BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Service dominant logic - intelektualny przekręt?
Service Dominant Logic (SDL) - Intellectual Scam
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 141-152, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Marketing usług, Teoria usług
Marketing, Service marketing, Theory of services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L84, A14
streszcz., summ.
Abstrakt
Service dominant logic (SDL) w artykułach i dysertacjach na stopnie naukowe traktowana jest jako obowiązująca teoria usług. Przyjmowana jest bezkrytycznie, zwłaszcza przez niedoświadczonych badaczy, chociaż narzuca niemal "kanoniczny" sposób nie-zrozumienia usług. Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z teorią, to z pozycji popperowskiej corroboration warto się jej krytycznie przyjrzeć. Taki też jest cel tego artykułu.(abstrakt autora)

In scientific publications, especially in dissertations for an advanced degrees, SDL is treated as a valid theory of services. It is adopted uncritically, especially by inexperienced researchers; theory which establish and fix the almost "canonical" way of non-understanding of services. If we are actually dealing with theory, then from the position of popper's corroboration, it is worth criticizing. This is the main intention of this paper.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewicz-Kreft, M. (2006). Marketing doświadczeń. Marketing i Rynek, 7, 10-13.
 2. Crary, J. (2015). 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu. Kraków: Karakter.
 3. Dembinski, P.H. (2012). Finanse po zawale. Warszawa: Studio EMKA.
 4. Gilomur, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.
 5. Husserl, E. (2006). Später Texte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuscripte. Dordrecht: Springer.
 6. Levitt, Th. (1960). The Marketing Myopia. Harvard Business Review (reprint: HBR, July-August 2004).
 7. Monk, R. (2003). Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza. Kraków: KR
 8. Rogoziński, K. (red.) (2006). Usługi bogate w wiedzę. Marketing usług profesjonalnych. T. 6. Poznań: Infomila.
 9. Rogoziński, K. (2009). Zarządzanie wartością z klientem. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Rogoziński, K. (2016). Zarządzanie organizacją usługową. Szkoła innego poznania. Warszawa: Difin.
 11. Rutkowski, I.P. (2016). Metody innowacji produktu. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 12. Stein, E. (2015). Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych.
 13. Siemieniako, D. (2008). Logika usługowej dominacji w marketingu - podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzani. Marketing i Rynek, 1, 11-16.
 14. Sztuka w demokracji. Ze Sławomirem Marcem rozmawia Karolina Staszak (2016). Arteon, 10. Pobrane z: www.arteon.pl (22.09.2017).
 15. Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2002). Evolving to a New Logic for Marketing. Journal of Marketing, 1, 1-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu