BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zachowania widzów jako implikacje dla kształtowania oferty na rynku usług kinowych
Consumer Behavior as Implications for the Cinema's Offer
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 263-272, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Oferta handlowa
Consumer behaviour, Trade offer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, D12
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja na rynku wymusza na przedsiębiorstwach usługowych podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zwrócenia uwagi konsumentów na swoją ofertę. Tworząc ofertę, należy pamiętać, aby przedstawiała właściwą wartość, była atrakcyjna, przyciągała uwagę potencjalnych klientów, a także była zgodna z kreowanym przez przedsiębiorstwo wizerunkiem. Wiedza dotycząca zachowań konsumentów - widzów na rynku usług kinowych może w znaczący sposób wpłynąć na kształtowanie oferty asortymentowej kin. Celem artykułu jest identyfikacja zachowań konsumentów na rynku usług kinowych w Polsce i wskazanie możliwości ich wykorzystania do kształtowania oferty usług. W artykule wykorzystano własne wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych na próbie 2048 widzów kinowych w Polsce.(abstrakt autora)

Growing competition in the market forces service companies to take effective action to pay consumers' attention to their products. It is important to keep the right value, attractive during creating an offer for customer. Knowledge about consumer behavior can significantly influence the offer of cinema assortment. The aim of this article is to identify consumers' behavior in the cinema market in Poland and to indicate how they can be used to create a service offering. The article uses own results of field research conducted on a sample of 2048 cinema viewers in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS (2007-2016). Kultura. Warszawa.
  2. https://www.pisf.pl/aktualnosci/widz-kinowy-w-polsce-raport-z-badan (18.06.2017). Kultura w 2015 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl (18.06.2017).
  3. Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa: Difin.
  4. Niemczyk, A. (2007). Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie
  5. Normann, R. (2012). Zarządzanie usługami. Strategie i przywództwo w biznesie. Gdańsk: GWP.
  6. Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Warszawa: PWE.
  7. Widz kinowy w Polsce. Raport z badań (2015). Centrum Badań i Transferu Wiedzy. Katowice: UE.
  8. Wolny, R. (2013). Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
  9. Wolny, R. (2017). Konsument wobec funkcjonowania kin w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6 (371), 386-396.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu