedstawione zostały szanse i zagrożenia dla polskich firm z branży TSL, jak i przewidywania odnośne do dalszego ich rozwoju.(abstrakt autora)

This article focuses on showing the position of Poland and Polish carriers against the European market. One of the objectives of the publication was to assess the chances of Polish road carriers on the European market and to indicate the factors determining the success of running a transport company on the market. According to Eurostat statistics, Poland is in second place in Europe in terms of transport performance. However, in terms of the transported weight of cargo, it is in the fourth place. This situation shows that Polish transport companies are pursuing an aggressive strategy of entering the foreign market, and it is necessary to take measures aimed at increasing the efficiency of transport. The article discusses trends in the development of the European market as well as economic aspects related to the economic activity of Polish carriers. Opportunities and threats for Polish companies from the TFL sector as well as predictions related to their further development were presented.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat (2017). Pobrane z: www.ec.europa.eu (16.06.2017).
 2. Kordel, Z. (2016). Regulowanie rynku transportu drogowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 58, 243-254.
 3. Leończuk, D. (2011). Transport drogowy towarów w Polsce. Economy and Management, 4, 98-108.
 4. Mindur, L. (2016). Przewozy międzynarodowego transportu drogowego w Polsce po transformacji gospodarczej. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 1449-1452.
 5. Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 6. Rucińska, D., Kędzior-Laskowska, M. (2015). Bezpieczeństwo i terminowość - atrybuty jakości usług w transporcie drogowym ładunków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 57, 129-144.
 7. Rudnikowska, E. (2013). Gęściej, czyli świat się kurczy. Pobrane z: http://www.newsweek.pl/biznes/ tsl-transport-newsweek-pl,artykuly,275494,1.html (16.06.2017).
 8. Szymonik, A. (2014). Eurologistyka teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 9. Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015 (2017). Warszawa.
 10. Transport - wyniki działalności w 2013 roku (2015). Warszawa.
 11. Transport - wyniki działalności w 2015 roku (2017). Warszawa.
 12. Urbanyi-Popiołek, I. (red.) (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu