BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
Tourist Market Relations with Substitution Markets
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 99-108, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Rynek usług turystycznych
Tourism market, Tourism services market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D47, L82, L83, L86, Z31, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia substytucyjności rynku turystycznego z rynkami branżowymi. Podstawowy zakres substytucji obejmuje rynek turystyczny z innymi rynkami czasu wolnego. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia funkcjonowania i struktury rynku turystycznego. Następnie zinterpretowano istotę substytucyjności rynku turystycznego oraz wskazano na zakres jego substytucji z rynkami czasu wolnego oraz dokonano charakterystyki wytypowanych rynków substytucyjnych. Wskazano także na inne obszary substytucyjności w stosunku do rynku turystycznego. Podstawowym efektem przeprowadzonych analiz jest określenie trzech rodzajów relacji substytucji rynku turystycznego z rynkami czasu. Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia substytucji rynku turystycznego z innymi rynkami branżowymi wraz z określeniem rodzaju relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą.(abstrakt autora)

The article presents the issues of substitutability of the tourism market with industry markets. The basic scope of substitution covers the tourism market with other leisure markets. At the outset, the issues of: the functioning and structure of the tourism market were presented. Next, the essence of substitutability of the tourist market was interpreted and the scope of its substitution with leisure markets was indicated and the characteristics of selected substitution markets were made. Other areas of substitutability in relation to the tourist market were also indicated. The basic effect of the analyzes carried out is the determination of three types of relationship between tourism market substitution and leisure markets. The aim of the study is to present the issue of substitution of the tourism market with other industry market, along with specifying the type of relations that take place between them.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument, rynek, marketing. Warszawa: Liber.
 2. Cieloch, C., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny czasem konsumpcji. Warszawa: PWE.
 3. Ďuriček, M., Obodyński, K. (2006). Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki. Rzeszów: Wyd. UR.
 4. Düssel, M. (2009). Marketing w praktyce. Warszawa: BC.edu.
 5. Jung, B. (1996). Leisure Statistics Turing the Period of Reforms in Poland. W: J. Cushman, A.J. Veal, J. Zuzanek (red.), World Leisure Participation (s. 262-276). Oxford: CAB International.
 6. Kleiber, D. (1999). Leisure Experience and Human Development. A Dialectical Interpretations. New York: Basic Books.
 7. Kurek, W. (red.) (2007). Turystyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 8. Kwilecka, M. (red.) (2006). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: AlmAmer.
 9. Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
 11. Panasiuk, A. (red.) (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 12. Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 13. Panasiuk, A., Michalska, K., Wolska, A. (2016). Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 4, 177-190.
 14. Pawlicz, A. (2012). E-turystyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 15. Rucińska, D. (2011). Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 287-304.
 16. Salmann, N. (2010). Magatrend wellness & spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa XXI wieku. Kraków: Linea.
 17. Siwiński, W. (2007). Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach emirycznych nauk społecznych. Warszawa: AlmaMer.
 18. Szymańska, E., Dziedzic, E., Panasiuk, A., Panfiluk, E., Rutkowski, A. (2017). Innowacje w turystyce zdrowotnej. Warszawa: Difin.
 19. Toczek-Werner, S. (red.) (1999). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wyd. AWF.
 20. Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 21. Wolańska, T. (1997). Leksykon. Sport dla wszystkich - rekreacja ruchowa. Warszawa: Wyd. AWF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu