BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja włączenia Polski i polskich terminali do obsługi ładunków w relacjach Chiny-Europa-Chiny
The Concept of Joining Poland and Polish Terminals to Freight Handling in China-Europe-China Relations
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 109-120, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Terminale intermodalne
Intermodal terminals
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R41, R49
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę włączenia Polski i polskich terminali do realizacji idei "Jedwabnego Szlaku" w relacji Chiny-Europa. Nasz kraj ma szansę na udział w aktywizacji kolejowych i morskich przewozów ładunków w kontenerach z Chin do Europy. Idea "Jedwabnego Szlaku" może być pomocna w realizacji globalnych wyzwań transportowych.(abstrakt oryginalny)

Many forms of cooperation between countries and companies can be observed In the World, in Europe, in Poland. Many economic entities make many efforts to have the most updated products and services so distribution and trade networks could be prepared for winning the competitive struggle. In the world economy we can observe emergence of global entities and producers networks, which are willing to win an international competition by means of efficient and effective transport system. The European Union still desires to play an important role in this global expansion (so does Poland), but we have been observing a high activity of Chinese economy on the world market for many years. Therefore, evaluation of chances of Poland and Polish terminals in operation of international freight in China-Europe-China relations will be the main subject of consideration in this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Godusławski, M. (2017). Made In Poland nie podbija Chin. Pobrane z: https://www.pb.pl/made-in- -poland-nie-podbija-chin-853319 (24.03.2018).
 2. Grzybowski, M. (2015). Transport morski LNG. Polska Gazeta Transportowa, 47, 4-5.
 3. GUS (2016). Raport metodologiczny transportu kombinowanego w Polsce. Warszawa.
 4. International Trade Statistic 2010-2016 (2017). Pobrane z: www.wto.org (10.02.2017).
 5. Kęciek, K. (2017). Giganty mórz. Pobrane z: www.tygodnikprzeglad.pl/giganty-morz/ (10.02.2017).
 6. Krośnicka, K.A. (1990). Technologie w portach morskich. W: L. Mindur (red.), Technologie transportowe (s. 203-212). Warszawa: WKiŁ
 7. Kuciński, K. (2002). Gospodarka globalna. Poznań: Kurpisz.
 8. Lipińska-Słota, A. (2009). Korytarze transportowe Europa-Azja (s. 91-103). W: M. Mindur (red.), Transport Europa-Azja. Warszawa, Radom: PIB.
 9. Mendyk, E. (2003). Magistrala transsyberyjska i jej znaczenie gospodarcze. Spedycja, Transport, Logistyka, 9, 12-18.
 10. Mindur, M. (red.) (2009). Transport Europa-Azja, Warszawa, Radom: PIB.
 11. Naisbitt, J. (2007). Megatrendy, dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zyska i S-ka.
 12. Nowy Jedwabny Szlak Chin szansą dla Polski na inwestycje i eksport (2016). Pobrane z: https:// www.pb.pl/nowy-jedwabny-szlak-chin-szansa-dla-polski-na-inwestycje-i-eksport-802881 (30.12.2016).
 13. Perenc, J. (2013). Inwestycje w infrastrukturę bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim jako szansa rozwoju transportu kombinowanego w PKP CARGO. W: D. Zarzecki, J. Perenc (red.), Transport intermodalny w Polsce (s. 247-261). Szczecin: WNUS.
 14. Perenc, J., Godlewski, J. (2000). Międzynarodowe przewozy towarowe. Warszawa: PWT.
 15. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu. Warszawa: CeDeWu.
 16. Raczyński, J., Wardal, M. (2008). Problemy techniczne i eksploatacyjne kompatybilności systemów kolejowych 1435 i 1520 mm. Warszawa: Konferencja SITK RP.
 17. Rosa, G. (2013). Konkurencja w transporcie. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Stiglitz, J. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 19. Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: WNUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu