BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług
Foreign Direct Investment - Investments Attractiveness Criteria in the Service Sector
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 121-130, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Direct investments, Foreign investment, Investing attractiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, F23, O16
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy czynników atrakcyjności inwestycyjnej (w odniesieniu do BIZ) dla sektora usług. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że dla analizowanej grupy inwestorów zagranicznych decydujące znaczenie w sektorze usług ma rynek, zwłaszcza jego wielkość. Podmioty prowadzące działalność usługową podejmują głównie inwestycje zorientowane na rynek, tworząc przedsiębiorstwa-oddziały, które inwestują na rynku kraju lokaty inwestycji w celu sprzedaży tam swoich usług.(abstrakt oryginalny)

The increasing attractiveness of the services sector for foreign investors indicates the need to define "a set of advantages and disadvantages specific to the location of the investment" (Pilarska, 2006, p. 47). This study assessed the characteristics, factors that, according to foreign investors, determine the attractiveness of the location of the investment. According to the analyzed group of foreign investors, the market, especially its size, plays a decisive role in the services sector. Political conditions are not important for investors, and as a neutral are perceptible the existing opportunities for transfer of profits. It can therefore be concluded that the analyzed group of entities operating in the service sector undertakes mainly market-oriented investments, create companies - branches that invest in the host country's market for the purpose of selling their services there. It must be borne in mind, however, that there are numerous studies conducted on this subject that the motives for making FDI change with the change in the value of incoming investment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń, L., Janczewska, D. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - marketingowe metody oceny z perspektyw sektora. Warszawa: WSM SIG.
 2. Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M. (1999). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWE.
 3. Buckley, P.J. (1995). Foreign Direct Investment and Multinational Enterprise. London: McMillan Press.
 4. Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 5. Businessinsider (2017). Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/atrakcyjnosc-inwestycyjna- polski-2017-raport-ey (3.08.2017).
 6. EY (2017). Pobrane z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Atrakcyjno- %C5%9B%C4%87_inwestycyjna_Polski_2017/$FILE/EY-Atrakcyjnosc-inwestycyjna-Polski- 2017-pl.pdf (3.08.2017).
 7. Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.
 8. Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.
 9. Jahrreiss, W. (1984). Zur Theorie der Direktinvestitionen im Ausland: Versuch einer Bestandsaufnahme, Weiterführung und Integration partialanalytischer Forschungsansatze (Volkswirtschaftliche Schriften) (German Edition) (Perfect Paperback). Berlin: Duncker & Humblot.
 10. Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
 11. Karaszewski, W. (2008). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Toruń: TNOiK.
 12. Kozłowska, M. (2015). Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 13. Krugman, P., Obstfeld, M. (1997). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. T. 1. Warszawa: PWN.
 14. Lizińska, W. (2012). Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytety Gdańskiego, 31, 673-686.
 15. Michalet, C.A. (1997). Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment: The Opening of Central and Eastern Europe. Washington: The World Bank.
 16. OECD (1996). OECD Benchmark Definition Direct Investment. Third Edition, Paris. Pobrane z: http://www.oecd.org./ (3.08.2017).
 17. Parker, J.E.S. (1974). The Economics of Innovation: the National and Multinational Enterprise in Technological Change. London: Longman.
 18. Pilarska, C. (2006). Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe PTE, Kraków, 4, 45-75.
 19. Różański, J. (2010). Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena. Warszawa: PWE.
 20. Rymarczyk, J. (red.) (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 21. Stankiewicz, M.J. (2008). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.
 22. Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu.
 23. Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Analiza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Województwa Dolnośląskiego" (POKL.08.01.04-02-003/08). Pobrane z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Studium/ analiza_atrakcyjnosci_regionu.pdf (3.08.2017).
 24. Viola, M.R. (1996). Reputationsbildung und Auslandskapital. Entwicklung der Transformationländer Ungarn und Polen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag.
 25. Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu