BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich
A Integrated Railway Ticket as an Element Of Shaping Communication Behaviors on the Passenger Transport Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 153-162, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania komunikacyjne, Przewozy pasażerskie
Communication behaviours, Passenger traffic
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D120, L880, L920
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ideę wspólnego biletu kolejowego w odniesieniu do wyników badań zachowań komunikacyjnych na rynku usług kolejowych, z których wynika, że pasażerowie oczekują wygodnych i funkcjonalnych pociągów, odpowiedniej infrastruktury punktowej (dworce, stacje, przystanki), jej gęstości, właściwego poziomu obsługi, rozkładu jazdy dostosowanego do ich potrzeb, a przede wszystkim minimalizacji wysiłku związanego z organizacją przewozu, którą zapewnić może wspólny bilet kolejowy.(abstrakt autora)

The article presents the idea of a joint rail ticket in relation to the results of transport behavior research on the railway services market, which shows that passengers expect comfortable and functional trains, adequate point infrastructure (stations, stations, stops), density, proper service level, distribution adapted to their needs, and above all, minimizing the effort involved in organizing the transport, which can be provided by an integrated railway ticket. The aim of the article is to present the idea and evaluation of the implementation of an integrated railway ticket as an element of shaping communication behaviors on the passenger transport market. The research area constituted mass passenger transport (by railway undertakings) and individual transport by passenger cars in Poland. In order to achieve this goal, the desk research method was adopted, and supplemented by the available literature and the results of secondary research published by the Railway Transport Office and the Central Statistical Office (GUS). The latter opens new possibilities for railway undertakings in the scope of analysing passengers' expectations and shaping their communication behaviour.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (2015). Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III - raport końcowy. Jachranka.
  2. Hebel, K. (2013). Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
  3. Intercity (2017). Pobrane z: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/ pasazerowie-wyrazili-opinie-i-preferencje-dotyczace-rozkladu-jazdy-pkp-intercity.html (20.11.2017).
  4. Kurier kolejowy (2017). Pobrane z: kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30316/finanse-i-przepisy- -przeszkoda-przy-tworzeniu-wspolnego-biletu.html (10.11.2017).
  5. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. (2017). Pobrane z: https://utk.gov. pl/pl/aktualnosci/13293,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-transportu-kolejowego- -w-2016-r.html (21.11.2017).
  6. Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Warszawa.
  7. Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Koleje pasażerskie w województwach - dynamika zmian. Warszawa.
  8. Wyszomirski, O. (red.) (1994). Rynek przewozów pasażerskich. Gdańsk: Wyd. UG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu