BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smal Tomasz (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Dorobisz Anna (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych
Management of the Cross-Border Cooperation in Medical Rescue Based on the Own Research
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 175-182, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ratownictwo medyczne, Sytuacje kryzysowe
Emergency medical services, Crisis situations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H12, H75, I18
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę zwianą ze współpracą międzynarodową na płaszczyźnie ratownictwa medycznego w regionie transgranicznym. Przedstawiono system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce oraz charakterystykę podstawowych aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia. W części badawczej przedstawiono wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów z ekspertami oraz obserwacji własnych. W podsumowaniu ujęto wnioski oraz rekomendacje w zakresie usprawnienia analizowanego systemu w odniesieniu do powiatu zgorzeleckiego.(abstrakt autora)

The article deals with issues related to international cooperation in the field of medical rescue in the cross-border zgorzelecki region. It presents the system of State Medical Rescue in Poland and the characteristics of basic legal acts concerning this issue. In brief, the characteristics of this area are presented, taking into account elements essential for crisis management. The own research presents the results of the survey, interviews with experts and case study. The conclusions and recommendations present the propositions of improvement of the analyzed system.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fakty i vizje 2010 (2010). Pobrane z: www.ern.cz (1.08.2017).
 2. Griffin, R. (2016). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 r. Prezentacja multimedialna. Pobrane z: www.powiatzgorzelecki. pl (1.08.2017).
 4. Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1997). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 5. Protokół z XXV posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Pobrane z: www.mswia.gov.pl (1.08.2017).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U. 2011, nr 237, poz. 1420.
 7. Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020 (2013). Jelenia Góra: AD-REM.
 8. Umowa ramowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Dz.U. 2013, poz. 678.
 9. Ustawa z 8.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. 2006, nr 191, poz. 1410, z późn. zm.
 10. Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zm.
 11. Wachsmuth, J. (2010). Informacja nt. współpracy Służb Ratownictwa Medycznego w Euroregionie Nysa. Pobrane z: www.ern.cz (1.08.2017).
 12. Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego (2017). Wrocław: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 13. www.zozbogatynia.pl (1.08.2017)
 14. Zawadzki, A. (2006-2007). Medycyna ratunkowa i katastrof. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 15. Zdulski, M. (2011). 20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Jelenia Góra: AD REM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu